Utvalda

Sverige kommer inte att klara detta – vi måste ha en plan B

Posted on

De negativa följdverkningarna av Sveriges strategi att befolka landet med i hög grad bidragstagande och lågkompetenta människor ifrån tredje världen blir allt mer påträngande. Alla delar av samhället påverkas sedan ett antal år i grunden av Sveriges markant förändrade demografi. Etablissemang och politisk ledning förnekar dock fortfarande att det skulle röra sig om ett strukturellt och strategiskt jättemisstag. Istället försöker man allt mer ansträngt att upprätthålla det narrativ där problemen handlar om den klassiska avvägningen mellan samhällelig höger och vänsterorientering. Den salongsfähiga “höger”oppositionen har avancerat något längre och låter numera regelbundet meddela att de är upprörda över regeringens handfallenhet i att hantera de negativa effekter av annorlunda kultur och kroniskt lågt humankapital som massinvandringen fört med sig. Några förslag för att få Sverige tillbaka i hållbarhet har de dock inte, även ifall de själva verkar tro (eller intala sig) det. Dessutom försöker de lura i väljarna placebon.

Sammantaget är den demografiska förändringen genom storskalig introduktion av människor ifrån tredje världen så omfattande och växande att det skulle krävas extrema åtgärder av en karaktär ingen demokrati vill kännas vid för att återbalansera Sverige. Detta faktum vill det boulevardliberala etablissemanget av naturliga skäl inte kännas vid, då det skulle implicera att de kommer att vara oförmögna att leda Sverige även i framtiden. Med SD:s sannolika valvinst 2022 och därmed bildade “konservativa” regering lär saker dock röra sig i rätt riktning. Pådrivet av SD, med M och KD i mer eller mindre motvilligt och förvirrat släptåg. Vi kan dock räkna med att konstellationen inte kommer att klara av mer än att skrapa lite på ytan av det enorma problemkomplex M och S introducerat i Sverige. Till detta kommer det tämligen omfattande gardet av GAL-tyckare, mediefolk och tillhörande politiker, som kommer att upprepa talepunkten att asylmångfalden är en framgång ända fram till gravkanten, och därmed underminera varje potentiellt framsteg. Sedan har vi förstås också den allt mer aktiva asyldiasporan som tar större plats, i egenintresse framställer Sverige som en allemansrätt och blåser upp sin egen fantastiska betydelse för Sveriges fortsatta existens.

Denna diaspora är idag av betydande storlek. Den utgör runt 20% av dem som uppehåller sig i landet. Bland unga är andelen betydligt högre. Detta gör diasporan till en viktig väljargrupp för främst S, varför vi inte lär få se några åtgärder som kan uppröra gruppen från S-håll under mycket lång tid, troligen aldrig. Och den bistra sanningen är, som jag kontinuerligt påpekat i över fem år nu, att det enda som kan rädda Sverige långsiktigt som en fungerande västerländsk och skandinavisk stat, är storskalig återvandring av människor med asylbakgrund. Allt annat kommer inte att åstadkomma mer än förändringar på marginalen.

Då behöver man fundera över hur sannolikt det är att det nuvarande svenska etablissemanget och dess framtida varianter kommer att mäkta med att se till att minst 90% av dem med asylbakgrund permanent lämnar Sverige. Efter att ha spenderat flera år med frågor kring massinvandringen är min bedömning att den sannolikheten är nära noll. Det kommer helt enkelt inte att finnas någon majoritet för det statsmannaskap, mod och styrka som skulle krävas för att genomföra storskalig återvandring. För många krafter skulle sabotera, bråka och vika sig för att det skulle materialiseras.

Följden är att Sverige dessvärre kommer att fortsätta sin resa utför, långt in i framtiden. Landet kommer alltså inte att vara en dräglig plats för Sverigevänner och deras efterkommande, och vi behöver därför utvärdera vilka alternativen för ett någorlunda gott och svenskt liv är. Efter att ha ägnat detta tämligen mycket tankearbete under det senaste året eller så är min uppfattning att det minst dåliga alternativet för oss är att långsiktigt agera enligt principen “omgruppera och konsolidera”. Detta innebär att vi förflyttar fokus och mål för vårt arbete ifrån det kakafoniska Sverige som helhet, till en avgränsad geografisk yta, där vi i kraft av stort mantal kan ta den administrativa och på sikt strategiska ledningen. Ett på flera sätt lämpligt område för denna konsolidering är centrala Skåne och västra Blekinge, som har en lång tradition av skandinavisk patriotism, frisinne och handlingskraft.

Av de enskilda kommunerna i regionen är Hörby intressant som startpunkt, då den redan idag har en mycket stor representation av Sverigevänner. I kommunvalet 2018 fick SD hela 35,3%, vilket var högst i landet. Kommunen har bara drygt 12000 röstberättigade, så en inflyttning av ca 7000 Sverigevänner skulle ge SD et al. en stabil egen majoritet i kommunfullmäktige.

På samma vis kan man förfara i flera andra kommuner i regionen. Med relativt måttlig inflyttning av Sverigevänner kan regionen därefter styras politiskt av dem. Med Hörby som startpunkt och därefter grannkommuner kan man realisera ett expanderade mönster. Med detta förfarande skulle ett större antal angränsade kommuner kunna styras av Sverigevänner. Se figur 2 för hur regionen skulle kunna se ut säg runt 2040.

Den egna majoriteten regionens kommuner skulle användas för att maximera det patriotiska utfallet utefter vad det relevanta tillståndet i Sverige för tiden tillåter. Vi ser redan idag början till detta i främst Staffanstorp, Skurup och Sölvesborg. Den allmänna strategiska inriktningen skulle vara att maximera främjandet av den svenska nationen och därtill kopplad skandinavism och klassisk västerländsk kultur i stort. Företeelser som motarbetar detta skulle dämpas. Förbud mot utomeuropeisk kulturell och religiös verksamhet osv. skulle införas och för dessa aktiviteter hänvisas till det övriga Sverige. Det handlar alltså inte om att eliminera, utan om att förflytta sådan verksamhet ut ur regionen. För detta skulle man kunna arbeta med att hitta gemensamma lösningar som är någorlunda acceptabel för alla inblandade.

Givetvis kommer dylikt förfarande att stöta på hårt motstånd ifrån de inbitna mångkultursförespråkarna i Sverige, men vi kan samtidigt räkna med att motståndet emot handgripliga och extraordinära åtgärder kommer att minska vartefter tillståndet i Sverige blir alltmer desperat. M och KD lär inte göra något större motstånd om 10+ år, så i de perioder när de sitter i den svenska regeringen bör regionen kunna avancera sin policy utan dramatiskt motstånd ifrån Stockholm. Dock bör vi förvänta oss perioder med större motstånd emot regionens “separatism”, men detta får hanteras med ökade resurser, diplomati och strategi.

På längre sikt kan vi alltså räkna med att Sverige blir alltmer försvagat och kaotiskt. Det innebär att den svenska staten kommer att bli alltmer upptagen och ansträngd av att hålla landet flytande, och statens förmåga att invända emot regionen av Sverigevänliga kommuner bör successivt bli mindre. Samtidigt blir regionen starkare och mer framgångsrik efterhand, i takt med att fungerande skola, näringsliv, infrastruktur, social enighet osv. ger utdelning. På lång sikt, säg om 40+ år, är det inte osannolikt att Sverige utvecklats till en definitiv säkerhetsrisk för norra Europa, och det kan bli aktuellt med diverse säkerhetsåtgärder emot Sverige från åtminstone grannländernas sida. I det skedet kan den Sverigevänliga regionen, till skillnad ifrån Sverige, utgöra en stabil partner gentemot grannländerna, och vi kan knyta närmare kontakter på alla relevanta områden.

I det långa perspektivet skulle alltså regionen fungera som ett friskt och harmoniskt habitat för att bevara, odla och utveckla den svenska kulturen samtidigt som ett starkt nordiskt samhälle byggs och kontakter knyts. Målet är att genom kompetens och visdom bygga ett samhälle i världsklass, där vi kan mäta oss med de bästa i samtliga kategorier: kunskap, näringsliv, infrastruktur, livskvalité, styrka osv. En avgörande effekt av detta blir att när det svenska förfallit och glömts bort av de misshandlade framtida generationerna i Sverige, har det bevarats och odlats i den Sverigevänliga regionen, som då troligtvis kommer att bestå av några miljoner svenskar.

Detta ger förutsättningar för att när den dagen kommer bemöta och ta itu med det sönderfallna och kaotiska Sverige. I samarbete med exempelvis NATO eller en framtida sammanslutning av europeiska länder kan den Sverigevänliga regionen bli ledande i arbetet med att återstabilisera Sverige. Det skulle exempelvis kunna ske genom att gå in och ta över förvaltningen av Sverige ifrån den troligtvis korrupta och söndriga ledning som styr Sverige om säg 60-80 år. Alternativt kan man ge stöd till de konservativa och Sverigevänliga etablissemang som fortfarande finns i landet, så att de med regionens hjälp kan ta över styret av landet. Därifrån kan processen inledas att återbörda Sverige till den svenska nationen och att läka 100 år av vansinne. Detta skulle ske genom ett humant och generöst projekt att utvandra de människor som ankommit Sverige genom det illegitima asylmassinvandringssystemet, vilket då skulle röra sig om efterkommande i flera generationers led.

Sammanfattningsvis tror jag att vi behöver förlika oss med att det kommer att ta minst runt 100 år för att återställa Sverige till Sverige, och att ovanstående strategi är den minst dåliga för att åstadkomma det.

Utvalda

Öppet brev till Stefan Löfvén

2021-08-02
Olle Ljungbeck

Kan vara en bild av 1 person och text där det står ”RASISMGRANSKNINGEN AV VARDEN Löfven: Vidrigt att fa välja "etniskt svensk" läkare Statsminister Stefan Löfven (S) säger att han blir förbannad av nyheten om att vardgivare över hela landet läter patienter välja att enbart vardas av "etniskt svenska" läkare och tandläkare, nágot som nyligen framkom i en granskning av Dagens Nyheter. -Jag blir sả förbannad, det är vidrigt, när jag läste om det kändes det i magen. Vi fảr aldrig sluta bekämpa rasism och främlingsfientlighet, säger Stefan Löfven i en intervju med Ö–rnsköldsviks Allehanda.”

Öppet brev till Stefan Löfvén, den indirekt ansvarige för tusentals våldsdåd som mord, våldtäkter, rån, terror, skjutningar, bränder etc etc. begångna av invandrare – i hans egenskap av statsminister.

Vi är förbannat trötta på dig, men vi skall inte låta  det stanna vid ord och inte låta bli att agera eller handla som är ditt motto. En person för vilken uttalade ord och påståenden endast innebär en glappande käft och aldrig leder till handling när de lämnat munnen. Den personen har vi fått nog av. Därför kommer vi att göra allt för att du inte skall bli återvald.
När du säger dig bli förbannad  på den brottslighet av invandrare du själv är ansvarig för, eller tycker det är vidrigt att få välja ”etniskt ” svensk läkare så rör det inte oss svenskar det allra minsta. Dina ord och låtsade vrede vet vi vid det här laget endast är innehållslöst pladder.
Eftersom du tydligt med dina ständiga brösttoner visat att dina uttalanden aldrig följs av handlingar är du att betrakta som en handlingsförlamad stackare. Därför är vi medborgare alltid medvetna om, att det du säger eller påstår, kommer att stanna vid ord.
För att visa hur lite vi bryr oss om vad du säger skall jag nämna följande som rör din låtsade upprördhet om etniska läkare.
28 | juli | 2021 | ulsansblogg
Jag har en nära anhörig som drabbades av svåra besvär för en tid sedan. När hon sökte läkare på sin hälsocentral fanns endast icke etnisk svensk läkare att tillgå.  Hon fick trots sina svåra smärtor beskedet att den icke etniske läkaren tyvärr ej kunde behandla henne, varför hon ombads att komma dit om 14 dagar då den svenske läkaren troligen var åter.
Men när hon 14 dagar senare infann sig med fortfarande svåra smärtor fick hon samma besked. Den etniskt svenske läkaren var fortfarande inte på plats. En vecka senare infann hon sig åter, eftersom smärtorna var sådana att hon måste få hjälp. Men den icke etniske läkaren kunde fortfarande inte ge någon behandling. Då gick det så illa att min nära anhöriga svimmade och ambulans måste tillkallas och föra henne till sjukhus för operation. Där fick vi beskedet att hade vi väntat ytterligare två timmar hade det varit för sent!
Med detta dömer jag inte ut den icke etniske läkaren, men om vi tar in sådana i vården skall de  kunna behandla dem som söker vård.
Därmed vill jag ha sagt att denna händelsen var kanske inte i första hand den icke etniske läkarens fel. Nej, återigen var och är du den ansvarige, som kunde lett till min anhöriges död därför att du så väl som i alla andra frågor du är ansvarig för, låter käften glappa i stället för att agera. Framförallt så att alla icke etniska läkare har den kunskap och kompetens de behöver för att utföra sitt arbete.
Därför skall vi inte skall låta vårt omdöme om dig stanna vid ord som att vi är förbannat trötta på dig. Nej vi skall i stället genom ett kraftfullt agerande inför kommande val se till att den brottsligaste, mest obegåvade och  odugligaste stats- minister Sverige någonsin haft, kommer att få lämna regeringen med svansen mellan benen.  Vi skall också med all vår kraft få dig ställd inför riksrätt och där få dig dömd för de värsta brotten någonsin av en svensk statsminister.
En individ med med normalt intellekt, moral  och etik skulle självklart för länge sedan inlämnat sin avskedsansökan. Att du inte gjort detta visar i ännu högre grad på, att vi som dagligen ser din brist på goda personliga egenskaper för ledarskap, har helt rätt och att din egen självinsikt är lika med noll. Detta senare är det allvarligaste felet en ”ledare” kan ha, och leder förr eller senare till katastrof. Denna katastrof är nu ett faktum och Sverige står nu på randen till ett sammanbrott på de flesta områden av avgörande betydelse, för att ett land skall anses vara en högtstående civilisation.
Utvalda

Haverikommissionen påbörjar ny utredning av Estonia

PUBLICERAD 9 JULI 2021
Isac Boman
https://nyadagbladet.se/inrikes/haverikommissionen-paborjar-ny-utredning-av-estonia/

Efter alla nya uppgifter kring Estoniakatastrofen påbörjar nu haverikommissionen en förstudie kring vraket. Studien beräknas pågå under tio dagar och man ska använda sig av ekolod.

Det var den 28 september 1994 som fartyget M/S Estonia förliste på öppet hav på väg från Tallinn till Stockholm. Av de 989 personer som var ombord dog 852 i olyckan. Estoniakatastrofen räknas som den största fartygsolyckan i nordiska vatten under fredstid.

Exakt vad som hände är idag oklart.

Däremot gick den dåvarande svenska statsministern Ingvar Carlsson ut med att Estonias vrak samt de döda skulle bli kvar på havets botten. Han meddelade också att vraket skulle täckas i betong för att ”hedra de döda och att hindra plundrare”. Det arbetet avbröts dock på grund av stora protester från överlevare samt offrens anhöriga.

Estland, Sverige och Finland gick in i ett gemensamt avtal om gravfrid för platsen som trädde i kraft 1 juli 1995.

I dokumentären Estonia – Fyndet som ändrar allt som släpptes 2020 visades nya fynd som skapat stor uppståndelse i vad som egentligen hände. Där upptäckte man ett stort hål i fartygets skrov, något som Nya Dagbladet tidigare rapporterat om. Misstankar att det skulle kunna vara ett spränghål diskuteras flitigt bland experter.

Journalisten Henrik Evertsson och vrakexperten Linus Andersson som skapat dokumentärfilmen blev åtalade för att ha brutit mot gravfriden, men blev friade i tingsrätten i början av 2021.

Dokumentären medförde att Statens haverikommission på nytt ville undersöka Estonia och nu påbörjas en tio dagar lång förstudie med ekolod. Det skriver TT.

Tanken är att man ska avgöra vilka åtgärder som behövs för att kunna granska de tidigare okända hålen i skrovet.

– Vi kommer att ha utrustning som är monterad på fartygen och som släpar efter fartygen i vattnet, vi kommer att ställa ner sonarutrustning på botten runt fartyget, säger Jonas Bäckstrand, utredningsordförande och ställföreträdande generaldirektör för Statens haverikommission.

Senare kommer datan att visualiseras med hjälp av forskare från Stockholms universitet. En undervattensrobot ska också ta bilder, vilket Bäckstrand säger kommer att ske i mestadels till våren eftersom bland annat “siktförhållanden anses vara bäst då“.

Innan utredningen påbörjas kommer man att hålla en ceremoni av respekt för de döda. Tuulikki Koivunen Bylund, biskop emerita i Svenska kyrkan, kommer att delta och läsa en bibeltext samt be två böner.

– Det är ett hedersuppdrag. Jag var präst i Uppsala när olyckan inträffade och det skakade verkligen om hela stan. Flera grupper från Uppsala omkom. Det var en tung påminnelse om livets korthet, säger hon.

Rolf Sörman, som är en av de överlevande samt även anhörigrepresentant, har bjudits in som observatör. Han tycker att det känns jättebra att vara med och hoppas kunna föreslå områden som kan vara extra intressanta. Han själv och flera andra överlevare tycker att händelseförloppet som det beskrivits i den första rapporten från haverikommissionen inte stämmer överens med upplevelsen de hade.

Det är synd att det här kommer 27 år för sent menar han, men tycker att ”den nya haveriutredningens personal har agerat väldigt annorlunda, på ett positivt sätt”.

– Vad jag hoppas på är att man ska kunna hitta vrakrester, det har ju varit väldigt diskutabelt var visiret hittades och under vilka omständigheter. En del säger att det satt kvar på fören och i så fall bör man kunna hitta avtryck i botten, säger han.

Utvalda

Här är bilderna av det parallella rättssamhället i Sverige

2021-08-03

Nya Dagbladets grävande fotograf Freddy Mardell har under de senaste månaderna uppmärksammat framkomsten av parallella rättssamhällen i Sverige och har bland annat dokumenterat flera romska rättegångar som sker utanför och helt oberoende av svenskt rättsväsende.

Mardell pekar på att fenomenet ger uttryck för en bredare utveckling och inte bara gäller specifikt för den romska folkgruppen i Sverige utan att liknande domstolsförfaranden utanför den svenska rättsstaten förekommer även i andra sammanhang.

Utvalda

“Konformitetsdöden väntar den som anpassar sig till falskheten”

Om det är något som verkligen är smittsamt så är det rädsla. Virushotet är med detta en praktisk och effektiv strategi för makthavarnas kontroll över massorna som till och med överträffar terror- eller klimathotet. Vad vi samtidigt behöver förstå är att det faktiskt det går att påverka samhället och vår samtid, skriver Henrik Olsson i en insändare.

De som anpassar sig till lögnen i vårt samhälle väljer jag att kalla för konformister. Många av dessa opportunister tror att allt blir som förut om alla låter sig injiceras. Om folk gör motstånd mot denna process tror de att det kommer ta längre tid innan livet blir ”som vanligt”.

Den här uppfattningen bygger på ett starkt socialt tryck som skapats av medias skrämselfabriker. Rädslan gör att människor förlorar förmågan att tänka rationellt.

Obegränsat skrämselkapital

Ett osynligt hot har getts ett nytt namn som laddats med terrorkapital. Skrämselpotentialen i en smitta är oändlig om man räknar in de många okända faktorerna.

Förståeligt nog är människor alltid mer försiktiga än nödvändigt när det handlar om sjukdomar. Om man försöker skrämma upp dem tror de bevisligen att det är ännu farligare än man säger. Särskilt om informationen kommer från de som styr stat och massmedia.

Sjukdom betyder svaghet. Givetvis bör vi frukta det som kan orsaka svaghet, eftersom styrka är ett ideal att sträva efter. Häri ligger paradoxen när det är konformism och instinkten att skydda oss från sjukdom som idag leder till utbrett slaveri.

Människor är irrationella. Särskilt i grupp. Därför har media och makthavare ett tungt ansvar att inte skrämma upp oss i onödan. Om det är något som verkligen är smittsamt så är det rädsla.

Dagens makthavare slipper använda fysiskt våld för att säkerställa sin kontroll över massorna. Våldsamma åtgärder som genomdrevs av regimer innan det digitala informationssamhället kan idag verka överflödiga. Nutida kommunikationsmedel, som är långt mer omfattande, kan likriktas, övervakas och regleras.

Utökad kontroll av befolkningen kan genomdrivas obehindrat så länge människor låter bli att samlas fysiskt för att protestera emot det. Med virus som svepskäl var det just detta som förbjöds. Denna rökridå möjliggör att globalisternas samhällsförändringar kan genomföras friktionsfritt.

Det perfekta hotet

Virushotet är en mer praktisk och effektiv strategi än terror- eller klimathotet. Det är ett osynligt hot som ändå är så påtagligt. Det går inte att motbevisa. Det finns alltid de som drabbas värre än andra. Dessa kan sedan pekas ut för att påvisa hur farligt det är.

Åtgärder behöver ställas i proportion till faran. Den stora lögnen ligger i att förbud och restriktioner motiveras med förekomsten av ett virus. Fattigdomen breder ut sig. Ej på grund av någon smitta utan på grund av medvetna beslut ifrån makthavare.

Åtgärderna beror på politiska beslut ifrån människor som befinner sig i position till att bestämma sådant. Ingenting tyder på att dessa skulle vara felfria eller ens pålitliga. Detta har bara förtydligats ännu mer det senaste året.

Hade makthavarna brytt sig om folkets hälsa hade de försökt göra något åt det som tar flest liv och skapar mest lidande, alltså hjärt-kärlsjukdomar och cancer. De skulle behövt arbeta långsiktigt och förebyggande men livsstilen som uppmuntras i det moderna samhället går åt rakt motsatt håll.

När folk kommit in i systemet med digitalt medicin-ID kommer de troligtvis inte vilja ta sig ur. De kommer att klamra sig fast vid bekvämligheten och de kommer att vilja behålla sina privilegier oavsett vilka sprutor makten kräver att de ska ta.

Människor som invaggats i trygghet har svårt att ta sig ur detta tillstånd, särskilt om de inte har ungdomens krafter kvar. Därför tror jag att det är av högsta vikt att förmå så många som möjligt till att avstå från injektionerna.

Avhumanisering

Taktiken med maskerade poliser vid senaste tidens sammankomster leder till avhumanisering av alla inblandade. Det underlättar för ett negativt vi och dem-tänkande. Det fungerar som en slags direkt byråkrati.

Det är lättare att behandla en anonym person illa och ju mer annorlunda den verkar desto enklare blir det. Det kan tänkas att detta är en genomtänkt taktik för att öka det psykologiska avståndet mellan två grupper. Våldsmonopolet och personerna vars frihet och rättigheter de förväntas angripa.

Den falska tryggheten

Överallt får vi order och rekommendationer om hur vi ska agera och vad vi ska göra. Stå här! Kom ensam! Planera dina inköp! Undvik folksamlingar! Håll avstånd!

Det är så att man vill kräkas. Eller så blir man avtrubbad och slutar lägga märke till det. Nya beteendemönster blir till vanor. Det som sker är en standardisering av befolkningen. Människorna anpassar sig och glömmer hur det var förut. Livet går vidare.

Jag tror att alla dessa små saker är en del i hur media och politiker försöker vagga oss in i hjälplöshet. Vad vi behöver förstå är att det går att påverka samhället och vår samtid.

De flesta människor känner på sig att det är på väg åt helsike, om ingen förändring sker. Om alla gick emot konsensus skulle de här problemen försvinna. De som bestämmer skulle få lära sig att behandla folket bättre.

Konformitetsdöden

Trots att många är kapabla till självständigt tänkande blir deras sinnen som förgiftade av etablissemangets lögner. Påståenden i media förvandlas till människornas gemensamma tankevärld. Hela språket är förljuget. Det förklarar varför deras enda förklaring är de falska ord som de tvångsmatats med.

När tyranniet blir lag är det en plikt att göra motstånd. Ett system som premierar lögn och korruption förtjänar motstånd och uppror, att böja sig och buga för en överhet som är korrumperad och illasinnad är inte värdigt någon människa.

Nutidens konformitet är ett gift. Likriktning av befolkningen genom falskhet och lögn kan endast likställas med döden. Ändå väljer de flesta konformitet blott för sakens skull. De styrs av grupptryck och följer med utan att ifrågasätta, för att få vara med i majoritetsgruppen, för att bli accepterade. De drivs av obehagskänslan av att göra något okonventionellt.

En regimkritiker och ickekonformist stigmatiseras ytterligare på grund av dagens utveckling. Nu är de inte bara kontroversiella utan även potentiella smittbärare. En regimkritisk läggning blir plötsligt liktydigt med sjukdom. Så faciliterar man likriktningen av samhället. Säkerligen är det en genomtänkt psykologisk modell som använts tidigare på andra platser.

Välj Friheten

De har stängt in oss och skrämt upp folket i över ett år för att sälja sina sprutor som medel för ett utbrett kontrollsystem. Nu står folk i kö utanför så kallade ”vaccinationcentraler”. Låt mig gissa att dessa kommer att finnas kvar på obestämd framtid för regelbundna injektioner av befolkningen.

När man sedan fått dem att gå med på att injiceras på falska grunder går det nog förmå dem att göra nästan vad som helst för makthavarna. På ett lustigt sätt är det som att folket kommer i tacksamhetsskuld till sina förtryckare.

Vi kan vara säkra på att de som drivit igenom denna utveckling aldrig kommer att medge några misstag. De kommer aldrig erkänna hur mycket de ljugit. De kommer aldrig att betala tillbaka något till folket för de övergrepp som begåtts emot dem.

För att maktmissbruket ska ta slut krävs det att man vågar utmana makthavarna. Folkmassan kommer inte att sluta rösta fram sina förtryckare om inte en stark kraft träder fram som alternativ.

Utvalda

Ann Linde grundlurad av ryska troll – avslöjas vilja finansiera påverkanskampanjer

Utvalda

Nu blir det obligatoriskt att lämna fingeravtryck för nationellt id-kort

2021-07-29
WILLIAM ERIKSSON
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/nu-blir-det-obligatoriskt-att-lamna-fingeravtryck-for-nationellt-id-kort/

Från och med den 2 augusti måste den som ansöker om ett nationellt id-kort lämna både fotografi och fingeravtryck.
Reser man inom EU med sitt kort måste man dessutom låta sig fotograferas och lämna sitt fingeravtryck vid en gränskontroll.

I dagsläget är det endast krav på fotografi när man ansöker om ett nationellt id-kort, men från och med den 2 augusti utökas kraven till att även gälla fingeravtryck.
Detta är i linje med de krav som gäller för pass och de nya kraven införs mot bakgrund av en ny EU-förordning. Kravet gäller dock inte för barn under sex år och personer som av fysiska skäl inte kan lämna fingeravtryck.

Den som reser inom EU och Shengen med sitt nationella id-kort, utfärdat efter den 2 augusti i år, är också skyldig att låta sig fotograferas och lämna sitt fingeravtryck vid en gränskontroll. Detta i syfte att myndigheterna ska kunna kontrollera att dessa överensstämmer med uppgifterna som finns sparade i id-kortets chip.

Syftet med de nya kraven är att ge myndigheterna bättre möjligheter att kontrollera äktheten på id-korten.

Utvalda

Inget prövningstillstånd i HD för Lundin – utredningen fortsätter

Alex Schneiter, vd, och Ian Lundin, ordförande

WILLIAM ERIKSSON
2021-07-30
https://www.dagensjuridik.se/naringsliv/inget-provningstillstand-i-hd-for-lundin-utredningen-fortsatter/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210730

Högsta domstolen har beslutat att inte pröva frågan om att stoppa förundersökningen avseende folkrättsbrott som pågår mot Ian Lundin, Alexandre Schneiter samt Lundin Energy.

Förundersökningen mot Ian Lundin, Alexandre Schneiter och bolaget Lundin Energy har pågått i över tio år.
I både tings- och hovrätt har de hävdat att den långa tiden som har förflutit sedan förundersökningen inleddes har kränkt deras rätt till prövning inom skälig tid. Domstolarna har dock ansett att så inte har skett och därmed låtit åklagaren fortsätta.

Efter att Svea hovrätt fastställt tingsrättens beslut gick Lundin, Schneiter och Lundin Energy vidare till Högsta domstolen och yrkade att få prövningstillstånd.

Ombuden pekade i sina överklaganden, liksom tidigare, på att åklagaren redan i november 2018 slutfört den utredning som han ansåg vara nödvändig. Alexandre Schneiter uppgav att han väsentligt påverkats av brottsutredningen och att hans rättighet till en rättvis rättegång inom skälig tid har kränkts, även om åklagaren sedermera skulle avsluta förundersökningen.

Nu står det dock klart att det inte blir något prövningstillstånd i Högsta domstolen och att utredningen därmed kan fortgå.

Utvalda

En svensk tiger

 • Vittnesmål från poliser
  som vågat ryta ifrån

Av Hanne Kjöller
(2016)
Pia Hellertz – juli 2021

En svensk tiger : vittnesmål från poliser som vågat ryta ifrån (inbunden)”Antalet poliser har aldrig varit fler. Resurserna aldrig större. Andelen uppklarade brott aldrig färre. Så kan man kortfattat summera den svenska polisens dagsform”. 

Så inleder Hanne Kjöller sin bok ”En svensk tiger – Vittnesmål från poliser som vågat ryta ifrån” (2016) (s. 15). Författaren menar att alltför lång tid har ägnats åt att räkna ”antal huvuden” när det gäller polisens arbete men ”mindre intresse har ägnats åt hur myndigheten använder dessa huvuden” (s.15). Sen ägnar hon 290 sidor åt att granska detta. Trots en avsevärd resursökning löstes således inte fler brott.(2016) (s. 15).

Författaren menar att alltför lång tid har ägnats åt att räkna ”antal huvuden” när det gäller polisens arbete men ”mindre intresse har ägnats åt hur myndigheten använder dessa huvuden” (s. 15). Sen ägnar hon 290 sidor åt att granska detta. Trots en avsevärd resursökning löstes således inte fler brott.

Läs hela artikeln här: 

Utvalda

Federley ”återförenas” med pedofilen

23 juli 2021
https://www.friatider.se/federley-aterforenas-med-pedofilen

https://stoppapressarna.se/svenskt/fredrick-federleys-aterforening-med-pedofilen

De är återförenade.
Stoppa Pressarna kan nu avslöja att Fredrick Federley och ”Björbo-pedofilen” återigen träffas.
Den skandaliserade EU-parlamentarikern kan inte låta bli att umgås med den dömde barnvåldtäktsmannen.

