Åkare, bönder etc, etc. Nu är hög tid för en landsomfattande strejk

Transportstrejk vid lunch! - Ehandel.se

18.1.2022
Olle Ljungbeck

Åkare, bönder andra yrkesutövare med fordon som ”verktyg” och du Svensson som behöver  fordon för din yrkesverksamhet eller för att kunna bo utanför tätort.  Nu är tid för en landsomfattande strejk.

Först vill jag ha sagt att talet om att vi människor orsakar klimatförändringar med fossila fordon är en lögn. Den som inte endast läser om dagens osanna klimathysteri utan studerat vad framstående vetenskapsmän skrivit alltsedan 1800-talet och fortfarande, inser att den sjukliga hysteri som kännetecknar dagens miljöfanatiker med inte minst Miljöpartiet i spetsen inte har det minsta med verkligheten att göra.

Därför skall ni vars yrkesutövning innebär framförande av fordon som drivs med fossilt bränsle säga att nu får det vara nog. Om inte detta räcker för att få klimathyserikerna att ta sitt förnuft till fånga (om de nu har något sådant) måste vi pragmatiker agera. Jag kan för närvarande inte se någon annan möjlighet än att VI (de ovan rubricerade) agerar . Det är hög tid. Jag föreslår att vi boende inom Gävle börjar med en demonstration på Stortorget i Gävle. Jag ställer gärna upp som en av flera talare.

Om inte detta leder någonstans (vilket det sannolikt inte gör utan blir endast ett sätt att väcka medborgarna)  bör alla vi som i vår dagliga gärning verkar och arbetar i samhällsviktiga funktioner inleda en strejk som stannar upp all den verksamhet som ni ovan dagligen utför.

Det vi då gör är inte att vi saboterar samhället utan kommer att innebära en räddning för vårt land och folk innan det är för sent. Det kallas pragmatism.” Att vara pragmatiker är att återuppväcka den anda som på trettio – fyrtiotalet inspirerade Per Albin och Tage Erlander att göra Sverige till ett av världens mest utvecklade välfärdsland. Det som nu händer vårt Sverige och dig och mig, med politiker som de i miljöpartiet, socialdemokratin etc är en förstörelse av vad de tidigare nämnda skapade och byggde. Det kan snart vara försent om vi inte reser oss  och neutraliserar dagens orealistiska och fanatiska samhällsförstörare.

Här ett litet exempel på denna fanatiska, ja närmast sjukliga verklighetsflykt”.

”MP.s språkrör förklarade för en tid sedan på fullt allvar att Sverige år 2027 skulle ha förbjudit alla fossildrivna fordon och ersatt dessa med eldrivna. Tänk
dig att skrota kanske 4-5 miljoner sådana inom en tidrymd av ca 5 år och ersätta dessa med kanske lika många eldrivna? Den som påstår något sådant kan omöjligen befinna sig i ett sinnestillstånd som gör vederbörande kompetent att  styra ett lands utveckling. Hur mycket Du Svensson än tror på ( vilket vi med all säkerhet inte gör) att vi människor är på väg att orsaka en klimatkatastrof kan Du för den skull inte lämna över inflytandet till personer utan minsta pragmatiska läggning som nu är på väg att inte förebygga klimatförändringar (det kan de inte eftersom dessa är naturens egna) utan i stället är på väg att krossa allt det som  Per Albin och Tage Erlander byggde upp och stod för.

Allt sedan Sverige blev en stat har det vid olika tillfällen trätt fram personer som i tider av kris steg fram och räddade vårt land.

Om ingen enskild är beredd att göra detta i dag kan vi tillsammans Du och jag, man som kvinna rädda vårt land undan förstörelse från dessa stackars fanatiska
klimathysteriska individer. Kännetecknade för dessa är bla att de aldrig personligen gör en konsekvensanalys utan riktar blicken rakt fram utan att någon gång rikta den åt höger, vänster eller bakåt. De är beredda att föra dig Svensson till en situation där ingen återvändo finns och dina barn och barnbarn
är tillbaka till det samhälle generationerna före dina föräldrar befann sig- ja kanske än värre.

Våga göra motstånd. Våga resa dig med oss andra och återskapa men också förnya det samhälle som miljöfanatikerna gör allt för att förstöra.
Om pragmatik. Kortfattat är pragmatik för oss att med öppna sinne undersöka hur man löser samhälleliga problem, utan att göra ogrundade antaganden och i kombination med tydliga värderingar och visioner föra politik som faktiskt fungerar i praktiken och leder till ett mer välmående samhälle”.