Det var Stoppa Pressarna som i november förra året avslöjade att Fredrick Federley, 43, sedan ett halvår tillbaka var sambo med en dömd 43-årig pedofil.

Mannen, den så kallade ”Björbo-pedofilen”, är bland annat dömd för 22 fall av grova våldtäkter mot barn.

Drygt två veckor efter att skandalen briserat tvingades toppolitikern lämna samtliga sina uppdrag – förtroendet för honom var förbrukat.

Efter avslöjandet har Federley hävdat att han ”inte visste” och ”inte läst domen”. Bägge påståenden är falska – vilket bland annat Expressens stjärnreporter David Baas, 41, kunde bevisa.

När den tidigare andre vice ordföranden i Centerpartiet medverkade i talkshowen ”Bergfeldt” i SVT ljög han programledaren Carina Bergfeldt, 41, rätt upp i ansiktet.

Fredrick Federley har hävdat att det tog slut med den dömde pedofilen innan Stoppa Pressarnas avslöjande.

Björbo-pedofilen våldtog bland annat en sexårig flicka samtidigt som han i realtid instruerades via nätet vilket typen av övergrepp han skulle begå.

När Stoppa Pressarna genomförde en exklusiv intervju med mannen, som dömdes till nio års fängelse för sina sexbrott mot två unga flickor, svävade han på målet kring när han senast hade träffat den forne politikern.

Bägge männen har hävdat att det var slut mellan dem och att de inte hade någon fortsatt kontakt.

I intervjun berättade Björbo-pedofilen att han upplevde att uppbrottet från Federley blev väldigt hastigt som en följd av Stoppa Pressarnas avslöjande.
– Jag önskar att vi skulle våga träffa varandra för att prata ut om saker och ting. Vi vågar inte träffas för att prata, konstaterade han då.

Det gick inte att ta miste på att han fortfarande hyser varma känslor gentemot Fredrick Federley, när Stoppa Pressarna bad pedofilen beskriva vad som är det bästa med den forne centertoppen svarade han utan att tveka:
– Det som Fredrick har är unikt inom politiken. Fredrick är en person som motiverar. Vårt samhälle har blivit så duktigt på att döma människor. Fredrick är inte dömande, han är en person som lyssnar och lyssnar på riktigt. Som nu, när du och jag pratar. När man har ärliga raka samtal blir det bäst. Han är samtidigt duktig på att ställa jävligt jobbiga frågor, berättade Björbo-pedofilen.

Och nu kan dock Stoppa Pressarna visa bilderna som talar för att Federley och Björbo-pedofilen återförenats.

En morgonpigg hundägare i trakterna av politikerns hem i Dalarna fotograferade två bilar utanför Federleys hus.

Den ena bilen, en blå Audi e-tron 55 quattro tillhör Fredrick Federley. Den andra bilen, en röd Toyota Avensis från 1998 tillhör Björbo-pedofilens 67-åriga mamma.

Tidigt i söndags morse observerade hundägaren den röda bilen vid Federleys gård.
– Jag har sett den bilen där flera gånger tidigare, ofta på konstiga tider och undrat över den, det var därför jag tog en bild och hörde av mig till er, säger mannen som kommer från trakten.

Att Fredrick Federley fortsätter att träffa den dömde sexbrottslingen minskar ytterligare hans chanser till en eventuell comeback som politiker, om han nu umgås med sådana tankar.

Tidigare i år meddelade han att han skulle kandidera i kyrkovalet – redan efter ett dygn drog han tillbaka sin kandidatur efter att folk blivit rasande. Fredrick Federley skyllde på ”drevet” från media utan att, i vanlig ordning, reflektera över sina egna handlingar.

Utvalda

Så knyts Stefan Löfven till våldets Sydafrika


Stefan Löfven och Moses Mayekiso.

16 juli 2021
https://www.friatider.se/sa-knyts-stefan-lofven-till-valdets-sydafrika

Statsminister Stefan Löfven är indirekt inblandad i de pågående oroligheterna i Sydafrika, de värsta i landet på över 30 år. Anledningen är Löfvens delaktighet i den korruptionsskandal som är en del av orsaken till våldet.

Stefan Löfven ingick 1999 i den så kallade ”Sydafrikasatsningen” – en delegation från Sverige som under farsartade former reste till Sydafrika för att marknadsföra Sverige. Löfven var med på resan i egenskap av chef för IF Metalls internationella enhet.

Många misstänkte tidigt att det egentliga syftet med resan var att förmå den relativt nytilträdda ANC-regimen att köpa svenska vapen, i synnerhet Gripenplan och Kockumsbyggda ubåtar. Sydafrikanerna gick till slut med på att köpa 28 Gripenplan, något som senare minskades till 26 stycken.

Under resan träffade Stefan Löfven sin sydafrikanske motsvarighet, Moses Mayekiso – generalsekreteraren för Sydafrikas metallarbetarförbund. Att säkra fackligt stöd för vapenaffären ansågs viktigt för att kunna genomföra den.

Det uppstod tidigt misstankar om oegentligheter kring vapenaffärerna. 2003 avslöjades att brittiska vapenkoncernen BAE Systems betalat ut stora summor pengar i mutor för att säkra luckrativa vapenkontrakt i Sydafrika. 2011 erkände Saab att de också betalat ut mutor för att få de sydafrikanska politikerna och tjänstemännen att köpa Gripenplan.

År 2012 gjorde TV4:s Kalla fakta en dokumentär som tog upp Stefan Löfvens inblandning i muthärvan. Bland annat spelade han en central roll i att ta emot en sydafrikansk delegation år 2000, där sydafrikanerna besökte Saab-fabriken i Linköping.

Efter utredningar som pågått i många år greps till slut Sydafrikas förre president Jacob Zuma förra veckan. Han har sedan våren 2018 varit delgiven misstanke om korruptionsbrott med anledning av sin inblandning i muthärvorna som omgärdade vapenaffären 1999.

Zuma har emellertid vägrat att medverka i korruptionsutredningen och har därför dömts i sin frånvaro för domstolstrots. Efter att ett ultimatum ställts på honom, valde han förra veckan att överlämna sig själv till polisen. Det är nu hans anhängare som skapar kaos på Sydafrikas gator.

Utvalda

”Miljöpartiet: De farliga”

28 april 2021
MG

https://www.friatider.se/miljopartiet-de-farliga

Att skriva något negativt om Miljöpartiet är ett vågspel. Partiet säger sig inte vara vare sig socialistiskt eller borgerligt utan den sista utposten till ett ”hållbart samhälle”, skatteväxling, ett fossilfritt välfärdsland där jämlikheten är på millimetern rättvis. Allt ska sparas, repareras, lagas och lappas. Cykel och en hundraprocentig elbil. Och ingen ska känna sig underlägsen i lappade kläder om alla har lappade kläder.

Miljöpartiet har länge talat om grön skatteväxling där arbetsgivaravgiften sänks men skatten höjs på industrier och företag som (enligt Miljöpartiet) har stora utsläpp av klimatskadliga ämnen. Att dessa företag tvingas att höja priser och avgifter för att kompensera är ingenting Miljöpartiet bryr sig om. Det tas ut på konsumenterna som tydligen inte vet bättre än att köpa och konsumera skadliga produkter. Det gäller att ge med ena handen och ta med den andra. Miljöpartiet är i grunden ett tillväxt- och teknikfientligt parti som inte gör någon glad.

De har för övrigt inte alls medverkat till att sänka skatter utan tvärtom har man uppfunnit nya vilket riksdagen har tryckt igenom. Den absurda flygskatten, högre skatt på bensin och diesel, ny skatt på kemikalier inom elektroniksektorn, exempelvis mobiler och datorer, och några fler. Dyrare för alla som lever en normal tillvaro.

Men det är i fråga om migration som de blir riktigt extrema. Och på punkt efter punkt, från det mest vrickade och det mest kostsamma har de andra partierna bara lealöst svarat ja. Det är en skam att ett litet, försumbart parti ska tillåtas ha så mycket makt. Det luktar korruption.

Man står upp för en ”öppen och human” flyktingpolitik. Även när Sverige står paralyserat av tyngden från alla asylsökande, som under 2015, hävdar man att Sverige ska göra mer.

Strax innan Fredrik Reinfeldts regeringsperiod, 2006, drev MP igenom en amnesti för alla de som uppehöll sig illegalt i Sverige. Man gjorde det genom att utpressa Socialdemokraterna. Fick inte Mp genomdriva sin amnesti skulle man inte heller godkänna S-budgeten. Det var som i sandlådan. ”Får inte jag får inte du.”

Ännu längre gick Moderaternas uppgörelse med Miljöpartiet 2011 när man ville knäppa Sverigedemokraterna på näsan vilka kom in i riksdagen 2010. MP ville då inte ha kvar KD i Alliansen med så långt gick aldrig Reinfeldt. Istället fick han gå med på MP:s utökade krav på diverse lättnader i asylprocessen.

Så kallade papperslösa, det vill säga de som befinner sig i Sverige utan asylskäl, skulle nu få gratis vård, mediciner och tandläkare. Likaså skulle papperslösa barn ha rätt att gå i skolan och gratis tjänster inom de flesta områden och förtur i bostadskön. Antalet illegala som nappade på detta erbjudande förblir fortfarande okänt.

Ungefär samtidigt rasade kriget i Syrien och det blev snart uppmärksammat att ”svenskar” krigade för Islamska staten, högg och sköt ihjäl tusentals människor, förstörde kulturella landmärken och våldtog kvinnor och barn. En debatt följde där många, till exempel MP ville att IS-mördare skulle få komma tillbaka till vårt land och dessutom erbjudas både jobb och bostad var som helst, inklusive Stockholm där köerna är milslånga.

MP:s skadeverkningar på Sverige och Sveriges ekonomi är en sak. Men i det mänskliga, sociala och psykologiska delen av vårt lands grundläggande demokratiska statsskick, har man varit förödande.

Som nytt språkrör för MP har Märta Stenevi redan varit aktuell i sin önskan om ännu mer uppluckrade skäl till asyl. Det hela påminner nu om ett fisknät. Fullt av hål.

MP i regeringsställning och som samarbetskompanjon är och har varit en katastrof. Vad ska till för att utesluta MP från maktens köttgrytor?

Utvalda

Vem ska granska Bonnier- och Schibstedgruppernas makt?

Utvalda

AVSLÖJAR: Socialdemokraterna rasar i medlemsantal i riket

Vi kunde i vintras visa att socialdemokraterna ljög om sitt medlemstal och att Sveriges Radio Ekot var behjälpliga med att sprida lögnen. Läs inlägget Rikspolitiken: S-lögnerna om partiets medlemsantal – SR Ekot hjälper till.

S påstod då att man tappade från 90 000 medlemmar år 2019, till 75 000 medlemmar år 2020. Vi tog dock reda på att det finns en princip bakom socialdemokraternas medlemsavgift 240 kr/år: Vardera 60 kr går till riksorganisationen, distriktet, arbetarkommunen respektive den lokala S-föreningen. Kombinerar man denna uppgift med hur mycket medlemsavgifter socialdemokraternas riksorganisation har redovisat till Kammarkollegiet (i enlighet med reglerna om insyn i partiernas finansiering), så får man fram detta: Socialdemokraterna hade 71 542 betalande medlemmar 2019. Inte 90 000.

Nu har S redovisat sina intäkter för år 2020 och dessa är tillgängliga på Kammarkollegiets hemsida här. Medlemsintäkterna var 3,7 Mkr.

Medlemsavgiften i S är oförändrad. Det betyder att medlemsintäkterna motsvarar 61 798 betalande medlemmar.

Man tappade alltså 9744 betalande medlemmar, eller 13,6%, från 2019 till 2020.

Som kan utläsas i excelbladet ovan, har tappet inga ekonomiska konsekvenser. Socialdemokraternas intäkter kommer huvudsakligen från partistöd och lotteriförsäljning. Medlemsavgifterna utgör endast 1 % av intäkterna.

Det är demokrati, gott folk!

Om S fortsätter tappa samma procentuella andel sju år i följd, så kommer man då att vara nere på ett medlemsantal om 2220 betalande medlemmar. I hela landet.

Utvalda

DE 15 FINANSFAMILJERNA SOM STYR SVERIGE

De 15 finansfamiljerna som styr Sverige | Proletären

17 april 2014

August Eliasson
https://proletaren.se/artikel/stub-525?fbclid=IwAR2UPLEzqkF6BAA9n52dqu-x9tS3qoTmnZMlZjYPZLebqsMRlvA3pjnKVKo#.YPc2gXCeduI.facebook

Kapitalisten är inte längre en enskild fabrikör i cylinderhatt. Kapitalet har genom aktier, fonder och statligt ägande blivit allt mer flytande.

Vissa hävdar rent av att större delen av svenska folket via fonder och småskaligt aktiesparande också är kapitalister. Men det är skillnad på ägande och ägande.

Att äga några enskilda aktier eller fonder gör en inte till kapitalist. Kapitalistklassen, eller borgarklassen, utgörs av de som lever på att äga och kontrollera storbolagen.

Stockholmsbörsen och näringslivet domineras fortfarande av ett antal mäktiga familjer, ”ägande med ansikte”, som Affärsvärlden skriver. Där statliga pensionsfonder bidrar till finansieringen av kapitalet sitter fortfarande rika kapitalister i bolagens styrelser.

”Klassfienden har namn, adress och telefonnummer” sa kommunisten och dramatikern Bertolt Brecht en gång. Därför presenterar vi här de 15 finansfamiljerna efter Affärsvärldens granskning förra året.

Några utgör samma som CH Hermansson listade på 60-talet i sin genomgång av storfinansen, andra är nya.

Varsågod, lär känna klassfienden.

1. WALLENBERG – 1846 MILJARDER

Finanssläkten Wallenbergs motto sägs vara ”esse non videri”, latin för ”verka men inte synas”. Ett motto som väl exemplifierar finanselitens enorma inflytande bakom kulisserna.

Familjen Wallenberg är Sveriges mäktigaste finansfamilj. De kontrollerar ensamt 40 procent av den svenska börsen, till ett värde av över 1800 miljarder kronor.

Wallenbergs imperium grundlades av biskopssonen André Oscar Wallenberg, som bildade Stockholms Enskilda Bank, SEB, i mitten av 1800-talet. Makten och rikedomarna har förts vidare i en finansdynasti av enbart män – döttrarna har hållits utanför.

Wallenbergsläktens ålderman är idag Peter ”Pirre” Wallenberg, son till Marcus ”Dodde” Wallenberg och bror till Marc ”Boy-boy” Wallenberg (död 1971). Boy-boys två söner, Marcus ”Husky” och Axel ”Wawa” (död 2011) har suttit i styrelser för bland Investor, SEB och Saab.

Husky är gift med Fanny Sachs, från den förr så mäktiga finansfamiljen Sachs, grundare av bland annat Nordiska Kompaniet, NK. Husky är också kusin med bröderna Ian och Lukas Lundin från ökända Lundin Petrolium.

Fanny Sachs två döttrar har i sin tur gift in sig i den mäktiga Bonnierfamiljen respektive den något mindre mäktiga Dinkelspielfamiljen. Det gäller att ha rätt kontakter för en kapitalist.

Pirres son Peter ”Poker” Wallenberg junior är mest intresserad av racing, men har också lett Grand Hôtel. Pirres andra son Jacob Wallenberg styr i finansbolaget Investor, men sitter även i US-amerikanska Coca-Cola Companys styrelse.

Äger eller kontrollerar: Investor, Astra Zeneca, ABB, Ericsson, Atlas Copco, SEB, SKF, Electrolux, Stora Enso, Husqvarna, Saab, Swedish Orphan Biovitrum, SAS, Nasdaq OMX, Wärtsilä, Foundation Asset Managment, Bergvik Skog, Boston Power, Asia Capital Reinsurance Group och delar av riskkapitalbolaget EQT (som äger delar av ISS, Scandic Hotels, m fl)

2. KAMPRAD – 600 MILJARDER

Ingvar Kamprad är känd som en sparsam, ödmjuk och snål smålänning som lyckats bygga upp en förmögenhet. En bild som medvetet skapats för att gynna varumärket Ikea. Hans bakgrund och leverne är i själva verket inte alls så enkel och genuin.

Ingvar Kamprad kommer från en godsägarsläkt i Tyskland och gården han växte upp på i Småland var traktens största. Modern kom från en familj som drev en stor diversehandel i Älmhult.

Knappast en miljardärsuppväxt men det rådde ingen nöd för familjen Kamprad då heller. Ingvar Kamprad var nazist i sin ungdom och sa i en intervju 2010 att han ännu ser upp till fascisten Per Engdahl.

Familjen Kamprads ägande är ännu koncentrerat kring Ikea-koncernen som dock för länge sedan expanderat bortom möbelförsäljning.

Äger eller kontrollerar: Ikea, Inter Ikea, Ikano bank, Ikano bostad

3. PERSSON – 414 MILJARDER

Familjen Perssons förmögenhet är uppbyggt kring Hennes & Mauritz som bildades av Erling Persson 1947. H&M är idag en av världens största butikskedjor för kläder och vd för företaget är numera Stefan Perssons son Karl-Johan ”KJ” Persson.

Stefan Persson har med sin enorma förmögenhet bland annat köpt ett gammalt kloster, ett bryggeri och en hel by i England. Byn Linkenholt, med 5000 hektar mark, herrgård, tjugo andra hus och en cricketplan, blev hans för den nätta summan av 300 miljoner kronor.

Äger eller kontrollerar: H&M (som i sin tur äger butikerna Weekday, COS, Monki, m.fl) Ramsbury Invest, Ramsbury Property. Stefan Persson även andelar i Ericsson, Nordea och Poolia.

FAKTA

4. RAUSING – 258 MILJARDER

Företagarsläkten Rausing är idag en av världens rikaste. Ruben Rausing grundade 1950 företaget Tetra Pak, efter att en av Rausings anställda laboratorieassistenter, Erik Wallenberg, uppfunnit tetraedern som förpackningsform.

Idag kontrolleras Alfa Laval av Ruben Rausings barnbarn Jörn, Kirsten och Finn Rausing men många i släkten har fått ta del av rikedomarna.

Mest skandalomsusad är kanske Hans Kristian Rausing som mest spenderat sina rikedomar på droger. Hans fru Eva Rausing, dotter till en rik PepsiCo-chef, hittades 2012 död i parets lyxhus i London. Där hade hon legat i 2 månader.

Äger eller kontrollerar: Tetra Laval, Alfa Laval

5. STENBECK – 173 MILJARDER

Stenbeckfamiljen har ersatt familjen Klingspor på CH Hermanssons lista över finansfamiljerna. Detta efter att de lyckats köpa greve Wilhem Klingspors dåvarande rederi, nuvarande investmentbolag, Kinnevik.

Hugo Stenbecks son Jan Stenbeck lyckades hålla systern, moderaten och f d utrikesminister Margaretha af Ugglas utanför arvet och utvecklade sedan Kinnevik-sfären till en av de mäktigaste inom tv, tidning, radio och telefoni.

Äger eller kontrollerar: Kinnevik, Millcom, Tele2, MTG (äger i sin tur TV3, TV6, TV8, TV10, RIX FM, Nelly.com m fl), BillerudKorsnäs, Cdon, Transcom, Metro, Bayport bank och flera onoterade internetbolag.

6. Douglas – 166 miljarder

Greve Gustaf Douglas sitter bland annat i Moderaternas partistyrelse och har sagt att affärsvärlden ”fungerar som hajstim, du simmar med de andra hajarna och är en kompis liksom. Man har kul tillsammans […] och äter upp en och annan firre […]. Men sedan råkar någon annan skada en och det rinner blod och då märker man att de där jävla kompisarna börjar äta upp en själv i stället.”

Tillsammans med sönerna Carl och Eric kontrollerar de flera bolag med investmentbolaget Latour som nav.

Äger eller kontrollerar: Latour, Assa Abloy, Securitas, Loomis, Fagerhult m fl.

7. Schörling – 127 miljarder

Melker Schörling äger investmentbolaget med det originella namnet Melker Schörling AB och står Gustaf Douglas nära i vars bolag även Schörling har stora ägarintressen i.

Äger eller kontrollerar: Melker Schörling AB, Hexagon, Hexpool, m fl.

8. Johnson – 89 miljarder

Antonia Ax:son Johnson är idag familjens mäktigaste person. Hennes farfars far Axel Johnson började bygga upp familjens förmögenhet genom att importera kol och koks till Stockholms järnverk. Hon är medlem i Folkpartiet, sitter i kommunstyrelsen i Upplands Väsby och föreslogs som ny ordförande för Folkpartiet efter Lars Leijonborg.

Äger eller kontrollerar: Axel Johnson AB, Axfood (Willys, Hemköp, Garant, Eldorado mfl märken), Nordstjernan, Ncc, Mekonomen, Nobia, Axfast, Active Biotech, m fl.

9. Lundin – 87 miljarder

Adolf Lundin och sönerna Ian och Lukas Lundin har aldrig varit så noga med etik och moral. Adolf Lundin sa när han levde att han gärna gjort affärer med nazisterna i Tyskland om han haft möjlighet och bolaget bröt guld i Sydafrika under apartheidregimen.

Traditionen sitter i och bolaget har bland annat pekats ut som delaktiga i folkmorsbrott i Sudan. Utrikesminister Carl Bildt satt tidigare i styrelsen.

Äger eller kontrollerar: Lundin Petroleum, Lundin Mining, Africa Oil, Black Pearl, Shamaran Petrolium, Lucara Diamonds, m.fl (främst gruvbolag)

10. Lundberg – 82 miljarder

Lundbergsfamiljens maktsfär är växande. Med utgångspunkt i fastighetsbranschen tar sig familjen in i allt fler branscher och Fredrik Lundberg har makt i till exempel Handelsbanken.

Äger eller kontrollerar: Industrivärden (med stora innehav i Handelsbanken, Sandvik AB, Volvo, Ericsson, Skanska och SCA), Hufvudstaden, Holmen, Fastighets AB LE Lundberg och Indutrade.

11. Bennet – 55 miljarder

Carl Bennet växte upp på ett gods i Skåne och är nog den enda på listan över de 15 familjerna som förstamajtalat för Socialdemokraterna. Han började sin karriär i Electrolux och köpte sedan ut detta företags dotterbolag Getinge.

Carl Bennet sitter även i styrelsen för Lundbergföretagen.

Äger eller kontrollerar: Getinge, Lifco, Elanders

12. Paulsson – 44 miljarder

Bröderna Mats och Erik Paulsson, är främst kända för Peab och har varit anklagad för mutbrott i samband med bygget av den nya nationalarenan i Solna. Bröderna med familjer har även flera stora fastighetsbolag.

Äger eller kontrollerar: Brinova, Fabege, Peab, Wihlborgs, Skistar, Backahill

13. Olsson – 29 miljarder

Göteborgaren Sten A Olsson grundade i mitten av 1900-talet rederiet Stena. Stenakoncernen är numera ett av Sveriges största privata fastighetsbolag.

Äger eller kontrollerar: Stena AB, Stena Fastigheter, Stena Metall AB, Stena Sessan AB, Concordia Maritime

14. Bonnier – 20 miljarder

Familjen Bonnier är vida kända för sitt mediemonopol i Sverige. Ett 70-tal familjemedlemmar delar på aktierna i Bonnierkoncernen och deras makt ligger kanske mer i sitt medieinflytande än i sin förmögenhet, även om den heller inte är ringa.

Äger eller kontrollerar: Bonnier AB (med medier som DN, Expressen, Dagens Industri, Veckans Affärer, Sydsvenskan, Albert Bonniers förlag, Adlibris, TV4 och delar av SF Bio)

15. Söderberg – 18 miljarder

Per Olof ”Pelle” Söderberg startade på 1800-talet grosshandlarfirman P Söderberg, som sedan blev Söderberg & Haak och som nu ingår i riskkapitalbolaget Ratos.

Äger eller kontrollerar: Ratos, Söderberg & Partners

Utvalda

Här är gängen som sätter skräck i Stockholm

21-åringen pekas ut som ledare för Husbynätverket. Han är en av nästan 700 män som ingår i polisens hemliga kartläggning över gängkriminella i Stockholmsområdet.21-åringen pekas ut som ledare för Husbynätverket. Han är en av nästan 700 män som ingår i polisens hemliga kartläggning över gängkriminella i Stockholmsområdet.

Av: Johanna Rapp, Mattias Sandberg, Christoffer Nilsson
19 JULI
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/weExro/har-ar-gangen-som-satter-skrack-i-stockholm

30 kriminella nätverk styr gäng-Stockholm

Aftonbladet har tagit del av polisens hemliga kartläggning med 676 personer kopplade till gängen och kan nu avslöja att 36 minderåriga ingår, de yngsta 13 år gamla.

Här är männen som mördar, hotar och skjuter – och som kostar samhället mångmiljonbelopp.

På Årstabron i södra Stockholm hittades han, av några som råkade gå förbi.

Skjuten, blodig och död på en cykelväg.

Mannen hann leva i 27 år, dömas närmare 30 gånger och sitta häktad i över 100 dagar misstänkt för att ha skjutit ihjäl en annan man vid en idrottsplats i Hagsätra några år tidigare.

Han var 16 år när han dömdes första gången, till ungdomsvård för rån och narkotikabrott. När han dog hade han samlat på sig skulder till Kronofogden på närmare 300 000 kronor.

Att han skulle hinna bli 27 år var långt ifrån självklart.

Det här var inte första gången som någon sköt honom.

Han tillhörde ett kriminellt nätverk i södra Stockholm.

Han är – eller var – en av 676 personer som ingår i polisens hemliga kartläggning över gängkriminella i Stockholm under år 2020.

Aftonbladet har tagit del av materialet och kan nu berätta om personerna kopplade till nätverken.

Det handlar om 674 män och två kvinnor.

Aftonbladets granskning innehåller gängens ledare och underhuggare.

Den innehåller också springpojkarna. Som killen som fastän han är 13 år gammal redan finns med i polisens register över de som kopplas till gängen.

Han är en av två 13-åringar i kartläggningen – som sammanlagt innehåller 36 minderåriga.

Underrättelseuppgifterna som Aftonbladet bygger granskningen på är från 2020 och flera personer som kopplas till gängkriminalitet men som avtjänar långa fängelsestraff finns inte med. Nya personer tillkommer också allteftersom – samtidigt som andra försvinner, såsom 27-åringen på bron.

Under tiden som Aftonbladets kartläggning har pågått har några dömts till långa fängelsestraff, som Dödspatrullens ledare Mohamed Ali som nyligen dömdes till livstids fängelse i Danmark för att ha skjutit ihjäl två män i det rivaliserande Rinkebygänget Shottaz.

Mohamed Ali, 22, ledare i gänget Dödspatrullen sköt den 25 juni 2019 ihjäl två Shottaz-medlemmar då de satt i en svenskregistrerad bil i Herlev utanför Köpenhamn.Mohamed Ali, 22, ledare i gänget Dödspatrullen sköt den 25 juni 2019 ihjäl två Shottaz-medlemmar då de satt i en svenskregistrerad bil i Herlev utanför Köpenhamn

Granskningen visar att:

 • Nio av tio är tidigare dömda för brott.
 • 276 har sammanlagda skulder på över 38 miljoner kronor, som mest är en 28-årig man skyldig staten över 4 miljoner kronor.
 • 393 nolltaxerar enligt deras senaste fastställda deklarationer. Åtta har haft en årsinkomst på över en halv miljon kronor, under något av de senaste tre åren. Samtidigt visar Aftonbladets kartläggning hur gängkriminella lämnar falska inkomstuppgifter till Skatteverket, på upp till närmare en halv miljon kronor i årslön, för att kunna visa upp en vit inkomst.
 • Under de senaste fyra åren har 109 fått aktivitetsstöd/utvecklingsersättning, 86 har fått underhållsstöd och 106 av personerna i granskningen har fått sjukpenning från Försäkringskassan.

Aftonbladets granskning innehåller 30 olika nätverk utspridda över och omkring Stockholm.

Många har ett stort våldskapital med tillgång till skjutvapen och medlemmar som dömts eller misstänkts för allvarliga våldsbrott.

Vissa av de kriminella nätverken har funnits i decennier medan andra är betydligt nyare konstellationer. Hur de försörjer sig varierar också.

I vår kartläggning av de 676 utpekade personerna har vi granskat deras företagskopplingar.

Abraham Aho har under lång tid pekats ut som en av ledarna i Södertäljenätverket, men uppger själv i en personutredning från i år att det ”inte finns någon som förväntar sig att han ska utföra olagliga handlingar i syfte att tjäna pengar”. Hans advokat vill inte kommentera att Aho pekas ut som ledare. Hamo Boodaghian har dömts till fängelse för mord och kopplas till Vårbynätverket. Ilija Jurkovic är den tidigare fotbollstalangen som polisen pekar ut som ledare för ett kriminellt gäng, något han inte velat beskriva sig som i en intervju med Aftonbladet. Abraham Aho har under lång tid pekats ut som en av ledarna i Södertäljenätverket, men uppger själv i en personutredning från i år att det ”inte finns någon som förväntar sig att han ska utföra olagliga handlingar i syfte att tjäna pengar”. Hans advokat vill inte kommentera att Aho pekas ut som ledare. Hamo Boodaghian har dömts till fängelse för mord och kopplas till Vårbynätverket. Ilija Jurkovic är den tidigare fotbollstalangen som polisen pekar ut som ledare för ett kriminellt gäng, något han inte velat beskriva sig som i en intervju med Aftonbladet.

Aftonbladets granskning visar att:

 • Ett 60-tal kan kopplas till ett 100-tal konkurser – där bolag bland annat har tömts på pengar före konkursen, företag lämnats med mångmiljonskulder, där misstänka målvakter satts in i styrelsen på slutet, och hur bolag i ett antal fall fått statlig lönegaranti i samband med konkurserna.
 • Ett 20-tal i dag företräder aktiva bolag, med en total omsättning på omkring 100 miljoner kronor.

Granskningen visar att det finns en rörlighet bland de gängkriminella – de kan i flera fall kopplas till två olika grupperingar och några har också bytt konstellation.

Kartläggningen av gängen visar hur vissa nätverk samarbetar och hur andra skjuter mot varandra. Vissa av konflikterna har pågått under många år och har kostat många liv.

Och de fortsätter att skörda dödsoffer.

I skrivande stund ser det ut som att antalet skjutningar i år kan komma att nå ett nytt rekord.

Från den 1 januari 2020 fram tills den 17 september har det skett 97 skjutningar i region Stockholm, vilket resulterat i 37 skadade och 15 döda.

Det är fler skjutningar än någon gång tidigare jämfört med samma period från 2016 fram till i dag.

Här är de 30 kriminella nätverken

Brandbergen

Bandidos MC
I polisens hemliga kartläggning som Aftonbladet tagit del av ingår ett 20-tal män, där majoriteten är födda på 80-talet. Den äldste är i 50-årsåldern. Klubben har dock betydligt fler medlemmar och har en fast struktur kring hur organisationen ska skötas och det hålls möten som protokollförs och medlemmarna betalar en medlemsavgift. Varje medlem och andra som aktivt stödjer Bandidos måste också teckna ett sekretessavtal, enligt en rapport från NOA. Bandidos har ett stort våldskapital genom flera underklubbar. Mannen som har pekats ut som klubbens president har dömts för bland annat vapenbrott och narkotikabrott. Mannen som har pekats ut som vice presidenten friades förra året för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Året innan gjorde polisen ett tillslag mot två stulna bilar i ett parkeringsgarage – och hittade bland annat ett stort antal vapen, magasin och patroner. Polisen påträffade även stora mängder narkotika och sprängmedel. Polisen slog senare till mot Bandidos klubblokal, där vice presidenten greps. Han åtalades bland annat för synnerligen grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott. Tidigare i år återförvisade hovrätten målet till tingsrätten. I september 2020 häktades en av medlemmarna, en 32-årig man, för försök till mord. Ett antal medlemmar, i polisens kartläggning, har haft uppdrag i företag inom byggbranschen som har gått i konkurs.
Bad Breed MC
I alla fall ett dussin män kopplas till medlemsklubben, som är en undergruppering till Bandidos. Till skillnad från många av nätverken kopplade till stadsdelar är deras medlemmar äldre, med bland annat två män i 55-årsåldern. Tidigare i år dömdes en 32-årig medlem till fängelse i två år för bland annat grovt vapenbrott, efter att ha stoppats av polis med en skapladdad pistol i sin bil. Precis som i moderklubben Bandidos finns flera kopplingar till företag som gått i konkurs. En av medlemmarna har tidigare arbetat för ett ungdomshem, som fick sina tillstånd indragna. I IVO:s beslut bedömdes mannen som olämplig. Bad Breed-medlemmen var tidigare dömd för ett antal brott.
Brandbergens nätverk
Åtminstone ett dussintal män kopplas till nätverket, den yngste är i tonåren och bara ett fåtal är äldre än 25 år. De flesta har dömts för narkotikabrott och många har funnits på myndighetens radar sedan tonåren. Bland annat en våldsdömd idrottstalang som spred skräck i skolan under gymnasietiden, enligt en dom. En 23-årig gängmedlem dömdes nyligen till 16 års fängelse för medhjälp till mordet på Ndella Jack och det senare mordförsöket på hennes man. En annan man dömdes till 12 år för medhjälp till mord. Motivet ska ha varit en konflikt mellan 23-åringen och Ndella Jacks man. Maken tros ha varit den egentliga måltavlan när Ndella Jack sköts ihjäl. 23-åringen var best man på parets bröllop. På grund av konfliktrisken med andra kriminella aktörer har 23-åringen hållits isolerad under sin tid som frihetsberövad.

Bredäng

Bredängsnätverket
Ett 20-tal män och en kvinna kopplas till Bredängsnätverket. Den äldste som ingår i Aftonbladets kartläggning är 36 år gammal men medelåldern är 25 år. Narkotikaförsäljning är enligt polisen Bredängsnätverkets främsta inkomstkälla. Även om deras brottslighet utgår från Bredäng är nätverkets medlemmar kriminellt verksamma över större geografiska områden och enligt polisen har de goda kontakter med flera andra kriminella nätverk i Stockholmsområdet, bland annat har grupperingen medlemmar som också pekas ut att tillhöra Bandidos och och deras undergruppering. Dessutom har gängmedlemmar kopplingar även till gäng i Göteborgsområdet – polisen bedömer att medlemmar i Bredängsnätverket och Tynneredsnätverket haft kontakt och besökt varandras geografiska områden i ”vänskapligt och stöttande syfte”.Bredängsnätverket har under åren väckt stor uppmärksamhet på grund av sin blodiga konflikt med Östberganätverket, som skördat flera dödsoffer. Den startade för sju år sedan, i vad som tros ha varit ett bråk om en kokainaffär, där en medlem ur Östberganätverket blev skjuten med sex skott i benet – och där skytten misstänktes tillhöra Bredängsnätverket. Därefter har flera mord och mordförsök följt, från båda sidorna.

Botkyrka

Botkyrkanätverket
En intern konflikt skapade två falanger i nätverket år 2018. I april 2020 avlossades flera skott mot en av falangmedlemmarnas bostad vilket gjorde att konflikten vaknade till liv igen.Botkyrkanätverket har även kopplingar till flera andra grupper – som Vårby och Södertälje – och polisen ser därför en risk att andra våldskapabla nätverk kan dras in i konflikten.

Flera tongivande kriminella i båda falangerna har dömts för bland annat vålds- och narkotikabrott. Flera har också åtalats för mord och mordförsök, men friats. När 12-åriga Adriana sköts ihjäl i Botkyrka var två medlemmar de egentliga måltavlorna, enligt Aftonbladets uppgifter.

Bro

Bronätverket
Ett 15-tal män ingår i polisens hemliga kartläggning över nätverket, där majoriteten är födda i slutet av 90-talet. Den utpekade ledaren är en 32-åring med ett digert brottsregister. Enligt polisen har mannen ett ”stort inflytande” i de kriminella miljöerna i Bro. Gänget blev omskrivet efter en handgranatsattack mot en barnfamilj i Upplands-Bro i somras.Flera medlemmar ska ha plågat boende i tätorten Bro genom att busköra med motocrosscyklar.

Familjen som utsattes för en granattack ska ha polisanmält buskörandet.

Gänget har även kopplats ihop med en uppmärksammad misshandel av en småbarnspappa på Valborgsmässoafton 2018. Utredningen lades ned efter att vittnen hoppat av.

Nätverket kopplas till en uppmärksammad skjutning då två män hittades döda med hundra meters mellanrum nära en förskola i Bro i februari 2019. Enligt Aftonbladets uppgifter ska två bröder, båda medlemmar i nätverket, ha beskjutits av en tredje man. Den ena brodern dog – varpå den andra brodern först misstänktes ha hämndskjutit ihjäl den tredje mannen. Han har suttit frihetsberövad men släpptes i brist på bevis.

Rinkeby

Dödspatrullen
Under 2020 har minst ett 15-tal män kopplats till grupperingen – men endast spillror återstår av det hänsynslösa nätverk som kommit att kallas för Dödspatrullen och som gjort sig stora pengar på knarkhandel. Medlemmarna är unga: födda under 00-talet eller slutet av 90-talet.I slutet av augusti dömdes ledaren Mohamed Ali, 22, till livstids fängelse för morden på två rivaliserande Shottaz-medlemmar i Köpenhamn. Även Mansoir Ismail, 20, och Benjamin Owusu Afriyie, 25, dömdes till livstid. Två yngre medlemmar fick i stället 20 års fängelse.

Konflikten mellan de två nätverken från Rinkeby är väl omskriven och sträcker sig tillbaka till 2015. Ett bråk efter ett rån slutade med att en 19-åring sköts ihjäl. Mordet delade upp de tidigare vännerna i två fiendeläger. Ett tiotal mord och mordförsök har kopplats till konflikten.

Trots att ledarskiktet i gänget slagits ut finns ett flertal individer kvar – och våldet fortsätter. Enligt Aftonbladets uppgifter kopplas en skjutning i Vällingby i september till Dödspatrullen och Shottaz undergruppering.

Dalen

Dalen-nätverket
Ett 30-tal kopplas till nätverket, varav en är en kvinna i tonåren. Flera tonåringar kopplas till nätverket – den yngsta i polisens kartläggning av Dalen-nätverket är 14 år gammal. Enligt polisen sysslar Dalennätverket främst med att sälja narkotika och alkohol. Under de senaste åren har polisen kunnat se hur nätverket gått från att vara relativt löst sammansatt till att få tydligare strukturer och hierarkier.Man började även att rekrytera yngre personer till gänget. Flera våldshandlingar har kunnat sättas i samband med att nätverket försökt utöka sin verksamhet, enligt polisen.

Nätverket skakades av vad som tros ha varit en intern uppgörelse i slutet av 2018. Den dåvarande ledaren misstänks ha mördats av sin närmaste, en man i 20-årsåldern. Mannen friades både i tings- och hovrätten.

Edsberg

Edsbergsnätverket
Polis kopplar över 40 män till nätverket – där flera är dömda för grov brottslighet. Enligt kartläggningen finns det en hierarki med ett övre skikt, ett mellanskikt samt en svans där majoriteten är tonåringar. En 48-årig ledargestalt har dömts för omfattande brottslighet. Mannen dömdes 2011 i Norge för bland annat grov misshandel, människorov och olaga frihetsberövande till fängelse, men flyttades till Sverige där han frigavs 2013. Efter det har han dömts till ett längre fängelsestraff för nya grova brott, bland annat utpressning och försök till grov utpressning. Under sin tid i fängelse har han fått flera varningar av Kriminalvården. En annan ledargestalt dömdes 2019 till fängelse i tre år för rån mot en bank och han har även dömts för flera andra brott. Enligt polisen kopplas skjutningar i området till nätverket.

Fagersjö / Farsta

Fagersjö-Farstanätverket
Runt 25 män kopplas till nätverket. Den äldsta är 38 år gammal men majoriteten av männen är födda på 90-talet. En 35-årig man med tidigare starka kopplingar till ett mc-gäng pekas ut som framträdande. Tillsammans med två andra i nätverket satt han häktad för mordet på en 25-årig rappare i Farsta men släpptes sedan. Mordet är ännu ouppklarat men motivet tros gå att hitta i en konflikt i den undre världen.35-åringens bror, även han utpekad medlem, har bland annat dömts till fängelse för narkotikabrott efter att ha förvarat kokain.

Nätverket har tillgång till vapen och två medlemmar har nyligen dömts till fängelse för grova vapenbrott.

Flemingsberg

Flemingsbergsnätverket
Ett 30-tal män mellan 17 och 35 år kopplas till nätverket. En utpekad 24-årig ledare för nätverket dömdes nyligen till sex års fängelse. 24-åringen dömdes för att tillsammans med flera medgärningsmän ha misshandlat en 38-årig man brutalt. Offret hittades bakbunden och misshandlad till oigenkännlighet utomhus. Enligt domen var tillståndet livshotande.Motivet bakom misshandeln ska ha varit ett bråk om pengar.

24-åringen har tidigare dömts för narkotikabrott och våldsbrott. I fjol dömdes han även för att med obscena gester ha ofredat två fältassistenter i Flemingsbergs centrum.

På kort tid under 2018 sköts tre tonåringar i samma område på grund av en konflikt mellan medlemmar ur Flemingsbergnätverket och kriminella i Alby och Vårby. Konflikten kretsade kring knarkrevir.

Täby

Grön grupp
Närmare 20 män kopplas till nätverket i Täby, enligt polisens kartläggning. Samtliga är födda på 1980- och 1990-talet. Många är dömda för brott som dopingbrott, ringa narkotikabrott eller narkotikabrott. Nätverket kopplas til få grova våldsbrott och en av medlemmarna friades i år för synnerligen grov misshandel, efter att en man blev misshandlad i en lägenhet av tre maskerade män. Gärningsmännen misshandlade, knivhögg och hällde ett frätande ämne på offret, som låg på sjukhus i en månad och fick både ansiktet och armarna kraftigt ärrade. I hovrätten var en nämndeman skiljaktig och ansåg att Grön grupp-medlemmen skulle fällas för medhjälp till misshandel av normalgraden. Fyra utpekade medlemmar dömdes till fängelse under 2020 för grov stöld.

Hagsätra

Hagsätranätverket
I polisens hemliga kartläggning under 2020 kallas de för Hagsätranätverket, men de har även blivit kända under andra namn, bland annat Kostymerna. Runt 25 män mellan 22 och 52 år kopplas till konstellationen som har ägnat sig åt bland annat utpressning och beskyddarverksamhet, men även varit verksamma inom krogbranschen. Flera i nätverket är dömda för grov brottslighet och nätverket anses ha ett stort våldskapital. Polis har tidigare pekat ut två bröder som ledare. Den yngsta brodern, en 46-årig man, friades i hovrätten för stämpling till mord för två år sedan. Han har tidigare dömts för grova brott. Den äldre brodern, en 52-årig man, har det senaste decenniet dömts för mindre brott. Nätverket har kopplats till bland annat Hells Angels och Östberganätverket. En 39-årig man, som enligt polisens kartläggning tillhör nätverket, dömdes till fem års fängelse 2017, efter att ha skjutit en man med två skott i centrala Stockholm. Enligt polis har nätverket försvagats och det ska ha skett en splittring i grupperingen.

Bromma

Hells Angels MC Capital City
Ett 15-tal män ingår i polisens kartläggning över Hells Angels-medlemmar. Men klubben har betydligt fler medlemmar, både i Stockholm och runt om i Sverige. Enligt uppgift till Aftonbladet har flera positioner i klubben i Stockholm ersatts sedan 2019 och medlemmar har lämnat. Däribland uppges mannen som var Hells Angels president för Bromma, den äldsta avdelningen i Stockholm, ha gått ur. Flera medlemmar har fått hembesök av kronofogden de senaste åren och företag med HA-koppling har förlorat sina uppdrag. För drygt två år sedan dömdes en dåvarande medlem till tre års fängelse för grov utpressning, efter att han pressat en man på över en miljon kronor. Den utpressade mannen hade bland annat fört över pengar till en stiftelse i Hells Angels regi. Enligt polis har supporterklubbar till Hells Angels använts till att utföra våldsdåd och det är vanligt att HA-medlemmar i stor utsträckning begår sin brottslighet tillsammans med personer utanför organisationen.

Husby

Husbynätverket
Ett 20-tal personer kopplas till nätverket, enligt polisens hemliga kartläggning. Kärnan i gruppen är ung men polisen tror att det också finns äldre tongivande kriminella som styr. Det är vanligt förekommande att gängmedlemmar utnyttjar sociala medier för att posera med vapen. Den yngste som polisen kopplar till nätverket är 13 år. Gänget ligger bakom narkotikaförsäljningen i Husby – och har kunnat bedriva den mer eller mindre öppet. Brottsligheten består även av grova butiksrån och stölder i hela Stockholm. Medlemmar som tidigare dömts för grova narkotikabrott är nu tillbaka på gatan. Två kända artister pekas av polis ut som medlemmar. Husbynätverket har varit inblandade i flera våldsbrott de senaste åren. När en medlem misshandlades till döds i Tensta i somras påbörjades en ny konflikt med Shottaz undergruppering, Rinkeby 1. Polisen misstänker att Husbynätverket hämnades genom att mörda en ledargestalt bland fienderna i Rinkeby. Mordet skedde i en park där lekande barn befann sig. Fler hämndaktioner befaras av polis.

Kalhäll

Husbynätverket
Ett 20-tal personer kopplas till nätverket, enligt polisens hemliga kartläggning. Kärnan i gruppen är ung men polisen tror att det också finns äldre tongivande kriminella som styr. Det är vanligt förekommande att gängmedlemmar utnyttjar sociala medier för att posera med vapen. Den yngste som polisen kopplar till nätverket är 13 år. Gänget ligger bakom narkotikaförsäljningen i Husby – och har kunnat bedriva den mer eller mindre öppet. Brottsligheten består även av grova butiksrån och stölder i hela Stockholm. Medlemmar som tidigare dömts för grova narkotikabrott är nu tillbaka på gatan. Två kända artister pekas av polis ut som medlemmar. Husbynätverket har varit inblandade i flera våldsbrott de senaste åren. När en medlem misshandlades till döds i Tensta i somras påbörjades en ny konflikt med Shottaz undergruppering, Rinkeby 1. Polisen misstänker att Husbynätverket hämnades genom att mörda en ledargestalt bland fienderna i Rinkeby. Mordet skedde i en park där lekande barn befann sig. Fler hämndaktioner befaras av polis.

Hässelby

Lejonen
Det är ett 20-tal män som ingår i polisens hemliga kartläggning av nätverket, där två 28-åriga män pekas ut som ledare och en 30-årig man också anses ha en ledarroll. Lejonen har sin bas i Hässelby och uppstod efter att flera personer från Hässelby fängslades, efter ett rån mot ett posttåg på huvudpostterminalen i Göteborg 2008. I tomrummet från de fängslade rånarna började det kriminella nätverket som skulle få namnet Lejonen att ta sin form. Namnet fick grupperingen efter att en av ledarna började kalla sig ”Simba”, efter filmen Lejonkungen. Under 2013 drog Lejonen till sig polisens uppmärksamhet genom att de var inblandade i flera skottlossningar och under åren fortsatte våldsdåden. Under 2017 sköts Lejonens dåvarande ledare ihjäl med flera skott i huvudet. Mördaren Lanko Aziz dömdes till livstids fängelse.

Enligt Aftonbladets uppgifter har Lejonen, efter att ha legat lågt i några år, återigen börjat bli mer brottsaktiva. Deras huvudsakliga inkomst bygger på gatuförsäljning av narkotika och viss beskyddarverksamhet.

Vårby

May
Knappt tio personer ingår i polisens hemliga kartläggning av nätverket som kallas för May. Samtliga är födda på 90-talet. Nätverket har under många års tid befunnit sig i konflikt med Vårbynätverket, enligt Aftonbladets uppgifter. Den beskrivs som ett öppet sår med återkommande prat om hämnd. Det är en konflikt som tros ha skördat flera dödsoffer. Bland annat mördades en ung man i början av 2017 med koppling till medlemmar i Vårbynätverket. Han sköts med automatvapen och träffades med minst fem skott. Polisen misstänkte att en medlem i Nätverket May – som tidigare blivit beskjuten – låg bakom mordet men misstankarna mot honom lades sedan ner och ingen har ännu åtalats för mordet. Istället dömdes mannen för grovt vapenbrott efter att ha haft två automatkarbiner, en pistol samt ammunition och sju handgranater. Tidigare i år försattes mannen på fri fot, även om han i skrivande stund häktats på nytt misstänkt för bland annat grovt vapenbrott. Enligt uppgift till Aftonbladet var han en av flera tongivande aktörer som frigavs från fängelsestraff varpå konflikten blossade upp på nytt. Enligt poliskällor fruktade man våldsdåd och båda de rivaliserande nätverken har kontakter med andra kriminella nätverk och aktörer. Dessutom fruktar polisen att konflikten även ska sprida sig, då bland annat en utpekad medlem av nätverket May har flera personliga kontakter till misstänkt kriminella personer i mellansverige.

Märsta

Märstanätverket
Det är närmare 30 personer som ingår i polisens hemliga kartläggning av Märstanätverket. Ligan leds av en 38-årig man med flera företagskopplingar, men det finns även medlemmar födda på 00-talet. Flera är dömda för grov brottslighet. Polis har lagt stora resurser på kampen mot Märstanätverket. Enligt polisens misstankar ligger nätverket bakom grova våldsbrott, narkotikabrott och ekonomisk brottslighet. De kopplas även till flera sprängningar. En högt uppsatt medlem dömdes nyligen till fängelse för att ha försökt spränga en pizzeria i Småland. I våras greps ledaren misstänkt för grov ekonomisk brottslighet. Enligt tingsrätten fanns det dock inte skäl nog att hålla mannen häktad – så han släpptes efter bara några dagar. Ledaren har tidigare åtalats men friats för flera brott. Tillsammans med en annan framträdande medlem friades han för inblandning i mordet på Bredängnätverkets ledare som sköts ihjäl efter en vild biljakt i Bromma 2017. I samma mål friades även Östberganätverkets utpekade ledare för anstiftan till mord.

Rinkeby

Rinkeby 1
I polisens hemliga kartläggning under 2020 kopplas i alla fall ett 20-tal personer til nätverket, där flera medlemmar är födda efter millennieskiftet. Under 2018 så växte nätverket Shottaz med en undergrupp som benämns som Rinkeby 1. Rinkeby 1 och Shottaz begick flera våldsbrott ihop mot Dödspatrullen och deras allierade Tenstanätverket. Natten mot nyårsafton förra året sköts en 20-årig Shottaz-medlem till döds i en parkerad bil. Men polis misstänker inte att mordet var ett resultat av konflikten med Dödspatrullen – utan att mannen sköts av sina egna. Fyra av de som häktades för mordet var medlemmar i Rinkeby 1, enligt polis, och ytterligare en man som häktades var en Shottaz-medlem och känd artist. Alla försattes senare på fri fot. Misstankarna avskrevs tidigare i höstas efter att åklagaren bedömt att man inte kommer kunna nå ända fram. I slutet av augusti i år dömdes Dödspatrullens ledare Mohamed Ali, 22, till livstids fängelse för morden på två ”Shottaz”-medlemmar i Köpenhamn under 2019. Flera i nätverket Rinbkeby 1 är dömda för grov brottslighet. Två av medlemmarna misstänks för att ha legat bakom ett mycket stort antal så kallade vishing-bedrägerier under 2019 mot i första hand äldre kvinnor, som lurats på mångmiljonbelopp.
Shottaz
Under 2020 har omkring 10 personer ingått i polisens hemliga kartläggning. Medlemmarna är födda på sent 80-tal eller på 90-talet. Nätverket Shottaz har sedan i mitten av 2015 befunnit sig i konflikt med Dödspatrullen. I slutet av augusti i år dömdes Dödspatrullens ledare Mohamed Ali, 22, till livstids fängelse för morden på två Shottaz-medlemmar i Köpenhamn under 2019. Redan året innan hade konflikten resulterat i att sju unga män dött och att två unga män hade skottskadats. Personerna som tillhör de två nätverken består av unga män från Rinkeby och Tensta som har vuxit upp i samma områden, begått brott tillsammans, men som blivit fiender. Bakgrunden är ett rån under 2015 som resulterade i en konflikt, där en man sköts i ett skogsområde samma kväll och senare avled. Dagen efter sköts en ung pojke ihjäl på en bensinstation och sedan var våldsspiralen igång. En 24-årig man, som enligt polis, har en ledande roll i Shottaz dömdes under 2018 till fängelse för grovt vapenbrott. Polisen bedömer att en känd artist tillhör Shottaz inre kärna. Mannen dömdes i maj 2018 till fängelse för grovt vapenbrott. I början av 2020 häktades han misstänkt för mordet på en en man som också var en Shottaz-medlem, natten till nyårsafton, men i mars försattes artisten på fri fot igen. Misstankarna avskrevs tidigare i höstas efter att åklagaren bedömt att man inte kommer kunna nå ända fram.

Rissne

Rissnenätverket
Polisens hemliga kartläggning fokuserar på ett tiotal män som kopplas till nätverket. Den äldsta är en man födda på 80-talet, men de flesta är födda på sent 90-tal eller efter millennieskiftet. Under året misstänks Rissnenätverket ha varit inblandade i olika konflikter med andra kriminella aktörer, vilket resulterat i flera skjutningar. I mars skedde ett mordförsök som kopplas till Rissnenätverket och, enligt Aftonbladets uppgifter, kopplas åtminstone tre skjutningar kort därefter till nätverket. Flera tongivande medlemmar i Rissnenätverket har högt våldskapital och tillgång till skjutvapen. Nästan alla män i Aftonbladets granskning som kopplas till nätverket är dömda för brott, de mest vanligt förekommande är ringa narkotika brott eller trafikbrott. Brottsligheten har för medlemmarna i flera fall startat mycket tidigt. En då 18-årig man, som enligt polis är medlem i nätverket, dömdes förra året för grovt vapenbrott efter att ha haft en skarpladdad pistol i Mall of Scandinavia i Solna.

Sätra

Sätranätverket
Polisen kopplar ett tiotal män till nätverket, där medlemmar även har kopplingar till Bredängnätverket enligt polisens hemliga kartläggning. De flesta medlemmar är födda på sent 90-tal eller början av 00-talet och flera är dömda för narkotikabrott. Flera våldsdåd har inträffat i Sätra de senaste åren – bland annat ett dubbelmord 2019, där två unga män hittades skjutna i ett källarförråd, känt för narkotikahandel. En man friades senare för dubbelmordet i hovrätten. Några dagar innan dubbelmordet kidnappades en pojke som då var under 15 år och fördes till ett vindsförråd, som ligger nära platsen där de två männen hittades mördade. Pojken misshandlades av flera personer och tappade medvetandet. Två av männen som dömdes kidnappningen av pojken tillhör Sätranätverket, enligt polisens hemliga kartläggning. Tre av medlemmarna misstänks för misshandel på en näringsidkare vid Sätra Torg. Enligt förhör med offret ska en av gärningsmännen sagt att ”han äger centrum”.

Södertälje

Södertäljenätverket
Det är ett 40-tal män som ingår i polisens hemliga kartläggning av nätverket. Den stora majoriteten är födda på 80- och 90-talet. Södertäljenätverket är ett av Sveriges mest kända kriminella nätverk och enligt polisen består nätverket av betydligt fler individer, som i många fall vuxit upp ihop eller är släkt. Flera av de som dömdes i den stora härvan mot Södertäljenätverket 2014 har i dag ledande roller i nätverket och ingår i den inre kärnan. Enligt polisens kartläggning ägnar sig Södertäljenätverket åt olika typer av kriminalitet – alltifrån narkotikabrott till utpressningar, indrivningar, vapenbrott och organiserade stölder. Ekonomisk brottslighet pekas ut som ett viktigt ben för nätverket som också ägnar sig åt illegalt spel och låneverksamhet. Enligt polisen har nätverket ”en mycket god förmåga att omsätta och återinvestera brottsvinster”. De senaste åren kan nätverket kopplas till flera skjutningar och de har ett stort våldskapital och en mycket god tillgång till vapen. Poliser vittnar om att nätverket agerar med stor våldsamhet om någon upplevs inkräkta på ”deras” territorium – och i Södertälje har de en monopolställning på den kriminella marknaden. Södertäljenätverket ingår även i polisens hemliga kartläggning av släktbaserade kriminella nätverk, så kallade klaner, som har fått stor uppmärksamhet under 2020.

Tureberg

Turebergsnätverket
Ett tiotal män från Turebergsnätverket ingår i polisens hemliga kartläggning. Den äldsta medlemmen är en man i 45-årsåldern. Nätverket har hållit Tureberg – med Malmvägen i centrum – i sitt grepp i decennier. En släkt är tongivande i nätverket och polisen har uppgett hur de började smuggla in narkotika i Sverige redan i slutet på 70-talet. Förra sommaren sköts två unga män som tillhör släkten med automatvapen, varav den yngsta – en 17-åring – dog på platsen. Under våren har bland annat en man som pekas ut att tillhöra nätverket suttit häktad misstänkt för grovt vapenbrott, men han försattes på fri fot i somras och misstankarna mot honom har försvagats.

Vårberg – Skärholmen

Vårberg-Skärholmennätverket
Polisen kopplar närmare 30 män till nätverket. Majoriteten är födda på 90-talet och den yngsta personen som ingår i polisens hemliga kartläggning har precis fyllt 16 år. Enligt polis har det funnits en konflikt mellan medlemmar i Vårberg-Skärholmennätverket och medlemmar i Vårbynätverket. Konflikten sträcker sig flera år tillbaka och har kopplats till både mord och skjutningar. En medlem i Vårberg-Skärholmennätverket har dömts för grovt vapenbrott, efter en skjutning med automatvapen. Enligt åklagare var målet en medlem i Vårby-nätverket och skjutningen ska ha varit en hämndaktion efter ett mord på en 20-årig man. Flera medlemmar har dömts eller misstänkts för grova narkotikabrott. Nätverket har ett stort våldskapital och en medlem har tidigare dömts till fängelse efter en tortyrliknande misshandel på Långholmen i centrala Stockholm, där offret bland annat tvingades klä av sig naken och simma i det 16-gradiga vattnet.

Vårby

Vårbynätverket
I polisens hemliga kartläggning finns närmare 30 män kopplade till Vårbynätverket. Ålderspannet är stort och det skiljer nästan tre decenneier mellan den älsta och den yngsta medlemmen som är 17 år. Polisen beskriver nätverket som multikriminellt med inriktning mot främst narkotikaförsäljning och bedrägerier och med tillgång till vapen. De har flera unga killar som fungerar som springpojkar. Bland annat vittnar tidigare orosanmälningar gällande en av nätverkets yngre medlemmar om hur han i tidiga tonåren började sälja narkotika åt äldre kriminella. Flera utpekade medlemmar i nätverket har varit misstänkta för inblandning i olika skjutningar runt om i Stockholmsområdet. Bland annat sitter en 23-åring som kopplas till nätverket häktad misstänkt för mord och mordförsök vid Kungens kurva i januari tidigare i år. I bilen ska bland annat en gängmedlem från ett konkurrerande nätverk befunnit sig. En av nätverkets utpekade medlemmar, Hamo Boodaghian, dömdes förra året för mordet på en lärarstudent. Boodaghian sköt enligt domen fel person, som utseendemässigt liknande det tilltänkta offret från ett konkurrerande nätverk.

Jordbro

Zeronätverket
Under 2020 finns i alla fall 25 personer kopplade till nätverket, i polisens hemliga kartläggning. De äldsta är födda på 80-talet, men merparten är födda på andra hälften av 90-talet eller senare. Den yngsta personen som ingår i polisens kartläggning är 17 år. “Låg självkontroll och hög impulsivitet”, så beskriver sig en av de unga männen som kopplas till nätverket. Han är en av flera tonåringar i som kopplas till nätverket. Precis som många av de andra unga männen i nätverket har han sedan unga år varit föremål för sociala insatser och har sedan tidiga tonåren stoppats iklädd skyddsväst och säljande narkotika. Flera av männen som polisen kopplar till nätverken har också misstänkts för inblandning i olika mord. En man som polisen kopplar till både Zeronätverket och Rinkeby 1 satt exempelvis häktad för ett mord på nyårsafton i Spånga, där en man som ska ha tillhört nätverket Shottaz blev skjuten. Det mordet misstänks ha varit en intern konflikt i Rinkeby – men där är alla misstankar nu avskrivna då åklagaren bedömt att man inte kommer längre i utredningen. En man som kopplas till nätverket begärdes i slutet av sommaren häktad misstänkt för mord på en ung man i Nynäshamn, men där ansåg inte tingsrätten att det fanns tillräckliga skäl att häkta honom. Några av de utpekade medlemmarna kopplas även till Bredängsnätverket.

Älvsjö

Älvsjönätverket
Närmare 20 personer kopplas till nätverket i polisens hemliga kartläggning av gängkriminella. Merparten är födda på 90-talet och den yngste är 16 år. Nätverket startade som ett kompisgäng med lokala ungdomar som bodde i området. De håller främst på med narkotikaförsäljning. Enligt polis som arbetar i området handlade det till en början mest om cannabis för att senare utvecklas till att även omfatta narkotikaklassade tabletter och kokain. Från början beskrevs nätverket som en homogen kompisgrupp utan någon tydlig ledare och utan att polisen märkte av några direkta våldshandlingar. Men sedan 2018 märkte polisen hur något förändrades – man började beslagta skjutvapen och nätverket började bli mer våldsamt. Under förra året vittnade polisen om hur man märkt en konflikt inom nätverket – vilket verkar ha berott på att personer kommit utifrån och splittrat det som verkade vara ett gäng med barndomskompisar. Tre unga män, som enligt Aftonbladets uppgifter kopplas till nätverket åtalades, för att ha skjutit två män kopplade till andra kriminella grupperingar, när de stod vid en bil i Bandhagen och blev beskjutna med flera skott av en man på en moped. Trion friades dock från medhjälp för mordförsöken och dömdes istället för skyddande av brottsling i samband med skjutningen.Ytterligare män kopplade till nätverket har varit misstänkta för inblandning i olika skjutningar i södra Stockholm.

Östberga

Östberganätverket
I polisens hemliga kartläggning kopplas åtminstone ett 20-tal personer till Östberganätverket. Majoriteten är födda på 90-talet och de yngsta har precis fyllt 18 år. Nätverket har enligt polisen en tydlig struktur med ledare i toppen och springpojkar längst ner. De tjänar sina pengar främst genom narkotikahandel, bedrägerier och utpressningar. Genom året har medlemmar i nätverket tagit till våld för att styrka sin makt eller agera mot andra nätverk. Framförallt har Östberganätverkets krig med Bredängsnätverket skördat flera dödsoffer och skadade i skjutningar. 2013 räknas som startskottet – när en medlem i Bredängsnätverket ska ha anklagat en från Östberga för att ha stulit kokain. Den utpekade kokaintjuven blev sedan skjuten i benet med sex skott. Kommande år sker flera skjutningar och mord – som bedöms ha en hämndkaraktär. Bland annat mördades den utpekade Östbergaledarens bror i augusti 2017 i ett garage. Senare samma år mördas den utpekade ledaren för Bredängsnätverket. Polisens uppfattning är att nätverket försvagats sedan mordet på brodern i garaget. Östberganätverket har bedömts ha en stark påverkan på lokalsamhället och har varit inblandade i bilbränder och ordningsstörningar.

Skjutningar i Stockholm 2016–2020

1 januari 2020– 17 september 2020:
97 bekräftade skjutningar med 15 avlidna och 37 skadade.

1 januari 2019– 17 september 2019:
71 bekräftade skjutningar med 15 avlidna och 20 skadade.

1 januari 2018– 17 september 2018:
72 bekräftade skjutningar med 6 avlidna och 30 skadade.

1 januari 2017– 17 september 2017:
90 bekräftade skjutningar med 12 avlidna och 28 skadade.

1 januari 2016– 17 september 2016:
89 bekräftade skjutningar med 7 avlidna och 34 skadade.

Utvalda

Jakob Olszewski som dök vid Estonia: någon har flyttat på rampen

Den erfarna dykaren, som har varit vid M/S Estonias vrak sex gånger, säger att Finland borde veta om någon har besökt vraket 2019–2021

Krister Kivi
Madis Veltman
16. July 2021

https://news.postimees.ee/7296333/jakob-olszewski-who-dove-to-the-wreck-of-estonia-someone-has-moved-the-ramp

Hur var rampen när du dök vid M/S Estonia?

Den var på sin plats men inte helt stängt. Mellan rampens kant och skrovet var det en spricka, jag skulle säga 80 centimeter till en meter bred, genom vilken man kunde ha kommit in på bildäcket.

Men själva rampen var där på sin vanliga plats och passade ganska tätt. Den var där 2000 och 2001 och även 2019 när jag kontrollerade ARV-roboten under den norska expeditionen.

Så rampen var kvar där 2019? Ingenting hade förändrats under de mellanliggande 18 åren?

Jag dök inte själv under 2019 men jag såg genom ROV-kameran (fjärrstyrt fordon) att rampen fortfarande var fäst vid skrovet. Jag måste erkänna att jag inte kunde se hela rampen eftersom sikten var dålig och rampen inte låg i fokus för oss vid den tiden. Men jag tror att den var i samma form som för 18 år sedan.

Vad kan enligt din åsikt ha orsakat separationen av rampen under dessa två år?

Det är svårt att säga, det skulle kräva en utredning. Det är möjligt att rampen bröt av sig själv, eftersom skeppsbrottet inträffade för nästan trettio år sedan och rampen hade korroderat. Den andra möjligheten är att någon tog bort den. Och inte av misstag utan medvetet.

Hur illa korroderad var rampen och bilagorna enligt din åsikt?

De var korroderade men jag antar att det är i ett ganska bra tillstånd eftersom vatten är mycket kallt där nere och innehåller lite syre. Sådana förhållanden hjälper till att bevara skrovet. Jag märkte ingen signifikant försämring av skrovet på 18 år.

Vad tycker du, varför var rampen på samma sätt?

Jag är ingen expert på fartyg men det är teoretiskt möjligt att någon försökte öppna rampen 1994 eller tvärtom stänga den. Men det gick inte. Jag kan inte säga vad som kan ha orsakat rampens partiella öppning.

Det finns spekulationer om att strömmar kan ha öppnat rampen. Vad tror du?

Detta verkar omöjligt. För det första är rampen väldigt tung, den väger flera ton, för det andra finns inga märkbara strömmar vid vraket, åtminstone inte vid de tillfällen när jag var där nere. Strömmarna är bara vid de första tem metrarna och det beror mycket på vädret.

Förresten, hur var synligheten?

Sikten är mycket bra. Naturligtvis är det inget dagsljus, men om du använder en kraftfull ljuskälla kan du se så långt som, säg sex till åtta meter. Det beror också på säsong.

(Jag skickar en ny video av Jakob Olszewski av rampen under den aktuella utredningen. Svaret kommer snart)

Baserat på den här videon är det svårt att säga varför rampen har lossnat, eftersom dess gångjärn inte kan ses. Men jag skulle säga att rampen inte kunde röra sig så utan hjälp utifrån. Om gångjärnen hade rostat igenom, borde rampen enligt min mening ha flyttat i en annan riktning. Så är inte fallet i förevarande fall. Därför skulle jag säga att någon flyttade rampen för att få tillgång till bildäcket.

Vem skulle ha velat komma in på bildäcket?

Professionella. Kanske militärdykare, marinen? Finlands gränsbevakning övervakar området 24 timmar. Varje gång jag var där var finländarna också. Ibland väntade de redan på oss, kom ibland lite senare. Men det är omöjligt att göra någonting där utan Finlands vetskap.

Men tänk om du använder en mycket liten båt som radarn inte kan upptäcka? Eller en ubåt?

(Tveksamt). Möjligen, men du bör fråga det av experter på fartyg.

Vad tror du, kan vi fastställa om rampen ramlade av på grund av naturkrafter eller på grund av mänsklig störning?

Det bör vara möjligt att fastställa. Det kunde också upptäckas om någon försökte ta bort något från bildäcket, skära hål i ett fordon eller något liknande. Allt lämnar spår.

Och nu med rampen helt av borde det vara lätt att studera bildäcket?

Ja självklart. Det var nästan omöjligt förut, det fanns risken att ROV-kabeln skulle fastna. Utredning av bildäck är nästa logiska drag.

Du kom in på bildäcket genom den spruckna rampen under Jutta Rabes utredning och så vitt vi vet är du den enda personen som gör det.

Ja, officiellt är jag den enda. Men jag tror inte på det.

Hur långt gick du?

Inte för långt, några meter. Strax bakom rampen finns det ett litet utrymme, cirka sju-åtta meter och det var där jag var.

Varför gick du inte längre?

Det är ganska farligt att vara på bildäcket. Det kan finnas lösa kablar eller fragment, något kan falla uppifrån – det är alltid riskabelt att komma in i ett vrak eller en grotta. Man måste också komma ihåg att ingången är 90 meter djup. Jag studerade ingången i slutet av mitt dyk och jag hade inte tillräckligt med syre för att gå längre.

Mannen som klämde igenom sprickan

Jakob Olszewski är en Tysklandbaserade tekniska dykare, vilket innebär svårare och mer komplicerad dykning än fritidsdykning för skojs skull. Olszewski har dykt i mer än 30 år och har undersökt undervattensgrottor och vrak och har dykt till ett djup av 125 meter där man inte kan andas luft och måste använda en speciell gasblandning som innehåller helium. Olszewski har studerat företagsekonomi och arbetar som försäkringsexpert för ett tyskt företag på sin lediga tid vid sidan av dykning.

Svenskarna är tveksamma till att komma in i vraket

Jonas Bäckstrand, chef för den svenska utredningskommissionen, antydde på STV att de ifrågasätter det praktiska med att komma in i vraket M / S Estonia.

Enligt Bäckstrand diskuteras för närvarande om vraket ska undersökas. ”Vi diskuterar i vilken utsträckning vi ska komma in i fartyget. Om vi ​​går in, har vi av respekt för de döda en praktisk anledning”.

Bäckstrand var ovillig att spekulera i orsakerna till att rampen lossnade eller det nyupptäckta skrovet, men om brotten nämnde han att dessa kan ha hänt när fartyget sjönk. ”Havsbotten är solid och stenig nära vraket. Det är ännu inte klart om det kan relateras till skadan, sade han.

Rolf Sörman, en överlevande efter skeppsbrottet som var närvarande för att bevittna utredningen, sa att nyheterna om rampen med öppen bog väcker nya frågor. Men ”naturliga förklaringar” kunde inte uteslutas.

”Tjugosju år har gått och en detaljerad utredning är nödvändig. Om visiret återhämtats, bör rampen också återställas, säger Sörman, som tillade att undersökningar under vatten är naturligt komplicerade.

Kommentarer
Så omfattande förändringar är inte helt naturliga

Arvo Veskimets, maritim expert

Jag är orolig för att en sådan förändring ger grund för ytterligare utredning och nya omständigheter kommer troligen att uppstå som vi för närvarande inte kan föreställa oss. Jag kan föreställa mig två skäl till varför bogrampen öppnade. Antingen var det en naturlig process på grund av vrakets försämring eller någon försökte komma in. Dessa två alternativ är uppenbara.

Utöver tvivel var bogrampen i den positionen under den första undersökningen och det är ett faktum att den spelades in i samma position för två år sedan och nu är situationen helt annorlunda. Jag skulle vilja veta mer exakt hur det ser ut där nere hur rampen hade fallit av. Det måste finnas några spår. Det är inte naturligt att sådana förändringar har ägt rum på två år.

Omfattningen av rampens öppning är bara en detalj

Mihkel Kõrgesaar, professor vid Tallinn University of Technology Kuressaare college

Det faktum att bogrampen är öppen bekräftar versionen av utredningsrapporten att rampen öppnade och vattnet flödade in. Jag påminner mig om att den inofficiella rapporten uppgav att vatten kom in i fartyget genom bogvisiret. Rapporten ansåg att vattnet kom in i skeppet genom bogrampen enligt de beräkningar som gjorts hittills kom vatten inte in på något annat sätt. I vilken utsträckning rampen var öppen är en fråga som verkligen borde undersökas men det här är helt enkelt en detalj.

Det verkar som om svenskarna vet mer än vi.

Raivo Hellerma, representant för de anhöriga till offren för skeppsbrott

Den initiala situationen kan för närvarande inte undersökas. Jag hoppas att den moderna utrustningen och våra professionella utredare får reda på sanningen. Eftersom bogrampen var på plats under tidigare studier väcker den nya upptäckten naturligt frågor. Men eftersom jag inte har någon bra version själv är jag öppen för utredning med utrustning på högsta nivå. Först måste det naturligtvis bestämmas om rampen lossnar på grund av mänsklig interaktion eller av andra orsaker. Det orsakade förvirring.

Det är min personliga åsikt men det verkar för mig att svenskarna hela tiden vet lite mer än vi gör. Jag betonar att inget steg som främjar utredningen bör uteslutas. Jag är nöjd med utredningen, informationsnivån, att informera allmänheten och gå in i detaljer. De utplacerade också undervattensroboten som ursprungligen hade varit ifrågasatt. Det verkar som om den estniska sidan åtminstone kommer till botten. Jag hoppas att lagarbete inte misslyckas och alla deltagare är överens.

Utvalda

Samtal med Michael Zazzio och Henning Witte om statens övergrepp mot barn och föräldrar

https://rumble.com/vjx31g-samtal-med-michael-zazzio-och-henning-witte-om-statens-vergrepp-mot-barn-oc.html

 Vi samtalar om det godtyckliga och kriminella förfarandet att föräldrar förlorar vårdnaden och/eller umgängesrätten för sina barn baserat på rykten och hörsägen i den genomkorrumperade statliga och kommunala förvaltningen i Sverige.

Bakgrunden:

https://youtu.be/QeppzErNCoE

https://youtu.be/dwemgrFwnVc

https://polandin.com/49058561/family-with-autistic-boy-flee-netherlands-seek-asylum-in-poland

Om statens övergrepp mot barn och föräldrar:

http://hagenbo.blogspot.com/2021/07/om-statens-overgrepp-mot-barn-och.html

Marcus Rogers: https://youtu.be/UgPmNRioug4

The Satanic Evil of Freemasonary – Educational videos:

http://hagenbo.blogspot.com/2021/05/the-satanic-evil-of-freemasonary.html

Utvalda

DÄRFÖR KÄNNER JAG AVSKY

Politikerna räknar med att svekdebatten glöms bort till nästa val. Så fungerar blufftaktiken.

2021-07-12
Anna Björklund
https://www.fokus.se/2021/07/anna-bjorklund-darfor-kanner-jag-avsky/?fbclid=IwAR0J9HXjDoXvDHYavUH1VAPLGxeyonFq4813e5aHLMeT4IhCx39uRZndyx0

Jag hatar Annie Lööf. Det handlar inte riktigt om politiken hon driver. Jag har inget emot vare sig småföretagare eller skogsägare, jag är båda sakerna själv. Det beror inte på att hon är en ”kvinna i offentligheten” heller, hur sådana funkar har jag också hyfsad insyn i.

Nej, mitt hat handlar inte heller om hennes uppenbara (och enligt hörsägen ovanligt långa och grundliga) medieträning, eller ens om hennes fjantiga youtube-kanal där den humorlösa maktmänniskan ska visa upp en mänskligare sida genom att prata fisar. Egentligen har det varken med hennes klädstil eller dialekt att göra, men mitt hat har vid det här laget spillt över på alla hennes attribut. Hela hennes uppsyn är en känslotrigger. Ett ord om hennes bedrifter som fotbollsmålis och jag spänner käken, hör jag henne felcitera Pippi Långstrump en gång till så spyr jag.

Den nattsvarta amoral som blottades när Fredrick Federley, en av hennes närmsta män, fick lämna politiken hjälpte förstås inte till. Och kontrasten mot Nooshi Dadgostars mod och ryggrad i spelet efter midsommarmisstroendet har nog gjort allt extra påtagligt.

För att jag hatar Annie Lööf är nästan existentiellt. Det handlar om att säga en sak, göra en annan, och komma undan med det. Hennes karriär symboliserar uppluckringen av den tillit som är nödvändig för att vår typ av demokrati ska fungera bra. För Annie Lööf lovade att äta upp sin sko om hon skulle göra det hon sedan dess gjort varje dag, hon sa ”x”, på sitt alltid nedlåtande sätt, till både väljare, kollegor och journalister, och gjorde ”y”.

Det finns, brukar experterna säga, en ”risk för svekdebatt” när man beter sig så. Det är också allt. Ett missnöje bubblar till och den moderna politikern har goda skäl att tro att frågan kommer vara bortglömd till valet därpå. Det är så Annie Lööf tänker. Hon har råd med ett svek, det ger bara ett tillfälligt bakslag i opinionen och det finns ju så mycket annat att vinna.

Alla religioner har något skrivet om hur lögnare ska hanteras, det är en grundläggande fråga när man är människa. Eftersom vi är smarta nog att kunna fabulera måste straff, i detta liv eller nästa, delas ut till dem som luras. Det är inte bara för att det är en jobbig känsla för den som blir bedragen, att såna som Annie Lööf pissar på alla som gör det de lovat och kommer hem när de sagt. Det är också för att alla framgångsrika civilisationer har haft något effektivt sätt att se till att folk står för sitt ord. För att få någon att våga investera, satsa, tro, måste ett kontrakt gå att lita på.

I Rom offrade man djur och hällde vin på marken till gudarna för att markera allvaret i sina eder. Det var inte bara helt avgörande ära i potten, utan även gudarnas hämnd som motiverande kraft. I det antika Aten svor alla unga män den efebiska eden om att tjäna och skydda samhället, med gudarna som vittne, för att kunna bli fullvärdiga medborgare. Att de religiösa figurerna i den klassiska världen brydde sig så mycket om att se till att löften hölls, hade förstås att göra med att medborgarna också gjorde det. I Iliaden är det just en bruten ed mellan Paris och Menelaos som skickar Troja och akajerna in i ett tioårigt krig. En småsak i sig, men för att ett styre ska fungera måste makthavares ord ju betyda något.

Annie Lööf känner ingen skam, hon spelar spelet och skulle aldrig hållas tillbaka av fluffiga begrepp som heder eller moral, det är säkert ändå bara något gammalt patriarkalt. Att hon överlever detta är exempel på hur ett system bryts ner, hur det inte längre är lönt att lyssna, för det som sägs betyder ju inget längre. Jag hatar Annie Lööf, för hon har sabbat för oss alla.

Och resten då, Löfven och Kristersson och alla de andra?

Visst, de med.

Utvalda

Estonia-sonar stördes ut av ”okänd” aktör under ytan

UNDER YTAN: Sonarsystemet Mesotech stördes ut på tisdagen av en okänd aktör som befann sig under ytan. I Estland spekuleras det om en svensk ubåt

16 juli 2021
https://www.friatider.se/estonia-sonar-stordes-ut-av-okand-aktor

När sonarundersökningen av Estonias vrak skulle inledas på tisdagen angreps expeditionen plötsligt av en störningsoperation utförd av en okänd aktör som fanns under vattenytan. Utredarna fick ge upp för dagen och återvända hem. Det bekräftar TT:s fotograf Stefan Jerrevång, som var med ombord när händelsen inträffade, för Fria Tider.

I veckan har svenska och estniska myndigheter undersökt Estonias vrak med ekolod, sonar och robotkamera.

Trots att Sverige ville nöja sig med att undersöka vraket med sonar och vänta till år 2022 med att ta kamerabilder dök Estland även ned med en undervattenskamera på onsdagen, och upptäckte då att bogrampen helt hade lossats från fartyget någon gång efter att journalisten Henrik Evertsson filmade rampen i intakt skick hösten 2019.

Dagen innan Estland sände ned sin robotkamera uppstod problem när svenska och estniska myndigheter skulle undersöka Estonia med sonar. Plötsligt slogs instrumenten ut av störningsutrustning, skriver TT i en artikel på fredagen, som publicerades efter att incidenten uppmärksammats i estnisk radio.

Fotografen Stefan Jerrevång, som för TT:s räkning befann sig på expeditionens estniska fartyg Eva när störningen inträffade, bekräftar att utredarna ombord var överens om att det handlade om en störning som kom från en extern aktör som opererade under havsytan.

– Det var en störning från en extern källa under ytan. Det var man var överens om ombord efter att man hade uteslutit andra störningskällor genom att stänga av diverse egna system. Sen fanns det förstås olika spekulationer, men att det var en störning från en extern part, det rådde det inga tvivel om, säger Jerrevång.

Enligt Stefan Jerrevång inträffade störningen när expeditionen använde gjorde en svepsonarundersökning på tisdagen. Han säger att bilden på datorskärmarna plötsligt ersattes av olika störningsvågor och att expeditionen fick avbrytas för dagen och de ingående fartygen återvända i hamn.

TT fick alltså reda på det här på tisdagen men publicerade nyheten först på fredagen. Varför?

– Jag har inget direkt svar på det, men jag kan tänka mig att man velat kolla upp uppgifterna, men det är ju inte något som jag ska svara på.

Dagen därpå skickade Estland ut fartyget VLT-089 som var utrustat med en trådförsedd robotkamera, en så kallad ROV, som inte går att störa ut med mindre än att man klipper av kabeln mellan kameran och undersökningsfartyget.

En sådan avklippning inträffade när journalisten Jutta Rabe och den amerikanske äventyraren Gregg Bemis dök vid Estonia med en robotkamera år 2000, vilket försvårade och försämrade resultatet av den expeditionen. På onsdagen kom Estland dock ned med en kamera och lyckades då fotografera den lösgjorda ombordkörningsrampen.

Vem som lossat rampen och vem som försökt störa utredningen är inte känt, men Fria Tider har tidigare i veckan skrivit om att öppnandet av rampen innebär att eventuella skador inne på bildäck inte längre med automatik kan knytas till den svenska Försvarsmakten. Så var dock tidigare fallet eftersom myndigheten ensam skötte bevakningen av vraket från olyckstillfället den 28 september 1994 till den 2 oktober samma år, då avsågade räcken från den stängda rampens insida fastnade på videobilder från havsbottnen utanför vraket.

Statens haverikommissions utredningsordförande och ställföreträdande generaldirektör Jonas Bäckstrand bekräftar för TT att expeditionen störts av en ”okänd” aktör men vill inte säga om det rörde sig om en störning från en ubåt. Han har heller inga teorier om vilken aktör som kan ha utfört störningen.

Att döma av tonläget i estniska medier riktas misstankarna emellertid mot Sverige och en svensk ubåt. I det baltiska landet antyder nu även de största medierna öppet att medierna på andra sidan Östersjön mörkar och tonar ned de sensationella uppgifterna om Estonia.

”Till skillnad från i Estland är den svenska rapporteringen ännu mycket nedtonad. Små nyhetsnotiser har dykt upp i alla större tidningar, men att bogrampen har öppnats har inte fått mycket uppmärksamhet”, konstaterar den ledande dagstidningen Eesti Päevaleht.

Tidningen återger också i detalj hur TT har arbetat i ett telegram som Aftonbladet publicerade i oförändrat skick den 14 juli:

”Även en tabloid som Aftonbladet, som borde vara mer sensationslysten än de konservativa dagstidningarna, rapporterar om Estonia-utredningen med mycket stor återhållsamhet. I rubriken anges att Estonia ligger på en stenigare botten än vad man tidigare trott, och denna information ingår också i ingressen. När det gäller bogrampen får man gå till slutet av artikeln, där det står att ‘Bogrampen är sned men i princip helt nere, från att ha varit öppen 60 centimeter vid undersökningar som gjorts av Jutta Rabe och JAIC.'”, konstaterar Eesti Päevaleht.

Idag publicerar den estniska nyhetssajten Delfi en uppföljande artikel där det framgår att inget övervattensfartyg har besökt Estonia sedan Evertsson och hans team filmade rampen i uppfällt skick. Det uppger finska myndigheter, som säger sig ha hållit vattenytan runt Estonia under konstant uppsikt sedan dess.

Den tidigare estniske statsåklagaren och tidigare statlige Estonia-utredaren Margus Kurm är av uppfattningen att en svensk ubåt sannolikt har orsakat olyckan, och pekar nu på risken att någon, underförstått Sverige, kan ha tagit loss rampen under vattnet.

– Kort sagt, i 25 år har rampen varit stängd på fartyget. Det är svårt att tro att den, precis innan undervattens­undersökningarna ska påbörjas, plötsligt och utan hjälp faller av, säger Kurm till Postimees.

Den svenska ubåten HMS Blekinge, som är den enda som kan släppa ut och ta in attackdykare med större utrustning utan att synas vid ytan, är såvitt Fria Tider erfar sjösatt av FMV men har ännu inte levererats till Försvarsmakten. Vid en påringning till Karlskronavarvet sent på fredagens eftermiddag fanns ingen på plats som kunde ge några upplysningar om var ubåten håller hus. Fria Tider efterfrågade under kvällen uppgifterna från Saabs presscenter via e-post, men förfrågan hade vid denna artikels publicering ännu inte resulterat i något svar.

Utvalda

Estonianytt fredag den juli 16

2021-07-16

Nya bilderna på hålet i Estonia som utredarna ”missade” 1994

15 juli 2021

https://www.friatider.se/nya-bilderna-pa-halet-i-estonia-som-utredarna-missade-1994

På videobilder som den estniska tidningen Postimees fotograf Madis Veltman tagit från de pågående dykningarna vid Estonia ser man att det hål i skrovet som Sjöfartsverket och Statens haverikommission påstår sig ha ”missat” under 1994 års dykningar framstår som omöjligt att missa.

Bakgrunden till utredningen är journalisten Henrik Evertssons dokumentär ”Fyndet som ändrar allt” från 2020. Dokumentären visade hur Evertsson och hans team skickade ned en robotkameran från fartyget Fritz Reuter till Estonias vrak i september 2019, och filmade hålet i skrovet på nära håll.

Vid sin förlisning 1994 hade Estonia trafikerat linjen Stockholm–Tallinn i knappt ett år. Själva färjelinjen tillkom 1991 på dåvarande statsminister Carl Bildts initiativ, i syfte att kunna smuggla hemlig vapenteknologi till USA-sidan från den sammanfallande Sovjetunionen efter kalla kriget. Under täckmantel av vanlig persontrafik pågick verksamheten till den 28 september 1994, då fartyget plötsligt sjönk under mystiska omständigheter mitt på Östersjön.

Trots att finlandsfärjorna Silja Europa och Viking Mariella var på plats nästan omedelbart satte varken de eller någon av de andra fem fartyg som kom till haveriplatsen efter förlisningen i några livbåtar. Endast finsk och svensk sjöräddning samt militär deltog i den ineffektiva räddningsinsatsen som bedrevs helt med helikoptrar. I Sverige prioriterade man dessutom att lasta ombord så många journalister i helikoptrarna att det nästan inte fanns någon plats kvar åt att ta ombord nödställda, som istället lämnades i livflottar där de frös ihjäl.

Till följd av förlisningen och den ineffektiva räddningsinsatsen dog 852 människor vid katastrofen, varav många frös ihjäl i livflottar. Anhöriga har sedan dess krävt nya dykningar och utredningar, men fått nej. Istället har regeringen infört en lag om gravfrid och vägrat att utreda varför enbart militära enheter deltog i räddningsinsatsen. Lagen ändrades dock den 1 juli för att tillåta dykningar utförda av myndigheterna.

I ett reportage i Uppdrag granskning 2004 avslöjades att Sverige smugglat militärmateriel på Estonia en vecka och två veckor före katastrofen. Regeringen uppdrog efter avslöjandet åt juristen Johan Hirschfeldt att utreda om Försvarsmakten hade smugglat vapen även på olycksnatten. Hirschfeldt fick dock inte utreda om den myndighet som skötte smugglingen på Estonia, myndigheten KSI, hade smugglat något på olycksnatten.

Senare framkom det att Hirschfeldt hade förstört allt utredningsmaterial och mörkat en rad uppgifter som hade kunnat bringa klarhet i varför Estonia sjönk.

Utvalda

HELA utredningen från knarkrazzian hos Fredrik Reinfeldt

4 september 2020

Här kan du ta del av strafföreläggandet och polisutredningen efter knarkrazzian mot Fredrik Reinfeldts bostad i november förra året.

Sammanlagt handlar det om 45 sidor med inte minst det så kallade förundersökningsprotokollet som Fria Tider begärt förläggande och förundersökningsprotkoll för knarkrazzian mot Fredrik Reinfeldt.

Strafföreläggande och förundersökningsprotkoll för knarkrazzian mot Fredrik Reinfeldt (Länk 1)

Strafföreläggande och förundersökningsprotkoll för knarkrazzian mot Fredrik Reinfeldt (Länk 2)

Strafföreläggande och förundersökningsprotkoll för knarkrazzian mot Fredrik Reinfeldt (Länk 3)


8 artiklar i detta ämne:

Strafföreläggande och förundersökningsprotkoll för knarkrazzian mot Fredrik  Reinfeldt

Skatteverket: Fredrik Reinfeldt kan ha brutit mot lagen

Erik Reinfeldt höll sig undan polisen efter knarkrazzian – i åtta månader

Reinfeldts granne om knarkrazzian: ”Usch vad obehagligt”

Fredrik Reinfeldt tog med sonen på spritfest efter knarknatten

Erik Reinfeldt berättar: Jag fick pengar till knark av mamma

Reinfeldts son när poliserna hittade honom NAKEN och PÅTÄND i hissen: ”Ring pappa!”

Sonen Erik, 25, fast i knarkrazzia hos Reinfeldt

Utvalda

Titta på det här hyckleriet…!

2021-07-15

Nyligen hade vi omröstning i Riksdagshuset och alla beordrades att bära munskydd. Se sedan bilderna från konseljen hos kungen…

Kan vara en bild av 1 person och text där det står ”14:00 LIVE JUST NU NU AVGÖRS DET: RÖSTAS LÖFVEN FRAM? 00:00:38 Stefan Löfven blir omvald om han fầr färre ăn 175 röster emot sig”

Kan vara en bild av 1 person och text där det står ”Kungen, Kronprinsessan och riksdagens talman tillsammans med den nya regeringeni Konseljsalen pa Kungliga slottet. Foto: Ingemar Lindewall/Kungl Hovstaterna Fredagen den 9 uli hölls egringsskifteskonselj under H.M. Konungens ordförandeskap pả Kungliga slottet. konseljen deltog Kronprinsessan, talmannen och den tillträdande regeringen.”

inte ett munskydd så långt ögat kan nå…

Om man inte tidigare förstått detta, att allt är bara ett skådespeleri borde nog inta det ”röda pillret”

Utvalda

Illegal människosmuggling skulle inte fungera utan alla hjälporganisationer

2021-07-14
Staffan Thorsell
Saxat från Facebook

OCEAN VIKING, Offshore supply vessel, IMO 8506854 | Vessel details | BalticShipping.com
Ocean Viking
Illegal människosmuggling skulle inte fungera utan alla hjälporganisationer samt det enorma flöde av pengar som krävs. Plus aningslösa människor som inte förstår att det handlar om människosmuggling.
Plus alla aningslösa som vill hjälpa och frälsa, oftast kvinnor med bultande hjärtan.
Plus en passiv journalistkår som antingen inget begriper eller inte vill rapportera.
Det handlar om olagligheter, falska identiteter, mutor till olika mellanhänder och stora pengar i omlopp.
Här en del av kedjan.
Ocean Viking är ett norskt fartyg som tidigare har varit supplyfartyg till oljeplattformarna i Nordsjön. Supply betyder tillförsel. Fartyget transporterade allt vad oljeplattformarna behövde. Stålrör, vajrar, containrar, förnödenheter.
Nu ingår fartyget istället i smugglingskedjan. Och en norsk redare tjänar pengar.
Ocean Viking var byggd 1986, vilket i dag innebär ett gammalt fartyg.
Normal driftstid för ett handelsfartyg är 20 år. Efter 30 år brukar hälften av ett fartygs mekaniska delar vara utbytta. Slitaget inom en sådan tuff bransch som sjöfart är enormt. Högteknologisk effektivitet blir allt svårare att uppnå ju äldre ett fartyg blir.
Här inträder ett dilemma för fartygsägaren. Säljer han fartyget till en konkurrent så kan denne konkurrera på marknaden. Låter han hugga upp fartyget (skrota) så blir inkomsten låg. Endast priset på metall.
Den optimala ekonomiska lösningen är att hitta ett helt nytt användningsområde som inte kräver toppeffektivitet. Den humanitära flyktingorganisationen SOS Mediterranee räddar flyktingar ute på Medelhavet.
2019 chartrade (hyrde) organisationen Ocean Viking.
Salerno, the phases of disembarkation from the rescue ship Aquarius managed by the NGO SOS Mediterranee and Doctors Without Borders in the port of Salerno with 1004 migrants including 240 children rescued
Ocean Vikings ägare ansvarar för en driftsbesättning på 9 man. Jag bedömer att det är enligt ett avtal som heter tidsbefraktning (time charter). SOS Mediterranee har därutöver sjukvårdspersonal och räddningspersonal ombord.
Totalt 31 personer.
Tittar man på Ocean Vikings lönsamhetskurvor så var siffrorna kraftigt fallande från 2015 till 2018. Men därefter pekar lönsamhetskurvan som en raket mot himlen.
Företagets lönsamhet är Meget god.
Företagets likvididitet Meget God
Företagets soliditet Meget God.
Flyktingsmuggling är big business.
Men var kommer pengarna ifrån?
Det vet vi inte.
Enligt aktiebolagslagen måste företagen vara transparenta. Det är därför jag kan plocka fram uppgifter om Ocean Viking Aksjeselskap från Norge. Men hjälporganisationer omfattas inte av aktiebolagslagen. Inom globalismen har en ny finansieringsstruktur bildats. Nationerna står oftast inte som ansvariga för olika verksamheter. Dessa verksamheter utförs istället av NGO (Non governmental organization) Icke statliga organisationer.
Exempelvis Röda korset och Rädda Barnen.
Men de kan inte kontrolleras. I de organisationerna har vi ingen insyn.
NGO får sina pengar från EU, FN och olika länder. Därefter går pengarna inte att spåra. Flyktingar betalar pengar till förhärdade flyktingsmugglare för sin resa från Afrika till den svenska Försäkringskassan.
Human Rights At Sea :180 survivors on board the Ocean Viking - Blue Economy - موقع بحري شامل
Jag tror priset från Afrika och Mellanöstern ligger runt 70 000 kronor per flykting.
Utskeppning sker bland annat från Libyen på Afrikas nordkust. Påminner om slavhandeln på 1700-talet, med den skillnaden att båtarna är i sämre skick i dag än för drygt 200 år sedan.
Men i transportkedjan ingår även Ocean Viking som en säkerhetsuppbackning.
Får flyktingbåtarna problem hjälps de av Ocean Viking utanför Libyens kust och transporteras till Sicilien. Där tar den sicilianska maffian över och sköter nästa del av flyktingtranporten. Flyktingsmugglarna tillåter inte att Ocean Viking får operera direkt från Libyen. I Libyen står tre stridande parter mot varandra och alla vill ha pengar för flyktingarna. De strider mot varandra som gängkriminella i Sverige. Men den italienska maffian på Sicilien är mer öppet tillmötesgående.
Ocean Viking ligger för närvarande för ankar utanför Augusta i Sicilien. Så ser en länk ut i den flyktingsmuggling som antagligen kommer att öka igen.
Flyktingpengar hamnar alltså i den lilla norska orten Steinsland i Øygardens kommun väster om Bergen ute i havsbandet. Intäkter ligger runt 50 miljoner kronor per år. Varifrån kommer pengarna?
I slutändan är det de svenska skattebetalarna som betalar genom försörjning till flera hundratusen flyktingar i Sverige som inte har något arbete. Tyvärr tror jag inte att den svenska vänstern har en aning om hur denna samvetslösa kapitalistiska verksamhet fortskrider.
De vill inte heller veta att deras godhet är ren cynism.
Utvalda

“Största sveket är politikerna som säger att de ska krossa gängen – men lämnar oss poliser i sticket”

Polisens expansion hotad – över 60 procent kuggades

Juli 7, 2021
Katherina  Janouch
https://katerinamagasin.se/bloggen/

Han är i trettioårsåldern och har arbetat som polis i yttre tjänst i Stockholms så kallade ”utsatta områden”. Han tillhör inte de yngsta, men är heller inte en av veteranerna. Han tar kontakt med mig – så som flera andra poliser gjort – och vi pratar fram och tillbaka med anledning av det upptrappade våldet och mordet på hans kollega i Göteborg under helgen som gått. Jag frågar om jag kan få intervjua honom, först tvekar han men sedan återkommer han och säger att det går bra. Men han måste få vara anonym för att undvika repressalier, då han är kritisk till såväl polismyndigheten som till den ryggradslösa politik som på några få år gjort Sverige till ett av Europas otryggaste länder och en lekstuga för gängkriminella där det i princip är riskfritt att begå brott, trots politikernas floskler om att de ska knäcka gängen. “Jag vill att folk ska se min bild. Jag vill att folk ska vakna upp” säger han som motivering till att han till slut fattat beslutet att ställa upp på den här intervjun. Han vittnar om “utanförskapsområden” som inte längre är en del av Sverige – och den tunga kriminaliteten som frodas där, som man skulle kunna få bukt med – om bara politisk vilja fanns.

Vi kan kalla honom Alex, egentligen heter han något annat. Det är oundvikligt att vårt samtal inleds med mordet på hans kollega Andreas Danman i Göteborg, som avrättades då han gjorde sitt jobb i ett av de utsatta, av gängkriminalitet präglade områdena där svensk lag knappt längre gäller.

Vad rör sig i ditt huvud de här dagarna?

– Det är mycket… en enorm frustration över polisens situation, ilska över politiker och makthavare. Särskilt efter mordet, eller avrättningen på min kollega. Dels att han ens kan hamna i en sån situation. Sen att se politikerna som skapat den här situationen, att se dem stå och säga att det är oacceptabelt… när det är deras fel att det blivit så här… det är riktigt magstarkt.

– Sen är jag också frustrerad över hur polischefen Erik Nordh uttalar sig när en av hans anställda har precis mördats. Han spekulerar direkt i att det är en felskjutning… vad är ens en felskjutning? Andreas kropp har knappt kallnat innan man börjar bortförklara vad som skett. En av dina anställda har precis blivit avrättad på en gata i Sverige, men du står där och försöker förminska det hela.

Du tänker att han visste att det var en polis han sköt?

– Ja. En polis som rör sig i sådana områden, vår närvaro där… det vet de kriminella om… de vet direkt när vi rullar in i den här områdena, de har full koll på oss. Jag tror absolut inte på att gärningsmannen inte visste det var en polis han sköt. Att han ens tar upp ett vapen och skjuter när en polis är i närheten, då har man ingen respekt för ordningsmakten och våra lagar. Man kan också läsa i kommentarer på nätet, vad de skriver… de som gillar gängkulturen, vad de tycker om att en polis har avrättats. De här kommentarerna visar tydligt att de inte har någon som helst respekt för polisen.

– Polismyndighet som myndighet och dess högre chefer är så dysfunktionella. De förminskar problemen med invandrargängen och problemen i utsatta områden. De försöker ingjuta någon slags tro att polismyndigheten har kvar våldsmonopolet, när vi egentligen lämnat över det till kriminella invandrargäng. Folk skjuts ihjäl, dagligen, och man fokuserar på Ebba Buschs klänning? Vad hon sa kring sitt husköp? Strandskydd? Allt möjligt trams. Istället för att ta tag i riktiga problem. Man får ju bläddra långt ner i Aftonbladets och Expressens webbutgåvor för att se att en man är skjuten och en stor polisinsats precis ägt rum. Jag känner en trötthet och börjar fundera på om jag borde säga upp mig. Varför ska jag kämpa för ett tryggare samhälle, om jag inte tror på arbetet själv, varför ska jag då fortsätta?

– Du har exempel med Peter Springare, och andra, som sagt sanningen om den verkligheten vi poliser möter, de blir bortplockade, för den stämmer inte med den bild politiker vill förmedla, hur falsk den än är. Att säga ifrån kan få allvarliga konsekvenser för mig. Varför ska polismyndigheten som är satt att sköta det här stå på barrikaderna för att få till en förändring? Det initiativet borde komma från samhället, från politikerna. Vi poliser ska upprätthålla den ordning samhället vill ha. Varför ska jag som enskild polisman skrika mig hes för att få till en förändring?

Det råder stor kontrast mellan hur verkligheten beskrivs i medierna, och hur det verkligen är.

– Jag fattar inte medierna, varför vill man dölja verkligheten? Varför vill man skönmåla? Vad är deras agenda, incitament att visa upp en helt annan verklighet än den som faktiskt är? Vad har de att tjäna på att ljuga? Deras barn, släktingar, de drabbas ju också. Även om du rör dig i innerstan, så ser du ju. På Centralen… Sergels torg… även i tidigare lugna kvarter. För att lösa ett problem måste man erkänna problemet. Vad är avsikten med att trivialisera?

Områden där gängkriminaliteten i princip tagit över är vardagsmat för Alex.

– Med tanke på hur personalbristen ser ut får jag ofta täcka i Rinkeby, Tensta, Järva, i princip hela Stockholm nord… De här områdena är inte längre Sverige, det är som att åka in i ett annat land. Man pratar inte ens svenska här. Butikerna har skyltar på arabiska… Man jobbar inte i Sverige.

– Var och vartannat pass upplever vi hotfulla situationer. Vi är en polispatrull, ibland två, mot säg tio-femton gängkriminella. Försöker du jobba mot dem, göra kontroller, så sluter det upp fler. Du är i underläge hela tiden, det går inte jobba effektivt. Den situationen, att stå där själv, den är inte rolig.

Vad har ni för vapen? Får ni använda era förstärkningsvapen?

– Vi får inte använda våra förstärkningsvapen… MP5. Det krävs beslut att ta fram dem. Och de besluten tas aldrig. Vi kan ha MP5 lastade i bilarna, men för att plocka ut dem och gå runt ute med dem behöver du få ett beslut. Vi kan åka till en brottsplats, ett område, där det precis varit en skjutning, men jag står där med min pistol, och jag vet att de kriminella i området har tillgång till handgranater och automatkarbiner… kanske utbildar man flera poliser i att bära förstärkningsvapen, men vi får ju aldrig plocka fram dem.

Skulle du vilja att ni fick använda dem?

– Är du utbildad att bära förstärkningsvapen, är du också kapabel att själv bedöma om du ska ta fram det eller inte. Så svaret är ja.

Ni får stå där med era pistoler, mot mycket mäktigare vapenarsenal?

– Ja. Vi får stå där med våra Sig Sauer. Samt batong, och OC (pepparspray, min anmärkning).  Vissa poliser bär också elchockvapen. Det finns beslut på att införa så fler ska få det. Då blir det en per patrull. Och det är ett lotteri. Ibland har jag det vapnet, och ibland inte… det är en konstig känsla för mig, ska jag behöva tänka att jag inte alltid har det?

– Jag blir provocerad av det polischefen säger efter mordet på Andreas, att polisyrket är ett riskfyllt arbete, att vi valt detta. Jag riskerar mitt liv när jag åker in i de här områdena när jag jobbar mot de här personerna, men de riskerar ingenting, för att skada eller döda mig. Om du är kriminell påverkas du inte av rättssystemet. Om jag som polis i yttre tjänst kände att jag hade samhällets och politikernas stöd i ryggen, att det jag jobbade mot gav effekt. Att jag skulle se att det vi utför gör skillnad, att vi får bort de kriminella från gatorna. Då är det i sin ordning att jag tar en risk. Att vi skulle få fast dem. På riktigt. Det här är inga okända människor för polisen, vi vet vilka de är. Det värsta är att det inte händer någonting. De får inga straff. Ju fler brott du begår i Sverige, desto mindre straff får du, du får rabatt på rabatt, man försöker hitta förmildrande omständigheter… och då börjar jag tappa tron på det jag gör, varför ska jag utsätta mig för risken att kanske dö om mitt arbete ändå inte gör någon skillnad?

– Sen kan politikerna gå ut och säga att det är helt oacceptabelt och att de ska krossa gängen, men de gör ingenting för att hjälpa poliser som sliter. Det är det största sveket mot oss som jobbar mot det här.

Hur tänker du om polisens prioriteringar? Det har ju varit en del kritik mot att man satsar så hårt på att jaga och bevaka vanliga svenskar som till exempel demonstrerar mot coronarestriktioner, men ser mellan fingrarna när andra samlas för att visa politiska sympatier som är så att säga politiskt korrekta?

– Vårt uppdrag sätts av politiken. Cheferna anpassar vårt arbetssätt efter hur debatten ser ut, kan man säga. Efter det politiskt korrekta, efter värdegrunden som råder. Då blir det jättehårda insatser mot systemkritiker, men tar man BLM, då får man härja fritt, då får man slå sönder saker, vandalisera, för man gör ju det “för en god sak”. En polis uttryckte sig till och med så angående en demonstration mot Israel. Det är helt skevt, att polisen blivit så genompolitiserat. Människor är inte längre lika inför lagen.

Vi kommer in på rättsväsendet och dess tandlöshet mot grov kriminalitet.

 – Det svenska rättssystemet är förlegat. Bara vanliga medborgare har något att förlora i det, och kan frukta påföljder. Ett narkotikabrott för en kriminell som har noll i deklarerad inkomst är inget straff, dagsboten blir minimibelopp. Men om du som vanlig medborgare begår samma brott får du ett enormt ekonomiskt straff. De som struntar i lagen och struntar i straff, de har ingen vilja att ingå i ett vanligt samhälle eller rädsla att ingå i belastningsregister. Annat är det för en vanlig Svensson som riskerar att inte få jobb, som inte kan söka vissa utbildningar, eller får ett kännbart ekonomiskt straff, för dem fungerar lagen. Lagen fungerar bara för dem som försöker följa dem, men för dem som struntar i dem är den tandlös.

– Vi poliser är också människor… står man två i en patrull mot en stor grupp kriminella man vet har vapen och ingen respekt för människoliv, det är klart polisen blir rädda. Då kanske det är lättare att fokusera på ett trafikbrott, det är enklare att vara tuffare mot en svensson man vet inte kommer skjuta dig i huvudet. Det förstår jag också att de känner så. Då fokuserar man på de brott där man inte riskerar någonting. Och det gäller hela samhället, när man till exempel är på en brottsplats, och pratar med vittnen, eller målsäganden, de vet exakt vem som är gärningsman, men de är livrädda, de säger att de inte vill delta, inte med sitt namn, de fruktar repressalier, de vet precis som vi vet, att brotten inte leder till några kännbara straff, den här gärningsmannen får vi inte bort från gatan, han är snart tillbaka, och då har vittnet ett hot på sig… Som mannen som filmade gängkriminella som körde rally, han utsattes för en granatattack mot sitt hus som hämnd. Vem vågar vittna när sånt kan ske? Den som kastat fick två år…  för att ha kastat en handgranat mot en sovande barnfamilj… Någonting är riktigt skevt när det är så lågt straff för ett så grovt brott och sedan går gärningsmannen fri.

– Vittnen, näringsidkare… vilken företagare vågar säga emot gängen med deras våldskapital? Ska du stå emot dem och få din butik uppeldad? De vet vilket våldskapital de har. När samhället inte backar upp medborgare, så kan vi inte jobba mot de kriminella heller. Hur ska de våga? Jag ser till exempel hur kriminella hänger runt restauranger och caféer. De går in och ut och tar mat gratis.

Jag har funderat på om ni skulle ta hjälp från utlandet. Polis som kan hantera de här gängen. Som är hårdare.

Alex håller inte riktigt med mig.

– Det är sant att vi har resursbrist och personalbrist, de grova brotten sväljer enorma resurser från polisen… mycket av tiden går till brottsförebyggande åtgärder och insatser. Man bevakar rättegångar. Man tar personal från yttre tjänst för att kontrollera att folk som kommer till Sverige har covidtestat sig. Vi har ofta minimibemanning och vi har för få poliser. Det vi verkligen skulle behöva är att få bort dömda kriminella från gatan. Det skulle bli färre att jobba mot, och ha en avskräckande effekt. Se hur Danmark försöker lösa problemen. Samhället borde hjälpa oss så vårt arbete får verklig effekt.

Vi kommer in på polisutbildningen och att den blir allt mer urvattnad, på politisk grund.

– Jag ger inte mycket för Södertörnsutbildningen… den är väldigt påverkad av den samhällskultur vi har. Du kan inte diskutera problem på seminarier, konkretisera problembilden… du är under utbildning, du vill inte riskera. Det blir en politisk korrekthet i diskussionerna i utbildningen. Det är skrämmande att se unga personer som just gått ut gymnasiet, gå från en PK-miljö i skolan till polishögskolan och där indoktrineras man åter i nåt slags PK-diskurs där man ser gärningsmän som offer… och sen kommer de ut i en verklighet i utanförskapsområden där verkligheten slår dem i ansiktet. Jag känner mig inte alltid trygg med den jag åker med. Jag kan känna att brakar det åt helvete så står jag själv och måste ta hand om den unga personen, blir snarare en belastning.

Gärningsmän som offer, ja. Och rasistkortet.

Alex suckar.

– Man har en tro på att de här människorna, de utländska gängen, klanerna, har samma tänkesätt som svenskar. Men det har de inte, det är en helt annan syn på familj, på kvinnor, på pojkar och flickor, på rättsväsende, det är en annan kultur. Men vi anpassar varken polisen eller samhället efter de här skillnaderna, vi behandlar alla som om de vore uppväxta med den svenska kulturen. Här hamnar vi poliser i kläm.

Ser du en risk att poliser med utländsk bakgrund skulle vara mer lojala mot sin egen kultur än mot Sverige?

– De poliser med utländsk bakgrund som jag jobbar med, jag har inte sett att just de skulle ha den mentaliteten… men jag ser ju att den risken finns. Som vi har sett har till exempel rättsväsendet infiltrerats. Vi ser att vi har osvenska influenser. Myndigheter som fuskar med bidrag. Den risken finns förstås även inom polisen.

Och medan det kriminella samhället brer ut sig, backar de skötsamma svenskarna.

– Svenskar anpassar sig hela tiden. Man vågar inte åka kommunalt… man köper en bil. Man åker och handlar tidigt. Man går inte och tar promenader sent på kvällarna. Man begränsar sin vardag, begränsar sina liv. En otrygghet i samhället. Många jag pratar med säger att de inte vågar gå i centrum, tjejer vågar inte gå ut själva. Har man varit på krogen vågar man inte längre åka nattbuss hem. Kista Galleria, där finns nästan inga svenskar kvar. Och i Mall of Scandinavia, där rånar unga invandrargäng svenska ungdomar. Det leder till att svenska ungdomar slutar gå ut. De sitter hemma, spelar tevespel, umgås via nätet, för att de inte vågar röra sig i samhället. Det är en konsekvens av att man inte tar tag i det här problemet.

När folk säger “det är inte så illa” så vill jag de kollar vilka uppoffringar de gör för att inte bli utsatta för brott. Polisen i Rinkeby, de vågar själva inte ta sig till och från stationen, man fick sätta in en bil för att skjutsa hem folk. Staten har kapitulerat för gängen med våldskapital, man har gett upp det området, och alla dem som bor där, även de vanliga medborgarna. Man har lämnat kontrollen över samhället till kriminella nätverk och familjer.

Det har nu pratats om klaner i Hjällbo och Göteborg, men du har en familj på Malmvägen i Sollentuna utanför Stockholm som styrt i hur många år som helst. Polishuset ligger bredvid Malmvägen. Men man har inte kontroll över det området.

Om det fanns handlingskraft, skulle man rensa då?

– Ja. De är ju kriminella, man har brott på dem… Man skulle kunna slå ut de här nätverken. Man måste ta bort hela det här tänket, att människor kan och ska rehabiliteras. De här har ingen vilja bli en del av svenska samhället, de vill leva i ett parallellsamhälle, och då måste man anpassa straffen därefter. Vill ni inte följa lagar, då får ni sitta inlåsta en lång tid framöver. Så man blir av med dem. Det ska kännas att vara kriminell i Sverige, sa Stefan Löfven, men det gör det inte som det är nu.

– Bara att polisen identifierat de här personerna borde rendera att de får sitt boende genomsökt när som helst, att man genomsöker deras förråd, det ska ske utan misstanke där och då bara av egenskap av att de tillhör ett kriminellt nätverk som tillför oro i området. Men istället underlättar man för de kriminella. Från 1 juli har man gjort ändring i lagen för unga lagöverträdare, man ska inte låsa in dem under 18 år, bara om absolut nödvändigt ska de hållas i en polisarrest… de här personerna begår grova brott, misstänkta polismördaren är 17 år, ska han då bara häktas i tre månader? Politikerna säger att de ska krossa gängen, men så införs lättnader för kriminella. Det går åt helt fel hål. De genomför inte att det utdelas hårdare straff. I Danmark tar man krafttag, i Sverige säger man att det är oacceptabelt, så får det rulla vidare. Man konstatera problembilden och sen händer det ingenting.

Hur går snacket mellan dig och dina kollegor?

– Det är mycket uppgivenhet, man raljerar över de straff de kriminella får. Många med mig, börjar tappa tron på att det här går att vända. Jag har tyvärr inget hopp om att en förändring kommer ske den närmaste tiden. Om jag är den enda som tror på det här och förebygga det här, varför ska jag då göra det om samhället inte vill hjälpa mig att förändra? Ingen vill gå till sitt jobb och lägga ner sin själ för något man börjar tappa tron på. Jag är inte unik att känna så här. Det hör jag från många av mina kollegor. Jag kan säga det här för att jag är anonym, men även inom polismyndigheten får man inte tala klarspråk. Hela den problembilden jag beskriver, och åtgärder för att stävja det… Lägg till slitiga arbetstimmar, att du riskerar ditt liv, för en dålig ersättning… inte bara mitt liv utan även min familjs, med hot, risker med stenkastning, skjutning, allt möjligt. Vi jobbar i en farlig miljö utan någon som helst uppbackning. Jag vet inte om jag kan råda någon att bli polis så som det ser ut idag.

Finns det någon ljusglimt nånstans?

– Det är kollegorna. Vi kämpar på, trots att det känns som en uppförsbacke. Det finns ett enormt engagemang inom polisen, vi vill få till en förändring och skapa ett bättre samhälle. Det ger ändå ett slags hopp om att inte ge upp. Men vi behöver hjälp. Vi kan inte stå ensamma, mot den ökade grova brottsligheten. Det är väl det som är hoppet. Kollegorna, och deras engagemang.

Utvalda

Media världen över skapar en lögn som de vill att du ska tro på, detta för sin agenda att skrämma oss

Apr 3rd 2020,
https://threadreaderapp.com/thread/1246064740075311104.html?fbclid=IwAR3R_vHIxfC-wFDS28olPUKnlVPnZMIB553_285GxsyXbqwp26lcsSKdROE

Tror du fortfarande att det som skedde på Drottninggatan i Stockholm var en terrorattack? Då ska jag berätta för dig att du är totalt vilseledd. Tjejen ”Ebba Åkerlund” som dog, lever än i dag och heter egentligen Alba Wadman. Här är vad jag publicerat tidigare på Bakom kulisserna, men dykt upp igen på Twitter.

”Ebba” ca. 8 år vä. bild och Alba 15 år hö. bild i Marbella sommaren 2018 (samma person fast äldre).

Redan kodat att hon ska ”die” (låtsas dödas) i det planerade riggade terrorskådespelet.

Alba har ett tydligt ansikts ID som är väldigt lätt att känna igen. Samma posé och hållning i bilderna. De har alltså använt Albas barnbilder för att skapa en ”Ebba”!

Martin är (”Ebbas”) Albas riktiga pappa, han är med på bilderna som finns på Stiftelsen Ebbas Änglar. ”Ebba”:s bilder avslöjar att hon verkligen är inom teatervärlden!

Lorenda är (”Ebbas”) Albas riktiga mamma, hon är också med på bilderna från Stiftelsen Ebbas Änglar. Då likheter finns mellan Lorenda och Jeanette. De trodde inte att hennes riktiga mamma och pappa skulle uppdagas!

Detta är släkt till Jeanette, det märkligaste är att ingen av släkten har skrivit kondoleanser någonstans, varken på soc media eller i annan media!
Såklart inte, då avslöjas det att allt är en bluff!

Barn utnyttjas för att backa storys som de vuxna hittar på, det gör de för att själva få stora roller och idolstatus, eller inom annat område de är intresserade av!
Adrian fick huvudroll i Julkalendern t.ex.!

Fler barn som varit med och spelat in tv-program flera år innan Terrorskådespelet kommer ske, för att stämma in i ålder!

SVT hade en inspelning som måste varit gjord runt 5 år innan terrorhoaxet då Elma som spelar Ebbas kompis var så liten. Hon såg helt förskräckt ut under inspelningen, och syntes vara typ drogad!

Hela Kultur-stockholm och ensamblen vet om Alba, då hon växt upp bland skådespelare och musiker och varit i deras lokaler sen tidig ålder!

Så våra stora Tv-profiler och drama profiler vet om henne! De får fina jobb, och livstids försörjning av systemet (marxistiska kabbala freemason) för att bedra befolkningen!

Tar man ruta för ruta, ser man att videon är manipulerad. Att de lagt ett filter + tagit bort identifierande attribut.
Många Mediaprof. och känd. är vittnen i händelsen, vi har radioprofiler, skådespelare, kända musiker och det finns de som har flera roller. T.ex Lama Abulseifan.

Alba har redan bytt profil på Instagram, och låst den fast hon borde skapa en följarskara som de andra ungdomarna och främja sin kommande karriär inom sång och teater.

Mer att jämföra med följer…

Nu är det ute @FredXFrom @SweIpad @Petrus24550953 @voicelessGhost4 @Danapersona @Haggenbagge @ChangFrick @AfS_Englund @AndersEngstrm4 @Abrahamsson_sv @_Amnexis @AnnloMyles @Gluggen777 @ahesselbom @anyajulie @altsven14 @lind_ake @matseandersson2 @einaraskestad


Mera om ”terrorattacken”:

Behöver du en false flag-operation?

Terrorattack med lastbil i Stockholm 2017 – false flag NATO-övning eller äkta fake?

Bedrägeriet på Drottninggatan i Stockholm 2017-04-07

Ole Dammegård varnar för terrorattack 23-24 oktober – sprid detta info! Uppdaterad!

Utvalda

Sovjet-kartan visar: Sverige ett kärnvapenslagfält om tredje världskriget brutit ut

10 juni 2020

https://www.friatider.se/sovjet-kartan-visar-sverige-mitt-i-karnvapenslagfalt-om-tredje-varldskriget-brutit-ut

Sverige hade hamnat mitt på slagfältet om ett krig, mellan USA och dess Nato-allierade och Sovjetunionen med övriga Warszawapakten, brutit ut. Åtminstone om man ska tro kartor som togs fram av polska militärstrateger under kalla kriget.

Det är den polska Facebooksidan Zimna Wojna, vilket betyder Kalla kriget på polska, som laddat upp en karta över södra Skandinavien och Östersjön som togs fram på 1980-talet.

Kartan visar hur polska strateger bedömde att en Nato-attack, via Östersjön, mot Warszawapakten skulle kunna se ut. I kartan delas Östersjön upp i olika sektorer där anfallsstyrkans olika delar skulle grupperas.

Av kartan med tillhörande bildtext att döma skulle Nato, vid en attack mot Sovjetunionen och dess allierade, hålla hangarfartygen utanför Östersjön, någonstans vid den svenska västkusten. I Östersjön, nordost och söder om Gotland, skulle två frontstyrkor med torpedubåtar försvåra en sovjetisk motoffensiv.

Runt de danska öarna skulle reservstyrkor beståendes av danska, norska och tyska trupper med bland annat torpedbåtar finnas till hands, om attacken mot Sovjet inte gick som planerat.

Det som kan tyckas mest iögonenfallande är att de polska strategerna tycks ha räknat med att Sverige skulle få fungera som bas för flygplansburna kärnvapen, med amerikanska bombflygplan av typen B-52. Uppemot hundra atombomber skulle stationeras i Östersjöområdet, siade de polska strategerna.

Zimna Wojna konstaterar att Sovjetblocket och Nato-ländernas prognoser och analyser av hur motståndarsidan skulle kunna tänkas agera under ett krig tillhör de mindre kända detaljerna av kalla kriget.

Bild:

Utvalda

Wallenbergs kör 5G i innerstaden mellan kl 03.00 – 08.00

Detta inslag kom som en kommentar på Bakom kulisserna och kan vara av intresse även här


2021-07-12

OBS!!! INFO: – I Stockholm innerstad Wallenberg / Investor /// kopplar på mycket höga mikrovåg 5G utrustning mellan klockan 03:00 på natten och 08:00 på morgonen för att folk skulle inte fatta mycket – då de har hälsobesvär under tiden de sover (som många misstänker beror på varmt väder)!!!!

Den uppmätta strålningen är mycket högre och farliga för inre organnivån!!!- Många fattar inte att om de har onormal hjärtfunktion eller andningsbesvär samt ont i skelettet ger svikt av inre organ i längden…

– Gott folk, vi borde klaga till ansvariga myndigheter som troligt också är mutade, men man borde reagera på folkmord och försämrad hälsa då electronik företag leker med 5G mikrovågsutrustning. Dessa Wallenberg företag är degraderade och åstadkommer massor av dumheter som är hälsofarliga för allmänheten. Wallenberg och dess ledning är degraderade som saknar egen tankeförmågan och alltid lyssnar på någon. Korrupt degraderad idioti med bara vokabulära förmågor – fam. ”W” är själva degraderade och har ingen analyskraft eller egen tankeförmåga –

VAKNA VAKNA VAKNA!

Fått mera info:

Under nätterna användes någon slags strålning, mikrovågor samt vissa påvisar på underjordiskt grävande av tunnlar då de som bor i höga hus markerar darrande av marken och små rörelser i husstomme  – om detta är strålning  testar de så det leder även att hus med tiden, i Stockholm kan börja rasa (speciellt höga hus) – man borde kräva svar – vad de sysslar med på nätterna- möjligtvis förbereder de masskrematorier under jorden då de till hösten förväntar sig massdödlighet av ”vaccinerade” och strålskadade … samt djupa tunnlar där de kan transportera främmande makts dödspatruller…. då de placerade i hela Stockholm  ”Chekpoint” stationer med tillfälliga temporära vagnstationer.

..mikrovågsstrålning försvagar hus… dess inre delar förvandlas till små smulor och sand!!!!

!!!!Folk beväpna er med vad som helst!!!!!

Utvalda

Visselblåsarna som avslöjade Macchiarini-affären anmäler Sverige

2021-07-08

sara.johansson
https://www.dagensjuridik.se/nyheter/visselblasarna-som-avslojade-macchiarini-affaren-anmaler-sverige/

Paolo Macchiarini (t.v) och Oscar Simonson och Karl-Henrik Grinnemo

Forskarna som avslöjade en av Sveriges största medicinska skandaler stämplades själva som medskyldiga till forskningsfusk av Karolinska Institutet.
Med hjälp av Centrum för rättvisa anmäler visselblåsarna Sverige till Europadomstolen för att de inte har tillförsäkrats ett effektivt domstolsskydd mot ogrundade repressalier.

Fyra visselblåsare som avslöjat allvarliga missförhållanden och forskningsfusk på Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset (KS) anmäler idag, med hjälp av Centrum för rättvisa, Sverige till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg, Frankrike, för att de inte har tillförsäkrats ett effektivt domstolsskydd mot repressalier.

– Det är obegripligt att en myndighet kan rikta osakliga och ogrundade anklagelser mot en enskild person utan att man får någon möjlighet att försvara sig, säger professor Karl-Henrik Grinnemo, som är en av de klandrade forskarna.

Karl-Henrik Grinnemo, Oscar Simonson och Matthias Corbascio avslöjade den så kallade Macchiarini-affären. Ett avslöjande som i The Washington Post har beskrivits som den största medicinska skandalen i Sveriges historia.

Ytterligare en skandal som uppdagades

Parallellt med Macchiarini-affären uppdagade Katarina Le Blanc en annan skandal på KI. Ett sjuttiotal svårt sjuka patienter hade utan korrekta tillstånd behandlats med experimentella injektioner av moderkaksceller, i flera fall med hjärtattacker och hjärnblödningar som följd.

I ett beslut år 2018 slog KI fast att Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till forskningsfusk. Men i samma beslut stämplade KI även visselblåsarna som medskyldiga till fusket, utan att de fått möjlighet att bemöta anklagelserna i domstol. Trots att beslutet fått allvarliga konsekvenser för deras forskarkarriärer fick det enligt lag inte överklagas.

Nu vill de få upprättelse

Med hjälp av Centrum för rättvisa vänder sig visselblåsarna nu till Europadomstolen för att få upprättelse.

– Rätten att få överklaga ingripande myndighetsbeslut till domstol för att kunna försvara sig mot allvarliga anklagelser är grundläggande i en rättsstat. Det är viktigt både för visselblåsarskyddet inom medicinsk forskning och för patientsäkerheten i Sverige att det här fallet prövas av Europadomstolen, säger Alexander Ottosson, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för visselblåsarna.

Vad har hänt:

Hösten 2010 rekryteras Paolo Macchiarini som gästprofessor till Karolinska Institutet, KI, för att bedriva grundforskning inom området regenerativ medicin/stamcellsbiologi. Samtidigt anställs han på deltid som överläkare och kirurg på Karolinska Universitetssjukhuset.

Mellan 2011 och 2012 genomför Paolo Macchiarini tre transplantationer av stamcellsbeklädda syntetiska luftstrupar på Karolinska Universitetssjukhuset. Enligt sjukhuset genomförs operationerna som vård på så kallad vitalindikation – det vill säga ett försök att rädda patienternas liv när inga andra alternativa behandlingar återstår. I november 2011 publicerar Macchiarini en artikel i The Lancet som beskriver operationen av den första patienten.

2012 avlider den andra patienten av de tre patienter som opererats vid Karolinska Universitetssjukhuset avlider några månader efter operationen.

2013 stoppar Karolinska Universitetssjukhuset alla fortsatta operationer med syntetiska luftstrupar och beslutar att inte förlänga Paolo Macchiarinis anställning som kirurg.

I december 2013 inleder Paolo Macchiarini kliniska studier i Krasnodar, Ryssland, där patienter ska opereras i forskningssyfte. Det är en bisyssla som har godkänts av hans institution på KI.

I januari 2014 avlider den första patienten som opererats vid Karolinska Universitetssjukhuset i juni 2011.

I juni 2014 inkommer en första anmälan, av en belgisk forskare, till KI. Denne anmäler Paolo Macchiarini för oredlighet i forskning, forskningsfusk. Rektor, som enligt högskoleförordningen är skyldig att utreda misstanke om oredlighet i forskning, vänder sig till KI:s etikråd för yttrande.

I juni, augusti och september 2014 lämnar två olika anmälningar om misstanke om forskningsfusk in av fyra läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Enligt anmälarna har forskningsresultat beskrivits på ett alltför positivt sätt i sju av Paolo Macchiarinis vetenskapliga artiklar som de menar felaktigt återspeglar patienternas tillstånd och implantatens funktion efter operationerna. De fyra läkarna är även forskare vid KI och tre av dem är medförfattare till några av de anmälda artiklarna.

I april 2015 friar KI Paolo Macchiarini och menar att han inte gjort sig skyldig till forskningsfusk enligt den anmälan som lämnades in av den belgiske forskaren i juni 2014.

I maj 2015 överlämnar Bengt Gerdin, professor emeritus vid Uppsala universitet, som sakkunnig sitt särskilda yttrande till Karolinska Institutet. Hans slutsats är att Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet i forskning i de artiklar som de fyra läkarna anmält.

I augusti 2015 konstaterar KI vid en sammantagen bedömning att Paolo Macchiarini inte gjort sig skyldig till forskningsfusk, men säger samtidigt att hans forskning inte uppfyllt KI:s och vetenskapssamhällets högt ställda krav på kvalitet.

I november 2015 Paolo avslutas Macchiarinis gästprofessur vid KI och han får en tidsbegränsad anställning som forskare vid KI till och med 30 november 2016.

I februari 2016 tillsätts en extern utredningav Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet. Den ska granska Karolinska Institutets hantering av hela ärendet – från rekryteringen av Macchiarini 2010 och framåt.

I mars 2016 fattar personalansvarsnämnden beslut om att avskeda Paolo Macchiarini från sin tidsbegränsade anställning som forskare vid KI.

I maj 2016 skickar de fyra läkarna som anmälde Paolo Macchiarini 2014 in ytterligare en anmälan om misstanke om oredlighet i forskning.

I juni 2016 delger åklagare Paolo Macchiarini misstanke om grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada.

I december 2016 fattar KI beslut att Macchiarini och tre medförfattare anses vara skyldiga till oredlighet i forskning när det gäller artikeln i Nature Communications från 2014. För två av författarna, som är mer juniora, finns förmildrande omständigheter.

I mars 2017 avlider den sista av de tre patienter som fått en artificiell luftstrupe inopererad av Paolo Macchiarini på Karolinska Universitetssjukhuset på ett sjukhus i USA.

I oktober 2017 beslutar åklagare att lägga ned förundersökningen mot aolo Macchiarini. Förundersökningarna har omfattat fem operationer på fyra målsägare under perioden 2011−2013.

I januari 2018 fälls fyra forskare för oredlighet i forskning.

I juni 2018 fälls sju forskare för oredlighet i forskning. Tre av författarna, varav en fälls för oredlighet och två anses klandervärda, var bland de så kallade visselblåsarna som 2014 anmälde Paolo Macchiarini för misstanke om oredlighet i forskning i de aktuella artiklarna.

I december 2018 återupptar överåklagare Mikael Björk förundersökningen kring operationer av patienter som fått syntetiska luftstrupar inopererade vid Karolinska Universitetssjukhuset. Kirurgen Paolo Macchiarini är nu skäligen misstänkt för två fall av vållande till kroppsskada, grovt brott.

I juni 2019 kommer Högsta förvaltningsdomstolen med beskedet att något prövningstillstånd inte kommer att ges till de forskare som förklarats oredliga den 25 juni 2018 och som överklagade beslutet rättsligt.

I september 2020 meddelar överåklagare Mikael Björk att Paolo Macchiarini kommer att åtalas, misstänkt för grov misshandel i samband med tre operationer på Karolinska universitetssjukhuset.

Källa: Karolinska Institutet

Utvalda

Wallenberg, aristokraterna för svenskt näringsliv och Serafimer Orden

by Henrik Palmgren, RedIceCreations.com

http://www.illuminati-news.com/2007/0116a.htm

Sourcehttp://www.redicecreations.com/article.php?id=354

De svenska Wallenbergs är som motsvarande USA: s Rockefeller’s eller Europas Rothschild’s.

SVT har precis kört en tredelad dokumentär om Wallenbergs, och den innehåller några intervjuer med de annars reserverade familjemedlemmarna. Serien verkar ha väckt ett visst intresse, så det kan vara bekvämt att kort förmedla lite information om dem här. Jag har bara sett delar av serien hittills, men jag kommer att screena det själv snart och jag kan skriva något mer om det senare.

Här är några utdrag ur en ny artikel om Wallenbergs från thelocal.se:

Vem är de och varför är de kända?

Wallenbergs är Sveriges starkaste ekonomiska familj. För drygt 150 år sedan började André Oscar Wallenberg bokstavligen prägla det när han grundade Stockholms Enskilda Bank. Sedan dess har familjens makt blivit nästan kunglig i sitt omfång. I själva verket var en av dem, Marcus ”distriktsdomare” Wallenberg, riddare av Serafimer Orden.

Familjen har bildat ett till synes obrytbart band med den svenska ekonomin. År 1916 startade de Investor, ett investeringsbolag med stort intresse i Scania, Ericsson, Saab, ABB, Electrolux, AtlasCopco, AstraZeneca och ett löjligt antal andra.

Hur som helst, varför är dessa Wallenbergs i nyheterna?

Nationella sändaren SVT har precis kört en tredelad dokumentär om familjen, som har planterat luffare praktiskt taget på platser över hela landet.

Varför? De låter bara som en massa kostymer med synliga historiska fläckar.

Ah ja, men just dessa kostymer utgör själva tyget i det svenska samhället. Och de ger mycket sällan intervjuer. Om vi ser på Sverige, som delat mellan stat och kapital, har de levererat das Kapital.

Och socialdemokraterna har varit der Staat?

Exakt. Och eftersom vi har kommit över alla tyska, det är förmodligen värt att nämna att Wallenbergs har en hjälte från andra världskriget i sina led. När han var på affärsresor till kontinenten konfronterades Raoul Wallenberg snart med behandlingen av judar av Nazityskland. I Budapest förvärvade han diplomatisk status och räddade tusentals ungerska judar genom att utfärda till dem falska skyddspass och hävdade att de väntade på hemtransport till Sverige.

Bra jobbat! Behandlades han som en hjälte när han återvände till Sverige?

Tyvärr återvände han aldrig. Han arresterades av de framåtryckande sovjetstyrkorna, som tog honom för en amerikansk spion. Han sågs aldrig mer.

Ett tragiskt slut …

Faktum är att det finns andra tragiska berättelser också. Kommer du ihåg banken som började familjeframgången?

Ja.

Marc Wallenberg var dess verkställande direktör när den 1971 skulle slås samman med en annan bank för att bilda det som nu är SEB. Marc begick självmord samma år, möjligen för att bördan för honom blev för stor. Hans far, Marcus ”Dodde” Wallenberg, hade drivit samman fusion mot hans önskemål.

Dodde verkar ha varit en central Wallenberg.

Ja, det var han. Han var också en baddare i tennis och tävlade för det svenska Davis Cup-laget i mitten av 1920-talet.

Bra för Dodde. Finns det några andra Wallenbergs med fånigt smeknamn?

Åh ja, massor av dem. Det fanns till exempel Jaju (Jakob), som var Doddes äldre bror. Båda var inblandade i ”Bosch-affären” i slutet av andra världskriget, vilket ledde till att de anklagades av USA för samarbete med Nazityskland. SVT-dokumentären ger bröderna fördelen av tvivlen om denna poäng, särskilt Jaju, vars namn blev lera efter att skandalen bröt ut.

Som om det inte var illa nog att kallas Jaju! fortfarande?

Ja. Det finns naturligtvis Pirre (Peter) född 1926 och fortfarande en stor kraftfull mäklare i det som allmänt kallas ”Wallenbergsfären”. Sedan finns det hans son Poker (Peter), som sitter i Investors styrelse. Och Husky (Marcus), som är styrelseordförande i SEB.

Vad kommer att bli av dem nu när de har gett luft till denna TV?

De kommer förmodligen att återgå till mottot som har tjänat familjen så bra genom åren: Esse non videri – att verka, utan att synas.

Du kan läsa hela artikeln här: http://www.thelocal.se/6104/20070115/ , även om det inte finns mycket mer intresse om du frågar mig.

Uppenbarligen finns det mycket mer att säga och skriva om dessa killar – men det här korta stycket kan fungera som en trevlig introduktion för framtida artiklar och skrivande.

Du kan läsa mer (men inte så mycket) om Wallenberg-familjen på denna wikipedia-tråd .

En annan sak som det är värt att nämna igen är att Marcus Wallenberg Sr (1864–1943), var riddare i Serafimer Orden. Denna Orden är exklusiv för Sverige och jag tycker det är intressant eftersom Seraphim är hebreiska för en klass av ängel (den högsta). Jag tror att detta ytterligare stärker bevisen för en hebreisk / kabbalistisk koppling till Sverige och ”originalspråket” som jag utarbetade i artikeln om Johannes Bureus och de forntida runorna med titeln: Dees 007, Tubal-Cain och Rune of the ” Originalspråk ”

På insignierna i Serafimer Orden finns också de tre kronorna. Ursprunget till de tre kronorna och kopplingen till runorna och Kabbala diskuteras också i den här artikeln: Johannes Bureus, renässansruntrollkarl

Och eftersom vi har kopplat till John Dee och hans Enokiska magi så kan vi läsa om Seraferna i Enoks bok:

I Enoch-boken från 2000-talet f.Kr. nämns också seraferna, men den använda termen är de grekiska drakonerna (δράκονες som betyder ”ormar”). Enok accepterades aldrig i den hebreiska kanonen, men den lästes och citerades allmänt av tidiga kristna – särskilt i Judas brev, som ingick i Nya testamentets kanon. Från användningen av ordet ”saraph” i den här sena texten identifierar kristen exeges orm som är ansvariga för de hädande israeliternas död i 4 Mosebok kapitel 21: ”Och HERREN sände eldiga ormar.

Och om vi fortsätter att läsa om seraferna ser vi att det finns några intressanta namn som tillskrivs denna ängelorden:

Namnen tillskrivs denna ängelorden

Genom att utarbeta den kristna himmelska hierarkin som skapades av Areopagiten Pseudo-Dionysius, har den växande moderna litteraturen för ängelologi tilldelat de namnlösa seraferna många namn.

• Seraphiel
• Metatron
• Uriel
• Nathanael
• Gabriel
• Jehoel
• Chamuel (Kemuel, Shemuel)
• Lucifer
• Satan
• Abaddon
• Asmodeus
• Astaroth
• Leviathan
• Samael
• Semyazza

Är Serafernas Orden verkligen de fallna änglarnas orden?

Vi måste återgå till det i en annan artikel. Under tiden kan du läsa några mer officiella men ändå intressanta saker:

Serafimer Orden

Seraphim-orden (på hebreiska för en kategori änglar) eller Hans majestät kungens orden (svenska Serafimerorden eller Kungl. Maj: ts Orden) är en svensk kunglig orden som skapades av kung Frederik I av Sverige den 23 februari 1748, tillsammans med Svärdsorden och Polarstjärns Orden. Efter omorganiseringen av orden 1975 tilldelas orden endast till utländska statschefer och medlemmar inom den kungliga familjen. Orden har bara en klass med värdighet, Riddare (medlem för kvinnor och präster) och är Sveriges främsta orden.

När en riddare av Orden dör hängs hans vapen i den tidigare kungliga begravningskyrkan Riddarholmskyrkan i Stockholm, och när begravningen äger rum ringer kyrkklockorna ständigt från kl. 12.00 till 13.00.

Insignier
Riddare och ordensmedlemmar bär märket på en krage (kedja) eller på ett ordensband på höger axel och stjärnan på vänster bröst:

 

Utvalda

SWEXITDEBATT UNDER ALMEDALSVECKAN 6 JULI 2021

Unknown

Missa inte Swexitkoalitionens paneldebatt med rubriken ”Är dagens EU det vi röstade för 1994?” under Almedalsveckan tis 6/7 kl 16.00-17.30.

Länk för deltagande:
https://program.almedalsveckan.info/event/view/63137

8 debattörer från Sverige, Norge och UK kommer då att diskutera Sveriges hållning till EU.

Debatten har nu också blivit en del av EU’s konferens om Europas framtid:
https://futureu.europa.eu/processes/Democracy/f/5/meetings/20461?locale=sv

FOLKRÖRELSEN NEJ TILL EU

En tongivande organisation när det gäller opinionsbildningen för en folkomröstning är Folkrörelsen Nej till EU. Stöd dom gärna.

Söndagen den 18 juli kl 15.00 hålls ett pick-nickmöte i Solidaritetshusets trädgård i Stockholm:
http://stockholm.nejtilleu.se/2021/06/30/picknickmote-i-solidaritetshusets-tradgard-den-18-juli-kl-15-00/.

Anmälan om deltagande kan göras till peter.bylund13555@gmail.com eller ring 073-0405284

OPINIONEN MOT SVERIGES EU-MEDLEMSKAP ÖKAR

För andra året i rad ökar andelen av de som antingen är emot eller osäkra på Sveriges EU-medlemskap. Enligt den SCB-undersökning som presenterades den 8 juni representerar dessa nu 43,5 % av väljarkåren d v s dryga 3 miljoner väljare:
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/demokrati/partisympatier/partisympatiundersokningen-psu/pong/tabell-och-diagram/eu–emu-sympatier/eu-sympatier/

Som ett komplement för att försöka spegla hur antalet aktiva EU-kritiker i Sverige utvecklar sig, har vi lagt upp den organisations-neutrala web-sidan www.samverkan.eu där vi har listat 20-talet åsiktsgrupper och organisationer (dock ej politiska partier) som i skrivande stund har ca 64 500 anhängare – en ökning med 1 350 den senaste månaden.

MEDLEMSKAP

Om du är intresserad att följa Swexitkoalitionen, går det bra att anmäla sig som medlem här:

Medlemskap

Medlemskapet är kostnadsfritt och är helt oberoende av om du är medlem i något annat parti.

Swexitkoalitionen är ett ”enfrågeparti” som driver som sin huvudfråga att Sverige får till en folkomröstning om EU-medlemskapet.

Utvalda

Sammanställning av vårt upprop för krav om offentligt i Public Service

2021-03-21

FolkRättsRörelsen (folkratt.com)

Vi har ett resultat =0)
– 0.01% av Sveriges medborgare som betalar public service avgift vill granska vad de betalar för.
Siffrorna :
Vårt upprop för krav på offentlig insyn i det offentligfinansierade public service startade 14 september 2020 och stängdes idag 21 mars 2021. Under dessa 6 månader uttryckte 659 medborgare en vilja att granska public service via offentlighetsprincipen i svensk grundlag….men hur många betalar public service avgiften? Dessa uppgifter är inte offentliga så jag gjorde ett förenklat överslag, kravet för att betala 1329:- är ungefär samma som för att rösta och 2018 var 7,4 miljoner medborgare röstberättigade varav 6,4 miljoner röstade. Jag gissar siffrorna för PS-avgiften är ungefär lika vilket ger att hela 0,01% av de medborgare som betalar public service avgiften vill veta hur den används, resterande 99,99% har inget intresse ta reda på var deras 1329:- tar vägen.
För säkerhets skull gjorde jag en röd ring runt oss 0,01% som vågade ställa krav i diagrammet.
Jag tackar er tappra själar som vågade ställa krav på vår demokrati.
2021-03-03 : Lagprövning public service avgift :
Nedan artikel är kopia av den inlaga som har sänts in av privatpersonen Peter Martinsson för lagprövning av public service avgiften utifrån demokrati, sanning och saklighet. Medlemmar som vill stödja denna talan kan göra så genom att sända epost till peter@folkratt.com där en klar och tydlig vilja uttrycks skriftligt om att delta i kravet undertecknat med ditt namn och ort. Tänk på att brevet kan komma att förevisas domstol som inlaga så skriv inga personliga detaljer som personnummer eller annat utan endast din uttryckta vilja att stödja talan ( gärna med en motivation eller argument om du vill) , ditt namn/ort och hur du kan kontaktas vid frågor.
————————————————————————————————————————-
Förvaltningsrätten ./.                                          Peter Martinsson


Rätt till rättvis prövning, EKMR (SFS 1994:1219), artikel 6, finansiering av public service.

– Har svenska medborgare rätt vägra finansiera osaklig förfalskad propaganda av public service företagen SVT AB, SR AB och UR AB ?

Bild : V : Hanna Stärne -Stefan Löfven,  H: Adolf Hitler – Joseph Goebbels som uppfann SVT’s metod.
Är Sverige en rättsstat ?
Påståenden om Sverige som ”rättsstat” synes vara skitsnack, bluff och lögner i konkret handling. Enligt FN’s grundläggande mänskliga rättigheter i svensk lag EKMR SFS 1994:1219 artikel 6 har jag rätt till rättvis prövning men enligt myndigheten Skatteverket har jag inte rätt till rättvis prövning så här är vi nu, hej domstol.

Det är bisarrt att jag som svensk medborgare har en klar juridisk ställning om jag köper tv-kanaler av eurosport, kanal 5 och tv3 genom konsumentköplagen medan samtliga rättigheter upphör när jag köper mina tv kanaler av svenska rättsstaten via ”public service”.

Domstolen ska i första steg avgöra min rätt till rättvis prövning och i nästa steg avgöra min juridiska ställning i förhållande till de bedrägerier som går under beteckningen ”public service”.

Bakgrund SVT propaganda.
Den 14 Mars 1933 utsåg Rikskansler Adolf Hitler Gauleiter Joseph Goebbels till ”Riksminister för allmän upplysning och propaganda”. Med offentliga skattemedel inrättade ”propagandaminister” Goebbels Tysklands ”propagandaministerium” som utan offentlig insyn hade till uppgift att producera bilder, skrifter och filmer med falska budskap för att skapa rädsla för en diffus judisk fiende och bankvälde. Adolf Hitlers utrensningar av politiska oppositionen förfalskades av Joseph Goebbels till en bild av att Hitler återställde ordning och reda genom att fängsla och skjuta dissidenter istället för den väpnade statskupp det var. Genom mord, bedrägeri och utrensningar utsågs Hitler 1 Augusti 1934 till Tysklands Führer och Rikskansler. Med Hitler som diktator ökades propagandaminister Joseph Goebbels resurser bygga upp en förfalskad verklighet av en hotbild mot Tyskland och tyska folket som tillät Adolf Hitler rusta för krig och slutligen ”i försvar” attackera flera grannländer. Sveriges ”public service” är en kopia av Adolf Hitlers upplägg med propaganda-ministerium där jag bevisat att SVT avsiktligt publicerar falsk propaganda, se bevisbilagor. Jag ställer kravet att på demokratiska grunder ha rätten vägra finansiera och delta i regeringspartiernas politiska, falska propaganda. Jag kräver rätt till grundläggande rättigheter som demokrati, allas lika värde, mitt veto delta i bedrägeri, korrigering av bedrägerier och offentlig insyn.

Ägarförhållanden ”public service”. 
Upplägget med skalbolag och pyramidbolag som regeringen använder för de privata företagen Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Utbildningsradion AB är kopierat av bedrägeriverksamheter. Företagen ägs av den registrerade stiftelsen Förvaltningsstiftelsen och utgör den så kallade ”public service koncernen”. Det existerar inget registrerat företag som heter ”Public Service” eller liknande utan uttrycket ”public service” används i bedrägligt syfte för att ge intryck av att allmänheten har juridiska rättigheter via sin ”public service-avgift”. Public service-avgiften ger färre rättigheter än t.ex. media som köps in från företag som Kanal 5, TV3 eller Eurosport via abonnemang. Förvaltningsstiftelsen är registrerad mitt i ett bostadsområde på Åsögatan 149 i Stockholm. Ägarstiftelsen av svensk ”public service” har 21 grannar i trappuppgången och lokalerna är censurerade på tex Google street view från offentlig insyn, den allmänhet som betalar kalaset får alltså inte ens se utsidan av ägaren till statstelevisionen. Ledamöterna och ordförande av Förvaltnings-stiftelsen är av och till diffusa men verkar just nu bestå av ordförande Helena Stålnert som har en bakgrund inom SVT och således jävig i nepotism. Flera ledamöter har anhöriga som äger produktionsbolag som säljer till SVT men denna del är hemlig för de svenska medborgare som betalar för dessa programinköp. För att ge sak perspektiv har Sveriges medborgare rätt till offentlig insyn i flera privata stiftelser som listats i bilagan till 2kap.§4, OSL och där ingår ej den offentlig-finansierade Förvaltningsstiftelsen till skillnad från privata stiftelser som Chalmers, Handels-högskolan Stockholm, Volvos pensionsfond m.fl. Privata stiftelser står alltså under offentlig insyn genom 2 kap.§4 OSL medan den offentligt tvångsfinansierade Förvaltningsstiftelsen som givits exklusiva konkurrensfördelar för sina mediakanaler är exkluderad all offentlig insyn.

Sändningstillstånden för SR AB, UR AB och SVT AB är utfärdade av regeringen genom kulturminister Amanda Lind den 5 december 2019. Tillstånd för 5 år med krav som :

Sändningstillstånd Sveriges Radio AB, regeringsbeslut 2019-12-05, §7, stycke 3:

”SR ska granska myndigheter, organisationer och företag som har inflytande på beslut som rör medborgarna samt spegla verksamheten inom sådana organ och andra maktsfärer”
Sändningstillstånd Sveriges Television AB, regeringsbeslut 2019-12-05, §13 :

”Sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt. SVT ska beakta att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i tv.”

Upplägget med Förvaltningsstiftelse påstås vara ”för att garantera oberoende för public service” men det enda regeringen behöver göra är att dra in de sändningstillstånd de utfärdat för att tysta ”oberoende” ”public service, inget sändningstillstånd = inga utsändningar.

Finansiering av public service. 
Avgiften för public service kommer för år 2021 vara upp till 1329:- för varje skattepliktig medborgare och krävs in av myndigheten Skatteverket som slussar dessa offentligt betalda medel till ett konto hos Riksgälden som månadsvis betalar ut till de tre bolagen SVT AB, SR AB och UR AB. Avgiften tas ut av Skatteverket enligt Lag (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst samt Skatteförfarandelag (2011:1244) men är enligt Skatteverket inte en skatt utan en ”frivillig avgift” som tas in med hot om indrivning av Kronofogde, även det en myndighet under samma regering som givits exklusiva rättigheter till falsk politisk propaganda betalade av Sveriges medborgare utan vetorätt, offentlig insyn eller rätt till rättvis prövning enligt Skatteverket. Sakligt är det alltså ingen skillnad i agerande mellan Sveriges regering och Adolf Hitlers diktatur avseende medborgarnas rättigheter att slippa delta i bedrägerierna.

Materiella frågor för rättslig prövning public service-avgift : 
Domstolen ska i lagprövning klargöra den juridiska statusen av ”public service-avgiften”. Om public service-avgiften som upptas av Skatteverket med hot om indrivning är en skatt är public service-företagen offentligfinansierade organ under grundlagarna. Om public service-avgiften är en avgift för inköp av tjänst är det således en avgift under konsumentköplagarna och avtalsrätten med samma juridiska rättigheter som övriga media kanaler med rätt avsluta kontraktet för tjänsten.

Första yrkande : Min rätt till rättslig prövning, EKMR SFS 1994:1219, artikel 6 : 

Domstolen ska först fastställa min rätt till rättslig prövning enligt svensk grundlag så som uttryckt i ”Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna” artikel 6. Jag påminner domstolen EKMR är minsta acceptabla miniminivå enligt EU funktionsfördrag ratificerad av Sverige 2007-12-03 i Lissabon, Portugal.

EKMR; SFS 1994:1219 : Artikel 6 – Rätt till en rättvis rättegång :

1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag.
Andra Yrkande : Är public service-avgiften en skatt eller avgift för inköp av tjänst ? 
Public service-avgift krävs in av Skatteverket via 12 kap.§3f, Skatteförfarandelag (SFS 2011:1244) och §1, Lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst (SFS 2018:1893) :

Lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst (SFS 2018:1893) :
§1. En public service-avgift ska finansiera radio- och tv-verksamhet i allmänhetens tjänst och verksamhet som är direkt anknuten till den..//.
Radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst finansierad med en avgift som tas in via hot om indrivning av Skatteverket uppfyller alla villkor för ”skatt” oavsett hur rättsinstanser vränger ord. Om radio- och TV-verksamheten är offentligfinansierad ska Sveriges grundlagar om legalitet, saklighet, offentlig insyn och allmän handling appliceras. Att upphäva svensk lagstiftning genom pyramidbolag och vrängande av lag ingår inte i en rättsstat.

Om Public service avgiften är en avgift för inköp av tjänsten ”media” i radio och TV ska domstolen redogöra mitt kontraktsförhållande för public service avgiften och fastställa mina rättigheter listade i lagar som Köplag (1990:931), Konsumentköplag (1990:932) samt Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Av extra intresse blir Avtalslagen, SFS 1915:218, §36 eftersom ”avtalet” tvingats på mig med hot om indrivning.

Avtalslagen, SFS 1915:218, §36:
36 § Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Har villkoret sådan betydelse för avtalet att det icke skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnas utan avseende.
Vid prövning enligt första stycket skall särskild hänsyn tagas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest intager en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.
Rätten till publicering. 
Jag förbehåller mig rätten till publicering och offentliggörande i detta ärende. Frågan om tvångsfinansierad förfalskad politisk propaganda utan rätt till insyn eller veto för finansiärerna är känslig så för att förhindra domstolen ljuga i rättssak publiceras ärendet löpande för den allmänhet som betalar era löner för att upprätthålla medborgarnas lag.

Domstolens beslut borde vara enkelt. Att upprätthålla svensk lag kan för oinvigda synas vara domstolens kärnuppgift men vi som vet att domstolar är en plats för buskis och teater där domare med diverse pajaskonster framför farser och skådespel för att kringgå de lagar de får skattemedel i lön för att upprätthålla vet att ”rättvisa” handlar om att täppa till domstolens möjligheter ljuga. Jag tror mig ha täppt till de flesta vägar för er att ljuga er ur denna sak så nu kvarstår rena bedrägerier som blir betydligt enklare avslöja för den allmänhet som betalar era löner. Jag föreslår att enkelt upprätthålla svensk lag istället för att kringgå svensk lag. En domare som önskar respekt ska bevisa sig värdig respekt. Respekt erhålls genom att författa domslut enligt lag där lagrum, vad som anförts och vad som bevisats redovisas så som lag föreskriver istället för att utelämna bevisning, sakfråga eller välja och vraka i bevisning enligt beställning. Fortsättningsvis håller jag domare för den lögnaktiga pöbel och syltryggar de valt framställa sig fram till annan bevisning presenteras. Regeringens märkliga upplägg med pyramidbolag och bedrägeri för att runda svenska lagar är ett enkelt avgörande. Ytterst handlar frågan om att upprätthålla demokrati och en rättsstat under lagarna eller stötta falskspel, vrängande av lag och ordlekar i kopia av modern historias mest avskyvärda radarpar med metoder som hade gjort radarparet själva avundsjuka.

Karlskrona, Peter Martinsson, LexNoxa.com.
FRR / LexNoxa, publicerad FRR : 2021-03-03, Peter Martinsson.
———————————————————————————————————-
2020-09-29 : Organisering av ”grupptalan” om återbetalning av public service avgiften pga avtalsbrott.
Vi startar idag organiseringen av en ”grupptalan” mot skatteverket för återbetalning av public service avgiften.
I villkoren för public service avgiften ställs krav om saklighet, opartiskhet och demokrati men SVT har bevisligen brutit dessa regler upprepat så nu kräver vi tillbaka den avgift som tagits under falskt föregivande.
Om du vill delta sker det i två steg :
1. På den epostadress du använde för att registrera dig som medlem i Folkrättsrörelsen får du ett yrkande som du fyller i med ditt namn, bostadsadress och din signatur på sista sidan. Sedan skickar du själv in det till Skatteverkets registrator.
Yrkandet skickas ut 29 septemeber 2020 och sedan varannan dag eller på begäran i mån av tid.
2. Ensam är svag, många är starka.
För att stärka vår ”grupptalan” vill vi att du signerar denna namninsamling som du hittar här (länk) med ditt förnamn, efternamn och bostadsort. vill du få uppdateringar i frågan anger du frivilligt en epostadress.
Frivilligt, ickebindande.
Att delta i denna ”grupptalan” är frivilligt, gratis och icke-bindande. Vi gör detta för att vi vill stärka medborgarnas demokrati och rätt till ett opartiskt sakligt public service där vi genom offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen ges insyn och kan kontrollera saklighet, opartiskhet och demokrati genom offentlig insyn i den public service vi genom tvång finansierar.
Vänligen notera att lagarna kring källskydd och meddelarskydd regleras i just Tryckfrihetsförordningen, skydd av en källas identitet står över rätten till offentlig insyn.
Själva yrkandet som du fyller i och skickar in ser ut så här :
Välkommen delta i vår ”grupptalan” och upprop för att stärka grupptalan om ökad demokrati och lag. Grupptalan är egentligen inte möjligt i Sverige så detta är per defintion inte en grupptalan men med den samordning som sker genom folkrättsrörelsen ökar din styrka med oss andra. Om du är intresserad av att läsa mer om grupptalan rekommendera jag wikipedia (länk).
Välkommen, tillsammans är vi starka.
2020-09-14: Stöd vårt upprop om krav på offentlighet inom SVT.
Stöd vårt krav om offentlighet för public service. Med den obligatoriska public service avgiften upp till 1347:-/person/år blir SVT, SR, UR mfl. offentlig finansierat organ. Därmed bör rätten till offentlig insyn ges de medborgare som finansierar public service. Vi avser driva detta rättsligt om vi får ett stöd av 2000 personer. Det kostar inget, allt vi behöver är ditt mandat driva denna fråga i domstol. Du signerar vårt upprop här (länk) eller klicka på bilden ute till höger. Personuppgiftsansvarig är Peter Martinsson, LexNoxa, utgivningsbevis 17-00046.
Du hittar mer info i saken på LexNoxa här (länk).
Tack för din medverkan.
 
 
2020-08-31: Nytt försök.
Efter en tids paus gör vi ett nytt försök med Folkrättsrörelsen.
Folk måste få rätt.
Vi vill göra dig mer intresserad och delaktig i dina egna lagar. Det är förbannat märkligt att du som betalar för svensk lag har så liten insyn i hur de du avlönar utövar din lag. Vårt mål är att Sveriges författningssamlingar (lagar) ska upprätthållas av en Författningsdomstol, inte av en lekstuga med Justitieombudsmän som väljs på två år och sedan går tillbaka till de myndigheter JO granskat efter sin tid som ”granskare”.
Av Europas 44 länder har 27 länder författningsdomstol, Sverige är inte ett av dessa. Det är faktiskt väldigt oklart vem som upprätthåller Sveriges demokrati. När några av de riksdagsledamöter vi avlönar i vår riksdag vägrar prata med alla 349 förtroendevalda riksdagsledamöter så är det ett brott mot Sveriges första grundlag om representativt parlamentariskt statsskick. Så vem exakt upprätthåller Sveriges demokrati när demokrati-hatare bestämt sig sabotera vår demokrati ? Det är helt okej att ha olika åsikter men åtar man sig uppdraget att söka bästa lösningen för Sverige under demokratiska former i vår riksdag är det inte acceptabelt åsidosätta det uppdraget.
Vår önskan är att vi som betalar för utövningen av Sveriges lagar ska ha full insyn i hur våra lagar utövas genom en ”oberoende medborgarkommission”, en grupp medborgare som alltid har full insyn i alla myndigheter utan hinder av sekretess, lite som det var tänkt att JO skulle verka.
Varför FolkRättsRörelsen ?
Istället för att slösa miljoner av dina skattepengar på att reparera sönderslagna busskurer, parker och stadskärnor i upplopp och kravaller vill vi ställa krav på de vi betalar att utöva vår lag transparent och korrekt. Vi vill använda vår yttrandefrihet och föreningsfrihet för att under fredliga demokratiska former återupprätta svensk lag.
Lagarna.
Sverige har väldigt bra lagar. När du läser våra lagstiftares (riksdagsledamöternas) förarbeten som blir instruktionen för hur en lag ska användas inser du att våra lagar är ganska kloka och genomtänkta. Problemet är hur lagarna utövas.
Lagstiftare.
Enligt vår grundlag Regeringsformen 1 kapitel §4 är det våra 349 folkvalda riksdagsledamöter som beslutar Sveriges lagar, det är alltså du som valt dina lagstiftare :
Regeringsformen 1 kap.§4 (länk) :
4 §   Riksdagen är folkets främsta företrädare.
Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel ska användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning.
Lagutövare.
Enligt vår grundlag Regeringsformen 1 kap. §8 är det våra myndigheter som ”utövar” lagen. När en lag har beslutats av riksdagen registreras den i vår författningssamling och överlämnas till myndigheterna för att användas.
Regeringsformen 1 kap.§8 (länk) :
8 §   För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.
Hur ska våra lagar utövas ?
Sveriges lagar ska utövas sakligt, opartiskt och objektivt. Ur Sveriges grundlag Rf 1 kap.§9 kommer något vi kallar ”objektivitetsprincipen”. Objektivitetsprincipen betyder att myndigheter ska vara objektiva, som exempel måste en åklagare som ska åtala en brottsling redovisa bevis både för och emot brottslingen om sådan bevisning finns, åklagaren ska enligt lag ”argumentera mot sig själv” vid ett åtal av en brottsling.
Saklighetsprincipen betyder att myndigheter ska ha stöd i fakta eller bevis för kärnfrågan vid ett avgörande. Det är alltså inte tillåtet att gissa, tycka, känna, anta eller tro vid myndighetsutövning, det är inte heller tillåtet att använda svepskäl, falska argument eller obevisade påståenden.
Regeringsformen 1 kap.§9 (länk) :
9 §   Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).
Problemet är att du inte får välja dina lagutövare. Lagutövarna i Sveriges myndigheter och förvaltningar är anställda med lön betalad av dig. Du har rätt till en viss insyn i lagutövningen men inom till exempel migrationsverket, försäkringskassan, domstolarna och socialtjänst kan lagutövarna själva hemligstämpla när de bryter mot lagen så att du inte ska kunna bevisa deras lagbrott, det är en väldigt bekväm sits du betalar.
Lagägare…?
Enligt vår grundlag Regeringsformen 1 kap.§4 är riksdagen lagstiftarna, enligt Rf 1 kap.§8 är Sveriges myndigheter och förvaltningar lagutövare men vem äger lagen ?
Det gör du. Du som via din skatt betalat lagstiftarnas löner när de beslutade lagen i den riksdag du betalar och sedan lämnade över lagen till de lagutövare du betalar lön för i Sveriges myndigheter och förvaltningar. Om du betalat hela kalaset med löner, lokaler, datorer, processer och arkiv äger du också lagen.
Tillsynen av lagutövarna.
Vem representerar dig, lagägaren, i lagutövningen ? När en lag ska stiftas frågar riksdagen lagrådet och olika remissinstanser, universitet, myndigheter, föreningar eller privatpersoner som har mycket kunskap om det man vill lagstifta om får bidra med sina kunskaper. Du som lagägare är alltså väl representerad i lagstiftningsprocessen, men vilken insyn har du i lagutövningen ?
Enligt Regeringsformen 13 kapitel ”Kontrollmakten” §6, är det riksdagens myndighet ”Justitieombudsmannen” som tillsammans med riksrevisionen granskar hur Sveriges lagutövare utövar din lag.
Regeringsformen 13 kap.§6 (länk) : Riksdagens ombudsmän
6 §   Riksdagen väljer en eller flera ombudsmän (justitieombudsmän), som i enlighet med den instruktion som riksdagen beslutar ska utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra föreskrifter. En ombudsman får föra talan i de fall som anges i instruktionen.
Ditt folkvalda parlament, riksdagen, väljer de granskare som i 2 år som Justitieombudsman ska upprätthålla Sveriges författningssamlingar (lagar), men….vad gör en justitieombudsman efter sina 2 år som JO ? Var söker en JO jobb efter sin tid som granskare ? En JO som åtalat en lagutövare enligt JO instruktion §6 kanske inte är välkommen var som helst inom vilken myndighet som helst ? Om en JO åtalat en åklagare för tjänstefel kanske denna JO inte är välkommen inom åklagarmyndigheten ?
Det är här det blir uppenbart Sverige har stora luckor. De flesta länder i Europa som Frankrike, Tyskland, Polen, Ungern, Portugal, Spanien (27 av Europas 44 länder) har en oberoende Författningsdomstol som har rätt granska myndigheter, regering och parlament. Oberoende betyder att domarna i Författningsdomstolen inte behöver ta hänsyn till vad deras beslut får för konsekvenser så som tex JO i Sverige behöver fundera över. En Författningsdomstol har fri jurisdiktion, nyligen dömde Tysklands Författningsdomstol att EU’s stödköp av krisande länders statsobligationer med tyska skattepengar var olagligt (länk), ett ganska kaxigt och beundransvärt domslut för att förvalta tyska medborgares skattepengar för rimligen bör väl tyska medborgares skattemedel gå till Tysklands skolor, sjukvård och samhälle ?
EU blev ganska missnöjda med detta beslut, Tyskland har precis som Sverige EU’s regler inskrivna i grundlagen så sista ordet om hur Tyska medborgares skattepengar ska användas är nog inte sagt ännu.
Regeringsformen 1 kap.§10 (länk) :
10 §   Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete. Lag (2010:1408).
Sveriges rättsväsende, lekstugan.
Bristen på granskare av Sveriges rättsväsende har lett till en fullständig lekstuga med domare som ljuger och myndigheter som begår grova bedrägerier. Den vanligaste metoden myndigheter och domstolar använder för bedrägerier är att utesluta eller förfalska beslutsmotiveringen. Enligt lag ska alla beslut härledas med vad som anförts, bevisats och stöd av lag. Varje gång en myndighet begår bedrägeri hittar du det i beslutsmotiveringen. Antingen utelämnas beslutsmotiveringen helt som i domstolarnas prövningstillstånd som i strid med Rättegångsbalken 17kap.§12 skiter i beslutsmotivering för att begrava förfalskade domslut eller som JO, skriver ihop beslutsmotiveringar som är ren rappakalja. En annan metod lagutövare använder för att åsidosätta svensk lag är ”rättspraxis”. När domstolar inte vill följa lagen ljuger man ihop ett beslut om att ”så här har vi alltid gjort så nu gör vi så” istället för att följa svensk lag. Att rättspraxis finns i Sverige är ett exempel på hur svag tillsyn av rättsväsendet Sverige har när lagutövarna tillåts ta över lagstiftningen.
Om du som betalar minst halva din inkomst i skatt för detta är nöjd så fortsätt som du gör. Om du vill förändra och öka din rätt till rättvisa är du välkommen hjälpa oss, alla behövs.
Folkrättsrörelsen 2020-08-31, Peter Martinsson.
Utvalda

Chris Forsne om kartellen i riksdagen

I detta program samtalar Chris Forsne med Mikael Willgert om den politiska situationen i Sverige.

Hon säger att hon är jättearg. Hon tycker att de som vi har fört till makten är lata och gör inte det som de ska för att skapa ett gott samhälle. Istället talar socialdemokraterna om en ”familjevecka”.

Hon anser att det handlar om att riksdagen har bildat en kartell. Riksdagsledamöterna är inte intresserade av vad som pågår i samhället, de har bildat en kartell som har till syfte att behålla makten och positionera sig.

När Ulf Kristerson ”beredd att axla ansvaret” låter det som att offrar sig. Han borde istället vara mycket angelägen om att ta makten.
Medierna påstår att väljarna inte vill ha extraval. Hur vet de det? Det är nog snarare politikerna som inte vill ha extraval.

Hur kommer det sig att oppositionen inte är hungriga att gripa makten.
Mikael tar upp frågan om de socialdemokratiska nätverken (den djupa staten). Ska man se det som att även moderaterna är en del av detta, är det därför de inte är angelägna att ta över?

Socialdemokraterna vill inte ha makten för att göra bra saker utan därför att de anser att de ska ha makten. Hon vill att detta politikerskikt ska bort. Istället borde de ersättas av kvalificerade och hungriga unga människor, exempelvis Markus Allard.

Chris tror att det är fel personer som når toppen. Det är de som är nöjda med att sitta i säkra befattningar utan att åstadkomma något. Unga begåvade personer tröttnar innan de kommer upp.
Är M, KD och L i så hög utsträckning medskyldiga i alla problem att det är orsaken till att de inte opponerar sig.

Riksdagscentern har blivit ett helt annat parti jämfört med det Centerparti som finns i kommunerna. Uppenbarligen finns det många centerpartister som röstar på andra partier i riksdagsvalet.

Chris hoppas på ett extraval. Det ”andra laget” borde få en chans efter det ”första lagets” misslyckats fullständigt.

Utvalda

ANNIE LÖÖF ÄR POLITIKENS KRISTI BRUD

Kan vara en bild av 2 personer

Runar Sögaard

2021-06-30

Sverige befinner sig mitt i den största politiska krisen på decennier, och kaoset i landet är monumentalt. Landets parlamentariska läge är i princip nästan omöjligt att kunna hantera för många av landets folkvalda.

Det kaos som Socialdemokraterna och Miljöpartiet med Stefan Löfven i spetsen har skapat, gör att sjukvården går på knäna, pensionärerna blir allt fattigare, skolan ligger i botten i västvärlden i tillägg till att integrationen och invandringen har kraschat. Och som om inte detta vore nog, så skjuts det nästan dagligen ihjäl människor medan bilar brinner, bomber sprängs och gängkriminaliteten exploderar.

Aldrig någonsin har så många kvinnor varit rädda för att bli våldtagna, föräldrar varit så oroliga över sina barns trygghet och den ekonomiska ängsligheten för framtiden varit större.

Tack vare sossarnas maniska maktbegär och miljömupparnas verklighetsfrånvända agenda, så har statsminister Löfven lyckats köra det anrika svenska folkhemmet och Sverige allt längre ner i ett avgrundsdjupt dike. Ivrigt påhejade av en Annie Lööf med hybris hoppandes på dörrmattan Vänsterpartiet.

Tills nu.

Äntligen fick vänsterledaren Nooshi Dadgostar nog av Socialdemokraternas politiska övergrepp. Heder till denna partiledare som fick nog av överförmynderiet. Det en gång så stolta, konservativa och hederliga Centerpartiet, har med Annie Lööf vid rodret förvandlats till en rödgrön giftcocktail som kontaminerar allt i sin väg. I synnerhet Stockholms elitistiska centerpartister.

Annies högfärdiga och självuttalade förakt för oliktänkande, hennes hatfyllda beskrivningar av politiska motståndare samt hennes kroniska lögner och fula spel, har gett det politiska och oförsonliga hatet ett ansikte. Expressen krönikör Ann-Charlotte Marteus skrev nyligen en artikel med titeln ”Annie Lööf borde starta en frikyrka” Annie Lööf kommer visserligen från frikyrkans vagga, Värnamo, där jag redan som liten snorunge sprang runt mellan frikyrkornas bänkrader medan min far och hans kompis Jan-Erik Pettersen sjöng outtröttligt på stadens ekumeniska väckelsemöten. Annie var inte ens född då, men hon har uppenbarligen helt tappat det småländska sunda förnuftet och den moraliska kompassen, som mina vänner och bekanta i Värnamo med omnejd alltid så beundransvärt uppvisat. Men det är något helt annat med Annie Lööf.

Något obehagligt har hänt med henne. Borta är den hurtiga och charmiga tjejen från 2011 som kom in som en frisk fläkt i Centerpartiet. Vad hon nu uppvisar däremot, är ett otäckt och avslöjande hat och ett politiskt svek som är fullständigt motbjudande att bevittna.

Och ingen sko har hon ätit upp än! Annie har inte enbart rött hår längre, utan de flesta av hennes värderingar har smittats av sossarnas mörkröda ideologi där hon ser rött så fort hon hör klassiska konservativa värderingar. När hon sen hör ordet Sverigedemokraterna eller Jimmie Åkesson, så blir hon omedelbart fullständigt svart i blicken.

Då kokar hon över av förakt och brister ut i falska formuleringar och obehagliga lögner. Att politiker har olika uppfattningar, övertygelser, värderingar och åsikter är en självklarhet. Så måste det självklart vara, och så kommer det alltid förbli. Det är nämligen demokratins skönhet. Att man får tycka olika. Man får ha fel.

Och man måste låta tiden få skapa mognad och ge perspektiv hos olika människor. Vi lever i en tid av oerhörda polariseringar, ett oerhört utbrett utanförskap och enorma utmaningar, där enskilda individer helt håller på att tappa fotfästet och där viktiga samhällsstrukturer vittrar sönder därför att historielösa och militanta människor kräver att allt och alla ska förändras. Från ledande politiker talas det om att ”vara de vuxna i rummet” och hur ”samförstånd och tolerans” måste skapas för allas bästa.

Problemet är bara det, att de som gapar högst och vevar mest, är de som är de mest omogna och minst toleranta av alla. Och packet leds av ingen mindre än Stefan Löfven och Annie Lööf.

Lösningen på Sveriges problem är garanterat inte att Annie startar en frikyrka! Därför att hon blivit politikens ”Kristi brud” Lika obehaglig, otäck, beräknande och förförande som galningen i Knutby. Och lika äcklig och pervers i sin skepnad. Precis lika förledande, välformulerad och ven som Åsa Waldau, men också lika falsk, ohederlig och sekteristisk som Kristi Brud.

Ingen annan än HON är bra nog, bättre lämpad och mera förtjänad än henne att sätta agendan, avgöra vad som är rätt och fel samt bestämma vem eller vilka som är tillräckligt ”rena” att samtala med. För SD är i hennes värld orena, bruna och vidriga människor. Åsa Waldau vägrade prata och umgås med människor som tyckte, kände och trodde annorlunda än hon. För hon ansåg sig vara den utvalda bruden.

Nu anser Annie själv att hon är lika ren, redo och förträfflig som den vitaste brud. Annie Lööf har på fullaste allvar gått ut i TV och tidningar och sagt att hon kan tänka sig bli statsminister för Sverige med enbart 8 % av landets röster. Hon avslöjar dagligen sin hybris och maktfullkomlighet genom att upprepa lögner och demonisera såväl Vänsterpartiet som Sverigedemokraterna medan hon upprepar sin egen ypperlighet och helighet.

Hennes sjuka och skruvade självbild är minst sagt tragisk, och hon har nu blivit själva symbolen för förakt och oförsonlighet för ett helt land. Annie Lööf påminner inte enbart om Åsa Waldau. Hon beter sig som henne, agerar likt henne och låter som henne. Hon har utnämnt sig själv till landets frälsare, blivit politikens Kristi Brud och hon utnyttjar det parlamentariska läget enbart för sina själviska syften.

Enda skillnaden är att den sexuella makten bytts ut mot den politiska makten. Men mönstret är det samma. Hon utnyttjar allt från barnflickor till bönder och akademiker för att skapa sitt eget Knutby. Låt oss alla be om ett mirakel, hoppas på en förändring och samtliga verka för en djupgående förändring. För det är precis vad Sverige behöver nu.

”Inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från Annie Lööf. Låt landets politiker försonas och åter igen samtala och respektera varandra oavsett åsikter och tidigare misstag, för att genom detta kunna hitta gemensamma och bestående lösningar för landets bästa.”

Amen

Utvalda

Kristerssons förflutna gör att han inte kan bli Statsminister, tänk på det!

Ulf Kristersson – Inte min statsminister! | Börje Peratt - Debatt
2021-06-28
Thommy T.
Hej, Talmannen. Vad DU än gör så gör inte bort dig.
Ulf Kristersson har gjort politisk karriär genom att köra över och sko sig på sjuka, hemlösa, bidragstagare och till och med oskyldiga utsatta barn. Ulf Kristersson kommer aldrig vara min statsminister.

Ulf Kristersson har i någon slags yra fått för sig att han ska bli Sveriges nya statsminister. Han ska leda landet mot bättre tider efter det ”förfall” som den rödgröna regeringen skapat. Att borgarna körde landet och välfärden i botten under åtta år och att S+Mp+V nu kämpat febrilt för att rädda skutan är inget han talar om. Här är några andra saker han inte talar om:

1. Under sin tid som socialborgarråd i Stockholm sålde Kristersson ut förskolor och assistansbolag till ett värde av 81 miljoner kronor – för 3,4 miljoner kronor. På bara tre år gjordes vinster på 65 miljoner i dessa verksamheter. Till exempel såldes Kulturkrabatens förskolor i Årsta för 635.000 kronor och redan året efter hade den nya förskolechefen tagit ut 9 miljoner i vinst och köpt en gård för bolagets pengar för 2 miljoner. Vantörs Hemtjänst såldes för 69.500 kronor och redan efter nio månader gjorde man vinst på 5,4 miljoner. Utförsäljningarna har i flera instanser, bland annat av regeringens egna utredare, dömts ut som olagliga men Kristersson och Moderaterna har avfärdat och stridit för att allt har gått rätt till.

2. Som socialborgarråd så bodde Kristersson i en fin lägenhet i central Stockholm. Enda problemet är att lägenheten tillhörde föreningen Ersta Diakonisällskap och var avsedd för svårt sjuka och hemlösa. Stockholm stad köpte tjänster av föreningen för flera miljoner och en förundersökning om mutbrott inleddes men lades snabbt ner.

3. 2005 uppdagades en stor barnhandelshärva där barn i Kina kidnappades och såldes för adoption till USA och Europa. Kristersson var vid tiden ordförande för Adoptionscentrum och valde att mörka skandalen, trots att flera av de adoptioner som gått genom Adoptionscentrum skett genom aktuella skandalbarnhem i Kina.

4. Under sin tid som socialförsäkringsminister bosatte sig Kristersson med sin fru i en attraktiv lägenhet i Stockholm. Lägenheten införskaffades utanför bostadskön, genom kontakter med bostadskapitalisten Stefan Ränk, VD för bolaget Einar Mattsson. Kristersson hade lämpligt nog tidigare sålt ut 1200 allmännyttiga lägenheter till bolaget för 6.600 kronor kvadratmetern. Kristersson fick dock bo kvar trots att han och hustrun bodde på andra adresser – ett regelbrott som hyresgäster i vanliga fall blir vräkta för.

5. Under större delen av 2001 anlitade Kristersson svart städhjälp och betalade en lön på 70-80 kronor i timmen.

6. Under 2015-2016 åkte Kristersson 668 taxiresor för skattebetalarnas pengar. Notan blev 113.000 kronor. Detta trots att alla riksdagsledamöter tilldelas ett gratis SL-kort och ska enligt lag åka kollektivt. När TV4 konfronterade Kristersson sa han att det var jobbigt att åka kollektivt eftersom han ofta har bagage med sig.

7. Under 2007, när Kristersson var socialborgarråd så åkte han och hans fru till Kina var trejde månad för 128.000 kronor. Självklart skattefinansierat. Kristersson påpekade att han var där för att föra samtal om mänskliga rättigheter och demokrati medan kritiker menar att i själva verket följde han med sin fru som för Swedish China Tradecouncils räkning sålde marknadsinformation.

8. När Kristersson valdes in i riksdagen i början av 90-talet sa han att hans mål var att ”bekämpa och avveckla välfärdsstaten.” I boken ”Non-working generation” 1994 jämför han det svenska välfärdssamhället och fackets inflytande med apartheidsystemet i Sydafrika.

9. 2013, under sin tid som socialförsäkringsminister, sa Kristersson att den som är anställd ska själv ansvara för att vara i form och kunna jobba längre. 2001 så uttalade han sig om att psykiskt sjuka borde gå till jobbet istället för att ligga sysslolösa hemma. I boken ”non-working generation” skriver han även att 40-talister är lata och skor sig själva och lämnar notan till de som kommer efter.

10. När den borgerliga regeringen föreslog att pensionsåldern skulle höjas så motiverade Kristersson detta med att ”man har ett ansvar att hålla sig i fysisk trim. I vissa jobb ingår det som en del av jobbet att hålla sig i trim. Andra tvingas fysiskt tänka på det, hur ska jag hålla mig i fysisk form?”

(11. Han togs med ett illegalt vapen! Förut fanns det på webben men NU borta!)

Ulf Kristersson har gjort politisk karriär genom att köra över och sko sig på sjuka, hemlösa, bidragstagare och till och med oskyldiga utsatta barn. Ulf Kristersson kommer aldrig vara min statsminister.

——Källor——
Utförsäljningarna:
https://aip.nu/2017/09/17/kristerssons-olagliga-affarer/
https://www.dn.se/ekonomi/utforsaljningar-med-miljonrabatt/

Lägenheten tänkt för sjuka och hemlösa/mutbrottskandal:
https://www.svd.se/m-topp-fick-bostad-av-ersta
https://youtu.be/4EQ0EVlH1u4
https://www.svd.se/lagenhetsaffar-blir-aklagarsak

Adoptionsskandalen:
https://www.aftonbladet.se/…/kristersson-svek-de-stulna-bar…
https://www.aftonbladet.se/…/kristersson-tystade-larm-om-st…

Lägenheten via riskkapitalbolag:
https://www.aftonbladet.se/nyhet…/a/rLz7n3/brot-mot-reglerna
https://www.svt.se/…/nya-ministern-fick-hyresratt-genom-kon…

Svart städhjälp:
https://www.svd.se/kristersson-kopte-svart-stadhjalp

Taxiresor:
https://www.svd.se/manga-taxiresor-for-kristersson
https://www.expressen.se/…/ulf-kristerssons-saftiga-taxino…/

Kinaresor:
https://www.svt.se/ny…/lokalt/stockholm/kritik-mot-kinaresor
http://www.dagensarena.se/redaktio…/best-of-ulf-kristersson/

Citat om sjuka och arbetstagare:
http://www.dagensarena.se/redaktio…/best-of-ulf-kristersson/
https://www.aftonbladet.se/…/psykiskt-sjuka-kan-tvingas-til…
https://www.aftonbladet.se/…/psykiskt-sjuka-ska-spotta-i-na…
https://www.dn.se/…/psykiskt-sjuka-kan-ordineras-att-ga-ti…/

Läckta uppgifter om förmodat valfusk

BY BAKOMNYHETERNA on  29 OKTOBER, 2018 • ( 3 )

Detta brev kom till mig i går kväll 2018-10-29 av en ”känd” person. I detta skede vill personen dock förbli anonym. Lägger även ut originallänkar då det visat sig att de förkortade inte alltid fungerar. Sprid detta i dina medier också!

2018-10-10

Ur ett brev från  en svensk  medborgare till professor i statsvetenskap Sören Holmberg.

Fem dagar före valet presenterades opinionsmätningen från  IPSOS som avvek från  de övriga, med bl.a. ett väljarstöd för  Sverigedemokraterna som enligt dem själv i media var långt över vad slumpen skulle ge https://tinyurl.com/fuskarde.

(Fungerar inte länken finns artikeln här: https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/valmatningarna-darfor-skiljer-de-sig-sa-mycket-at/, YH anm.)

Detta resultat var också precis det som skulle behövas för att behålla Miljöpartiet i Riksdagen  som enligt övriga väljarundersökningar bara fick 3 %, och sammantaget  exakt det resultat som skulle få bort Allianspartiernas majoritet över de rödgröna  som de enligt de andra undersökningarna hade fått, och exakt det resultat som skulle möjliggöra  för en S+Mp+C-regering i majoritet över övriga Allianspartier, också det omöjligt med övriga väljarundersökningarnas resultat. https://tinyurl.com/valbarometer

(Här ligger originalet: https://www.metro.se/artikel/yougov-sista-m%C3%A4tningen-inf%C3%B6r-valet-s%C3%A5-ligger-partierna-till, YH anm.)

Enligt mina efterforskningar är IPSOS ett stort internationellt företag (2,6 miljarder dollar i omsättning  2017) och del av samma finansiella maktelit  som bjöd in Stefan Löfvén och Annie  Lööf,  som de enda partiledarna  från  Sverige,  till deras Bilderbergerkonferens i USA åren 2013 resp. 2017. Den finansiella  eliten, med en kärna på ca 8 rika familjer, utövar  global kontroll  av alla samhällssektorer  genom olika stiftelser såsom AMA  (American  Medical Association),  Foreign  Commission och IBS (International Bank  of Settlement)  för att nämna  ett fåtal. IPSOS är ansvarigt  för stiftelsen Foundation for Political Innovation och dess chefer är medlemmar  i Bilderbergergruppen. 1)

Under 2018 har media flera gånger  kablat ut att underrättelsetjänsten misstänker  att främmande makt kan komma  att påverka  det svenska  valresultatet. Är det månne just det som skedde genom ett gigantiskt valfusk där förövaren  var den internationella finansiella makteliten?  Ett sådant valfusk kan ha ägt rum genom följande  scenario, och detta är i sig menar jag skäl nog för att ordentligt och transparent utreda eventuellt valfusk,  så att alla sådana misstankar kan avfärdas.

 1. Först flirten till Stefan Löfvén och Annie Lööf som i sig fick dem att stifta närmare bekantskap med varandra genom att resa tillsammans till USA?
  https://tinyurl.com/statsminister(Här ligger originalet: https://www.vn.se/article/ser-loof-som-en-potentiell-maktspelare/ YH anm)
 2. Sedan fem dagar före valet presentationen av en förvanskad opinionsmätning för att därmed få svenska folkets acceptans för ett nytt politiskt landskap som senare bekräftades i ett falskt valresultat.
 3.  Sedan två dagar före valet låta stöld av datorer från en av Länsstyrelserna för att få tillgång till valdatasystemet, kanske rentav den dator på vars hårddisk administratörsinloggningsuppgifterna fanns lagrade, om det nu är så att programmet kräver detta för total inrapporteringsbehörighet av röstsiffror. Varför stjäls datorer och telefoner från just Länsstyrelsen och varför just då av alla dagar på året som det skulle vara som lämpligast för ett planerat valfusk? https://tinyurl.com/inbrottinnanvalet(Här ligger originalet: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=7039998, YH anm)
 4. Under de två dygnen fram till valdagen förbereder sig det valfuskande teamet med att fabricera preliminära, falska röstsammanräkningar från valdistrikten, eventuellt också för kommunal- och landstingsvalen.
 5. På valnatten från kl 20.30 och ca 3 timmar framåt, stänger valfuskarna av val.se för visning. Hela websiten är dock hela tiden fullt åtkomlig och funktionell i inloggat läge för de rapporterande valförrättarna runt om i landet liksom för det valfuskande teamet som allteftersom röstsammanräkningarna kommer in förvanskar dem i enlighet med utstakad plan. Kanske man också iscensätter en riggad hackerattack mot val.se genom ett program som skickar ut hundratusentals sökningar till sidan från olika ip-adresser för att på så sätt skapa ett skenbart skäl för sidans nedstängning. När sidan visas igen någon gång mellan kl 23 och 24 så är valresultatet påtagligt förändrat från före kraschen som visas i denna skärmdump https://tinyurl.com/innankraschen(Här ligger originalet: https://imgur.com/jOqm3zz YH anm)
 6. och mycket likt det som den avvikande opinionsmätningen presenterade. http://tinyurl.com/hemsidekrasch (Här ligger originalet: https://nyheter24.se/maktkamp24/914154-valmyndighetens-sajt-ligger-nere-oklart-vad-som-hant YH anm)

På grund av allvaret i denna teoretiska möjlighet av valfusk är begången så måste detta noga och transparent undersökas till dess motsatsen är bevisad, eller hur? Eftersom det är makteliten själv som i så fall ligger bakom fusket så är det oerhört viktigt med en så transparent och oberoende undersökning som det någonsin är möjligt att uppbåda.

Jag föreslår således att riksdagen genom en tillfällig lag tillsätter en undersökningskommission av en jurist med gott anseende och brottsfri historia, en IT-specialist kunnig på hacking, ett par statsvetare och ett par representanter för den drabbade parten, dvs. Sverigedemokraterna. Sistnämndas deltagande är viktigt eftersom de mer än någon annan part har ett naturligt intresse av att hela sanningen kommer fram. Undersökningskommissionens samtliga medlemmar skall ha åklagares befogenheter, dvs bl a ha rätt att undersöka sekretessbelagd information.

I kommissionens uppdrag skall ingå att beslagta arbetsmaterial som använts i opinionsmätningen inklusive obegränsad tillgång till alla dokument, e-post och telefonmeddelanden inom IPSOS utan tidsbegränsning bakåt och att kontakta och tillfråga samtliga personer som ingick i opinionsundersökningen under svarsplikt vad de svarande i undersökningen, och jämföra resultatet med IPSOS officiella resultat. Vidare skall de ta del av polisutredningen kring inbrottet i Blekinge Länsstyrelses lokaler och sätta sig in i valdatasystemets inloggnings- och redigeringsrutiner, ta del av samtliga 21 Länsstyrelsers underlag vid deras slutliga röstsammanräkning och jämföra detta med det officiella röstresultatet från respektive Länsstyrelse.

Undersökningskommissionens resultat skall offentliggöras i alla delar, dvs även sådant som normal sekretessbeläggs, pga den oerhörda vikten av att kommissionens arbete och resultat skall få allmänhetens fulla förtroende.

 1. Se rubrik ”3-3 IPSOS” i följande originaldokument på franska:
  https://tinyurl.com/IPSOS1234(Här ligger originalet: http://www.gauchemip.org/spip.php?article17794

eller översatt till svenska med Google Translate: https://tinyurl.com/IPSOS123

(Här ligger originalet: https://translate.google.se/translate?sl=fr&tl=sv&js=y&prev=_t&hl=sv&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.gauchemip.org%2Fspip.php%3Farticle17794&edit-text

Delar du min oro Sören för att ett sofistikerat valfusk är begånget? Om inte, varför inte? Om du delar min oro, vad tror du i så fall Sören om att gå samman med övriga statsvetare i ett gemensamt upprop i någon av de större svenska dagstidningarna för att få till stånd en sådan här eller liknande undersökningskommission, med artikeln skriven i samma anda som detta brev till dig?

Med vänlig hälsning

TEXT ÅKE SÖRBOM

Utvalda

Regeringslögnen avslöjad: Marknadshyra förbereds i hela beståndet

2021-06-20
Magnus Karlsson
https://aktuelltfokus.se/regeringslognen-avslojad-marknadshyra-forbereds-i-hela-bestandet/?fbclid=IwAR36OhyPs6hgJ2yb3YRxpJWHnxfJkU0ArGNiWo3Bf4QZD3MynA65btrhTE8

Regeringsdokumentet visar att Stefan Löfven och Annie Ljuger om fri hyressättning. Den kommer gälla hela hyresmarkanden och inte bara nyproduktion, som Januaripartierna påstår.

Under hela veckan har regeringen med stödpartier upprepat att utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion endast kommer gälla nyproducerade lägenheter. Både Stefan Löfven och Annie Lööf har påstått att endast en procent av dagens hyresbestånd berörs. Så sent som i fredags gick statsminister Stefan Löfven dessutom ut med att Socialdemokraterna aldrig kommer acceptera marknadshyror.

– Vi kommer aldrig att acceptera marknads-hyror. Det har aldrig varit aktuellt. Jag har samma uppfattning om marknadshyror som Vänsterpartiet. Det finns heller inget regeringsförslag utan det som finns är ett utredningsbetänkande om hyressättningen i nyproduktion, sa Stefan Löfven.

Men vid en närmare titt på regeringens eget dokument visar det sig att Stefan Löfven inte berättar sanningen för svenska folket. I Statens offentliga utredning 2021:50 kan man bland annat läsa att fri hyressättning även ska gälla lägenheter som har genomgått omfattande renoveringar.

Under punkten 3.6 på sidan 79-80 i SOU 2021:50 står det bland annat följande:

”I det befintliga bostadsbeståndet kan den lägenhet som utgör resultatet av konvertering av lägenhet som använts för annat ändamål eller sammanslagning eller uppdelning av olika lägenheter utgöra en ny lägenhet. Även en lägenhet som genomgått omfattande renoveringar kan betraktas som en ny lägenhet när ombyggnaden är tillräckligt genomgripande.”, står det i SOU:n.

Bild

Utvalda

Nu väntas ett sista reptrick från Löfven

2021-06-21
https://www.tn.se/article/nu-vantas-ett-sista-reptrick-fran-lofven/

In i det sista kommer statsministern att söka en förhandlingsutväg ut ur sin knipa, bedömer statsvetaren Li Bennich-Björkman.

– Jag är helt övertygad om att S på alla sätt försöker avvärja det här, säger hon till TT.

På spel står det unika att riksdagen för första gången kan avsätta en statsminister.

Efter söndagens pressträff med statsminister Stefan Löfven (S) och Centerledaren Annie Lööf höll Vänsterpartiets fast vid kravet om att punkt 44 i januariavtalet måste skrotas.

Ändå håller Li Bennich-Björkman fast vid sin känsla att statsministern på något sätt ska lyckas blidka V, som anser att punkt 44 innebär fritt fram för marknadshyror.

Problemet för Löfven att är C drar i honom från rakt motsatt håll; punkt 44 var mycket viktig för att Lööf skulle acceptera januariavtalet.

– Han måste hitta en lösning som ser ut som att de (regeringen) har gett upp punkt 44, men kan tala om för C att de egentligen inte har gjort det, säger Li Bennich-Björkman som är professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet.

– Det gäller att rädda ansiktet på C och V samtidigt.

Slak lina

För statsministern handlar det om en balansakt på hög höjd med stor risk för ett förnedrande fall.

– Man håller ju så klart på in i det sista för att försöka hitta något förhandlingsbud som V kan anta med hedern i behåll, säger Li Bennich-Björkman på söndagskvällen.

– Än så länge finns det inget utåt som pekat mot det, men alternativet finns fortfarande kvar. Inget är avgjort innan klockan är typ halv tio i morgon (måndag).

Voteringen är utsatt till klockan 10.

Kollegan Anders Sannerstedt, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet, tror för sin del att det går till misstroendeomröstning i riksdagen och att regeringen faller.

– Och mitt stalltips är att Löfven väljer att inte utlysa extraval utan avvaktar nya talmansrundor, säger han till TT.

Politisk historia

Möjligheten till misstroendeomröstning skrevs in i den nya grundlagen 1974 års regeringsform. Sedan dess har riksdagen elva gånger röstat om misstroendeförklaring och aldrig bifallit.

– Flera av de tillfällena har det varit mer av demonstrationskaraktär. I stället för att skrika och svära har oppositionen begärt förtroendeomröstning, säger Anders Sannerstedt.

Vissa statsråd har genom åren avgått före voteringen så att regeringen kunnat undgå en svidande nesa. Sommaren 2017 fick Anders Ygeman och Anna Johansson lämna S-regeringen i förtid på grund av it-skandalen på Transportstyrelsen.

– Avgår Löfven före voteringen har han ingen möjlighet att begära ett extraval, noterar Anders Sannerstedt.

Inte sedan 1958

Den optionen kvarstår dock om statsministern fälls i misstroendeomröstningen. Då måste han senast den 29 juni ge besked om ett eventuellt extraval, som i så fall troligen hålls i september. Senast det utlystes i Sverige var 1958, på pensionsfrågan.

Alternativet är att riksdagens talman tar över processen att vaska fram en ny statsminister – som mycket väl kan komma att heta Stefan Löfven; mandaten är desamma nu som 2018.

En misstroendeförklaring går igenom om den får stöd av en riksdagsmajoritet, det vill säga 175 ledamöter. Till skillnad från vanliga voteringar finns inget kvittningsförfarande vid sjukdom till exempel. Det är 175 som gäller oavsett hur många av de 349 ledamöterna som närvarar.

Sju riksdagsledamöter var utsända på observatörsresa till helgens val i Armenien. Deras deltagande ställdes in på lördagen och alla var tillbaka i Sverige på söndagen, uppger Fredrik Svensson på riksdagens internationella kansli, för TT.

Lars Pedersen/TT

Fakta

För att en misstroendeförklaring ska riktas mot ett statsråd måste minst hälften av riksdagens ledamöter rösta ja, det vill säga minst 175 ledamöter. Under pandemin har antalet ledamöter på plats i riksdagen begränsats till 55 stycken, men eftersom det krävs minst 175 röster för att misstroendeförklara ett statsråd kommer hela riksdagen att kallas in på måndag.

Om tillräckligt många röstar för misstroendeförklaringen ska talmannen entlediga statsrådet. Gäller misstroendet statsministern måste hela regeringen avgå.

Stefan Löfvens alternativ:

Om statsministern fälls i omröstningen på måndag finns det två alternativ för honom att välja mellan. Han kan begära att få avgå direkt eller att utlysa extraval. Han har dock en vecka på sig att fundera. Senast den 28 juni, första vardagen efter midsommarhelgen, måste han tala om vad han gör.

Avgår han kan det bli nya talmansrundor och det kan sluta med att Löfven får uppdraget att försöka få till ett underlag för en Löfven III.

Alternativet extraval:

Ett extraval ska hållas inom tre månader från att det utlysts. Det är den regering som avgått, och som då sitter som övergångsregering, som bestämmer datumet för extraval. De ledamöter som väljs in i ett extraval sitter till nästa ordinarie val.

Alternativet talmansrundor:

Talmansrundor innebär att talmannen för samtal med partiernas företrädare för att undersöka vilket regeringsalternativ som har stöd i riksdagen. Sedan presenterar talmannen ett förslag till statsminister. Om förslaget inte röstas igenom i riksdagen påbörjas en ny talmansrunda. Talmannen får fyra försök till detta – efter det utlyses ett extraval. Även om antalet talmansrundor är begränsade finns det ingen tidsbegränsning för hur lång tid de får ta. I teorin skulle talmansrundor kunna pågå till nästa ordinarie val.

Källa: Riksdagen

Fakta

Misstroendeförklaringar i Sveriges riksdag är en i regeringsformen (RF) grundlagsstadgad rättighet som är tänkt att fungera som ett skydd för demokratin. De som väcker misstroendeförklaring behöver formellt inte ange några sakliga skäl för det.

RF är den av grundlagarna som främst formar statsskicket. 1974 års RF började gälla den 1 januari 1975.

Riksdagen har röstat om misstroendeförklaring elva gånger– men aldrig sagt ja. Genomförda misstroendeomröstningar:

November 2019 – justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Maj 2019 – socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S).

September 2017 – försvarsminister Peter Hultqvist (S).

September 2017 – statsminister Stefan Löfven (S).

Oktober 2015 – finansminister Magdalena Andersson (S).

Januari 2015 – statsminister Stefan Löfven (S).

Oktober 2002 – regeringen (S).

Oktober 1998 – statsminister Göran Persson (S).

November 1996 – statsminister Göran Persson (S).

Februari 1985 – utrikesminister Lennart Bodström (S).

Oktober 1980 – statsminister Thorbjörn Fälldin (C).

Källa: Riksdagen

Utvalda

Sverige – världsmästare i godtrogenhet – har gjort det igen

15 jun 2021
Mattias Lindberg
https://bulletin.nu/sverige-varldsmastare-i-godtrogenhet-har-gjort-det-igen

“Elin, 16, våldtogs – mannens övervakare var med vid övergrepp”. Betänk den rubriken. Man får en känsla av surrealism. Lite samma känsla som när man läste rubriken “Iraks försvarsminister får bidrag från Försäkringskassan”, i Aftonbladet ,“SKL: Vuxna män placeras på högstadiet” och i SVT “Malmö betalade miljonbelopp – gängkriminella fick lyxlägenhet”. Misstanken är att rubriker liknande dessa inte finns att läsa i andra länder.

Utvalda

Somalisk kulturförening!?

2021-06-13

Rajo kulturförening har alltså fått statliga bidrag på över 1 miljon kronor för att bistå med bl a läxhjälp.

Det är alltså personer som knappt kan svenska som skall utöva läxhjälpen
Titta på inslaget som på ett mycket bra sätt visar vart våra skattepengar går till. Åter en somalisk förening som svindlar bort skattepengar.

Eftersom jag troligtvis kommer att hamna i domstol p g a att jag skrivit ett kritiskt mail till den somaliske ordföranden i kultur och fritidsnämnden i Borlänge för att man stängt Jussi Björling museet för  att det är för dyrt att driva detta så reagerar jag på att det tydligen finns pengar till ett antal somaliska föreningar. Ett svenskt kulturarv finns det tydligen inga pengar till. Och när man betänker hur många miljoner som troligtvis betalas ut i försörjningsstöd och andra bidrag till medlemmarna i dessa föreningar så blir man ännu mer förbannad att man inte anser sig ha råd med Jussi Björling museet.

I Borlänge finns tydligen minst åtta somaliska föreningar som antagligen får miljonbidrag från kommunen för att driva verksamheter.

Dessa föreningar är följande som jag känner till och det finns kanske flera:

Somaliska föräldrar och barn föreningen i Borlänge
Somaliska kultur och utveckling i Borlänge
Somaliska kvinnor för utveckling i Dalarna
Somaliska pensionärsföreningen i Dalarna
Somali Youth for education
Somaliland förening i Dalarna
Somaliska freds och framtidshopp
Somaliska föreningen i Borlänge

Är det fel att misstänka att det går likadant till i andra somaliska föreningar eller föreningar vars medlemmar kommer från andra länder?

Vad det gäller somaliska pensionärsföreningen så undrar jag hur mång år dessa pensionärer jobbat i Sverige för att få pension?

Titta på videon och bli övertygade om att våra skattepengar går till nyttiga och välbehövliga ändamål.

Tid och plats när jag skall dömas för mitt otroligt grova brott mot den somaliska befolkningen i Sverige som består i att jag har begått ett hatbrott eller hets mot folkgrupp, alltså standard benämningen när en svensk vågar yttra sig negativt om det som pågår i landet mot den egna urbefolkningen kommer att delges er i god tid. Redan nu hälsar jag er välkomna att beskåda spektaklet som kallas för rättvisa och likhet iför lagen.

Sandor Herold,
invandrare som aldrig varit medlem i någon invandrarförening

Utvalda

Hemligheten från Normandie vilar under värmeverkets kaj i Hässelby

Betongfundament som användes vid invasionen i Normandie i juni 1944 är idag en del av kajen vid värmekraftverket i Hässelby. Följ med ner under ytan.

Den 6 juni 1944 påbörjade de allierade styrkorna invasionen i Normandie i Frankrike. I samband med invasionen användes stora betongkassuner som tillsammans fungerade som provisoriska hamnar. Men inte många känner till att två av kassunerna från Normandie idag finns i Hässelby i västra Stockholm.

– Det är ganska okänt, säger Henrik Henrikson, som växte upp i Hässelby och som skrivit om kassunerna på sin webbsida om Hässelbys historia.

Följ med ner i djupet under värmeverkets kaj i klippet ovan och hör mer om hur betongkassunerna från Normandie hamnade i Hässelby.

Utvalda

När Ulla blir arg…

Detta är ett urklipp på Facebook…

Kan vara en bild av 4 personer, personer som står, träd, utomhus och text där det står ”Ulla om kritiken mot Stefan Löfven: "Blir upprörd och arg" Idag 10:22 1 min 53 sek”

NÄR FRU LÖFVEN BLIR ARG STÅR TIDEN STILLA
(Gammalt sosseordspråk)
 
Ulla har inga problem med att maken förstör landet, ljuger för folket och kallar sina politiska motståndare för allehanda epitet.
 
Hon har heller inga problem med att maken utnyttjar en ung skolkande skolflicka för sin förljugna miljöpropaganda.
 
Ulla har inte några problem med att makens ungdomsförbund anordnar rasistiska föreläsningar där hudfärgen avgör om du får delta eller inte. Ironiskt nog har inte Ulla heller några problem med den utbredda antisemitismen inom makens parti, framförallt då i Malmö.
 
Ulla har inte heller några problem med att makens partikamrat Margot fick en mutlägenhet, inte heller att Margot valde att inte betala skatt på EU arvodet.
Att en annan god partikamrat, Mona Sahlin, skrev falska intyg och kallade pensionärerna i Folkets Demonstration för våldsbejakande extremister som hatar kvinnor…ja, inte ens det upprörde Ulla.
 
När den illegala invandraren Ardalan Shekarabi, som inte bara höll sig gömd i Sverige i två år efter avslag på asylansökan, utan senare även stal pengar av SSU. Inte ens när han gjorde karriär i makens parti och sedan blev minister så blev Ulla upprörd och arg.
 
Ulla blev tydligen inte heller upprörd och arg när folk blev knivhuggna och miste liven på Ikea, Drottninggatan eller i Vetlanda trots att det är maken som är ansvarig för att det kunde ske.
 
Listan över saker man kan tycka att Ulla borde vara upprörd och arg över är så lång att den skulle krascha Facebooks servrar om man försökte skriva allt.
Däremot, när man kritiserar maken och all den sorg, död och tragedi han orsakat och fortfarande orsakar…..
 
då jäklar….
 
Då brinner det för Ulla!
 
”Go Ulla, Go Ulla”
Utvalda

Regeringen får kritik för återstartsplanen

2021-06-01
Nicolina Söderqvist

Regeringen får kritik för återstartsplanen

När EU-kommissionen satsar stort på en klimatsmart återstart efter pandemin väljer Sverige att enbart söka finansiering för redan tidigare beslutade reformer. Det är oacceptabelt, säger kritiker till Dagens Industri.

Nu är den svenska återhämtningsplanen klar för bedömning av EU-kommissionen. Den svenska planen planen innehåller inga nya satsningar på klimatområdet, rapporterar Dagens Industri. Nu höjs kritiska röster.

– Det är väldigt olyckligt att man inte använder detta nya momentum som post-corona-fönstret ändå erbjuder, säger Svante Axelsson, regeringens samordnare för Fossilfritt Sverige, till DI.

Jakob Lagercrantz, vd på 2030-sekretariatet, hade velat se mer nytänkande.

– Det svenska förslaget framstår som om Sverige snyltar på EU:s återställningsfond utan att vara med i gemensamma europeiska satsningar på ett innovativt klimatarbete. Det gynnar inte Sveriges klimatprofil, och går tvärs emot vad som skulle behövts under 2020-talet, säger han till DI.

Utvalda

KU: Sex brister i regeringens pandemihantering

2021-06-03

Owe Nilsson/TT
Lars Larsson/TT

KU: Sex brister i regeringens pandemihantering

Konstitutionsutskottet anser i sex ärenden att det har förekommit brister i regeringens hantering av pandemin.

– Utskottet anser att regeringen brustit i hanteringen av pandemin. Det är allvarligt, säger KU:s ordförande Karin Enström (M).

Enligt KU är det tydligt att oklarheterna i ansvarsfrågan och i frågan om ersättning för utökad testverksamhet bidrog till att testningen inte ökade i förväntad takt. KU menar att regeringen hade kunnat ingå en överenskommelse tidigare och att det sannolikt hade medfört att testningen utökades i snabbare takt än vad som skedde.

KU konstaterar vidare att ändringen av förordningen om statsbidrag till regioner och kommuner, samt av uppdraget till Folkhälsomyndigheten om att skyndsamt ta fram en nationell strategi för att utöka testningen, inte bereddes tillräckligt skyndsamt.

Oklar ansvarsfördelning

Kritik riktas även mot att regeringen väntade för länge med att lägga fram ett förslag på pandemilag. Det gjorde att riksdagens utskott fick lite tid på sig för att behandla lagförslaget.

– Behandlingen blev extremt kort, säger Karin Enström.

Ett annat ärende gäller regeringens åtgärder för att säkra tillgången på skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel inom hälso- och sjukvården.

Här finner KU att det var oklart vem som skulle köpa in produkter till kommuner och regioner. Flera leverantörer av sjukvårdsmateriel uppfattade det som att de endast skulle sälja till Socialstyrelsen.

Uppdrag kom sent

”KU betonar vikten av att uppdrag till myndigheter utformas i dialog med berörda aktörer, kommuniceras tydligt och att nödvändiga synpunkter inhämtas”, skriver utskottet.

KU anser vidare att uppdraget till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att göra en behovsanalys kom för sent.

”Enligt KU skulle regeringen ha genomfört åtgärder tidigare än vad som skedde för att säkra tillgången på skyddsutrustning och annan materiel inom samhällsviktig verksamhet vid sidan av hälso- och sjukvården”, skriver KU.

Ny dom slår Tillväxtverket på fingrarna – företagare har rätt till korttidsstöd

Karin Myrén

26 jul 2021
https://www.tn.se/naringsliv/kammarratten-ger-ratt-till-stod-for-arslon/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Morgonkoll&utm_content=tn-morgonkoll-2021-07-26

Egenkonsulten Boel Mörner fick avslag på sin ansökan om korttidsstöd för att hon tar ut sin lön en gång om året och inte per månad. Hon överklagade och nu ger Kammarrätten henne rätt och slår fast att lön behöver inte alls betalas ut månadsvis för att anses vara en ”regelmässigt utgående lön”.

Boel Mörner driver Earheart Coaching, en konsultfirma inom ledarskap, team- och organisationsutveckling. När pandemin slog till förra våren störtdök hennes verksamhet. Alla utbildningar ställdes in och resten av aktiviteterna gick ner på sparlåga.

När hon i maj 2020 ansökte om korttidsstöd fick hon avslag direkt med motiveringen att hon varken hade tagit ut lön eller betalat in arbetsgivaravgift för det som Tillväxtverket såg som jämförelsemånad, januari. Det hade hon inte heller eftersom hon alltid väntar tills bokslutet är klart så att hon vet resultatet innan hon tar ut en lön för hela året på ett bräde och betalar in motsvarande arbetsgivaravgifter.

– Att jag gör så har mycket att göra med att jag vill klara mig själv. Jag har aldrig tagit emot något stöd förutom föräldrapenning – jag har aldrig varit sjukskriven eller använt mig av andra stödåtgärder som finns för bolag.

Boel Mörner blev besviken på Tillväxtverkets avslag som hon tyckte var orimligt med tanke på att hon ju tar ut lön regelbundet varje år om än inte månadsvis, och att hon uppgett det i sin ansökan.

– Det kändes riktigt surt och orättvist att vissa skattebetalare får stöd medan andra inte får det. Jag har betalat skatt och arbetsgivaravgifter som vilket bolag som helst och delar jag min årslön med 12 får jag fram den siffra som TV vill åt – en månadslön som gott och väl kommer upp till brytgränsen.

Hon överklagade beslutet och Förvaltningsrätten gav Tillväxtverket rätt i sin tolkning. Men när hon tog det vidare och överklagade till Kammarrätten fick hon rätt.

I domen som kom i slutet av juni konstaterar Kammarrätten att lagtexten säger att den som söker korttidsstöd måste ha varit anställd under jämförelsemånaden och att löneutbetalningar ska ske med regelbundna intervaller. Men samtidigt anser Kammarrätten att det ”inte finns grund för att tolka in ett krav på att lön måste betalas ut månadsvis för att det ska anses vara en regelmässigt utgående lön i enlighet med lagen om stöd vid korttidsarbete”.

Kan företaget visa att löneutbetalningarna sker med ”ett visst givet och regelbundet intervall bör kravet på regelmässigt utgående lön vara uppfyllt och en ordinarie lön kunna fastställas.”.

Kammarrätten skriver vidare att avsaknaden av deklarerade arbetsgivaravgifter inte nödvändigtvis innebär att en arbetstagare inte varit anställd under en specifik månad och därmed kan det, varken under jämförelsemånaden eller under månaderna före, vara ett absolut krav att bolaget ska ha betalat arbetsgivaravgift.

Nu har Tillväxtverket överklagat kammarrättens dom till högsta förvaltningsdomstolen och Boel Mörner har fått beskedet att det kan ta upp till sex månader innan hon får svar eftersom domstolarna har så stor arbetsbelastning.

– Fram till dess blir det ett slags vakuum vilket är frustrerande. Det slår väldigt hårt även mot mitt privata liv att behöva vänta så länge på stödet. Samtidigt driver jag inte ärendet enbart för egen skull utan också ur ett samhällsperspektiv – för alla småföretagares skull.

För räkenskapsåret 2019 tog Boel Mörner ut lönen i december samma år och hon kan inte låta bli att tänka på hur det hade varit om hon hade sökt stödet en månad tidigare, och TV hade använt december som jämförelsemånad.

– Då hade jag aldrig hamnat i det här eftersom jag då tog ut en väldigt stor lön, för ett helt år, och betalade arbetsgivaravgifter för den.

Boel Mörner är fortfarande korttidspermitterad men har fortfarande inte fått en enda krona i stödpengar eftersom hon har fått fortsatt avslag på grund av sitt överklagande.

Hon är kritisk till att både lagstiftningen och Tillväxtverket är så fyrkantigt i sin tolkning av lagen och betonar att anställningar och företag inte ser ut på ett enda sätt. Att Sverige är så framgångsrikt beror till stor del på att det finns så många innovativa människor och så många olika sätt att driva företag, konstaterar hon.

– Många har liksom jag betalat in stora summor i skatt och har aldrig har tagit ut något stöd i någon form. Då blir ett sådant här beslut ett slag i ansiktet. Är pengarna som jag betalar in inte lika mycket värda bara för att jag inte driver ett storbolag som betalar ut månadslön till de anställda?

Tidningen Näringslivet har varit i kontakt med Tillväxtverket som avböjer att kommentera fallet.